Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.505. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.505. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10262

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110721-1155-2-831
Νέα Περιοδική Δήλωση ΠΟΛ.1149/14.7.2011
Προσαρμόστηκαν τα νέα έντυπα Φ2 Β΄Κατηγορίας & Γ΄Κατηγορίας βάσει Π.Ο.Λ 1149/ 14.7.2011

20110721-1155-2-832
Δυνατότητα επέμβασης στην στήλη Διαφορά Ποσοστών Συμμετοχής
Προσαρμογή εντύπου Περαίωσης ώστε να αλλοιώνεται το ποσοστό μετακύλισης της διαφοράς των κλασμάτων πωλήσεων / κόστος πωληθέντων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110628-1155-1-768
Εκτύπωση Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανιζόταν σωστά τα σύνολα με φίλτρο [Σύνολα ανά πωλητή].

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Version 312.505.10261

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110714-1155-1-822
Φόρος μισθωτών Υπηρεσιών για έκτακτα ποσά με αφορολόγητο όριο 8000€
Σε περίπτωση υπολογισμού μισθοδοσίας με έκτακτα ποσά για εργαζόμενο που έχει αφορολόγητο όριο στα 8000€, ο φόρος εκτάκτων αποδοχών δεν υπολογιζόταν.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10260

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110711-1155-1-807
Ρυθμίσεις draft εκτυπωτών
Δεν φαινόταν οι ρυθμίσεις των draft εκτυπωτών στις Ρυθμίσεις Συστήματος.

20110711-1155-1-808
Εξόφληση παραστατικών
Εγινε τροποποίηση της προδιαγραφής, ώστε το συνδεδεμένο ταμειακό παραστατικό να μεταβάλεται αυτόματα, μόνο όταν η σχετική παράμετρος στη σειρά πώλησης είναι 'Αυτόματα'.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10259

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110708-1155-1-805
Πιθανότητα Λανθασμένου υπολογισμού ΦΜΥ κατά τον Δοκιμαστικό υπολογισμό μισθοδοσίας
Στην εργασία Μεταβολή Δεδομένων περιόδου και ειδικότερα στον Δοκιμαστικό υπολογισμό, δεν υπολογιζόταν σωστά η ηλικία του εργαζόμενου με αποτέλεσμα τον, κατά περίπτωση, λανθασμένο υπολογισμό ΦΜΥ.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10258

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110707-1155-1-801
Πρόβλημα με εμφάνιση ελληνικών
Προέκυπτε πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε μηχανήματα με λειτουργικό Windows 7, τα οποία δεν είχαν ελληνικό system locale.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10257

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080429-1155-2-702
Ρυθμίσεις εκτυπωτών (Draft Print)
Εμφανίζονται πλέον προτεινόμενες με την επιλογή του εκτυπωτή.

20110127-1155-2-92
Έλεγχος ημερομηνιών στις πράξεις αξιογράφων
Προστέθηκε ο έλεγχος αξιογράφου και στην αλλαγή ημερομηνίας.

20110510-1155-2-558
Δυνατότητα εξαίρεσης του ΕΦΚ κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης
Προστέθηκε στην εργασία "Υπολογισμός Πιστωτικών" διάλογος για την συμμετοχή ή όχι του ΕΦΚ.

20110613-1155-2-700
Ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος,
Προστέθηκε ως φίλτρο το υποκατάστημα πελάτη στην ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος που εμφανίζεται στις σχετικές εργασίες των πελατών.

20110614-1155-2-706
Μήνυμα αντιστοιχίσεων σε παραγγελίες πωλήσεων
Δεν εμφανίζεται το μύνημα όταν το παραστατικό δε δημιουργεί ή καλύπτει απαιτήσεις (π.χ παραγγελίες).

20110614-1155-2-708
Πρόσημο αξίας ΦΠΑ στο Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν τα πεδία: "Αξία ΦΠΑ Εισαγωγών" και "Αξία ΦΠΑ Εξαγωγών". Στο σχεδιασμό της εκτύπωσης θα πρέπει να επιλεγεί και το πεδίο "Αξία ΦΠΑ"

20110615-1155-2-710
Ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήριο γραμμών προδιαγραφών παραγωγής
Προστέθηκε ο πεδίο ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήρια γραμμών προδιαγραφών παραγωγής όπως υπάρχει και στις γραμμές των κοστολογικών στοιχείων.

20110616-1155-2-713
Κλείσιμο ταμείου
Προτείνεται το τελευταίο καταχωρημένο κλείσιμο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος και ταμείου.

20110617-1155-2-721
Έξοδα σε ξένο νόμισμα
Με βάση την παράμετρο για τις τιμές [Μεταβολή τιμής από ισοτιμία], επεκτάθηκε η ο επαναϋπολογισμός μετά από μεταβολή νομίσματος και για τα έξοδα με τρόπο υπολογισμού 'Δίνεται κατά την τιμολόγηση'. Σημειώστε, ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν εφαρμόζεται σε έξοδα με τύπο υπολογισμού που στηρίζεται πάνω στην Αξία επιβάρυνσης..

20110621-1155-2-734
Φόρμες εκτύπωσης για Παραστατικά συνθεσης
Προστέθηκε στη λίστα με τα διαθέσιμα πεδία το mtrlines.sotype ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης (φίλτρου) μόνο των γραμμών του παραστατικού συνθεσης.

20110621-2165-2-160
Μεταβολές τιμολογίου και αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110621-2165-2-161
Μηνύματα σε μεταβολή τιμολογίου με αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή, ώστε το σχετικό μύνημα να εμφανίζεται μία φορά και όχι σε κάθε μεταβολή.

20110623-1155-2-746
Καρτέλα είδους
Η αξία υπολοίπου εμφανίζεται πλέον ως το αποτέλεσμα της ποσότητας επί της τιμής κόστους.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20110705-2165-2-165
Crystal reports
Υπήρχε πρόβλημα στις παραμέτρους των subreport.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100826-1155-1-1012
Prototype στο αρχείο ειδών με χρωμα μέγεθος
Δεν άνοιγε ο επιλογέας εάν γινόταν η καταχώρηση μέσω prototype με συμπληρωμένους τύπους χαρακτηριστικών.

20101029-1155-1-1280
Έλεγχος υπολοίπου και εξόφληση παραστατικού πωλήσεων
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου γραμμής σε παραστατικό, να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110601-1155-1-659
Καρτέλα έργων (γραμμές)
Εμφανιζόταν λάθος περιγραφή κίνησης στην καρτέλα έργων (γραμμές) εάν υπήρχαν ειδικές συναλλαγές πιστωτών.

20110608-1155-1-684
Έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής
Εάν τα φίλτρα ημερομηνίας ήταν [Οριζόμενες Ημερομηνίες] τότε δεν εμφανιζόταν σωστά αποτελέσματα.

20110617-1155-1-718
Υπόλοιπα ανά ΑΧ για τρέχον έτος και τρέχων μήνα
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση Αποθήκης Υπόλοιπα ανά Α/Χ.

20110630-1155-1-778
Ελεύθερες εκτυπώσεις και φίλτρα ημερομηνιών
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα των ημερομηνιών στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.505.10256

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110506-1155-2-545
#[CUSTOMER.EMAIL]# και αποστολή email
Εμφανιζόταν access violation εάν η παράμετρος #[CUSTOMER.EMAIL]# συμπληρωνόταν στο πεδίο BCC'.

20110610-1155-2-697
Δυνατότητα εκτύπωσης ''Μη κινηθέντα είδη''
Προστέθηκε το ευρετήριο "Μη κινηθέντα είδη" στο αρχείο ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110421-2165-1-33
Access Violation αντί για συντακτικό σφάλμα σε ODBC connections queries
Όταν υπήρχε συντακτικό λάθος σε query το οποίο στελνόταν σε ODBC connection μέσω Import Script, αντί για το λάθος επέστρεφε Access Violation.

20110517-1155-1-595
Έντυπο Ε3
Εμφανιζόταν μήνυμα "USRGENERAL:FIELD 302 NOTFOUND" κατά τον υπολογισμό.

20110526-1155-1-634
Φυσική Απογραφή σε είδη με serial number
Κατά την καταχώριση παραστατικού 'Φυσικής Απογραφής'(ITENATDOC) σε είδη με serial number, με την καταχώρηση του serial number στη γραμμή εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.

20110526-1155-1-639
Aλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ σε copy from buffer
Κατά το Copy from buffer, στο νέο παραστατικό, αν δεν είναι συμπληρωμένος ο πελάτης, αντιγράφεται το νόμισμα και το καθεστώς ΦΠΑ από το αρχικό.

20110609-1155-1-688
Πρόβλημα κατά την εξαγωγή import scripts σε αρχείο XXF
Εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος κατά την εξαγωγή εγγραφών import scripts σε αρχείο XXF.

20110609-1155-1-693
Access violation κατά το άνοιγμα επιλογής
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Παραστατικά] (TRDFCTDOC) στην Ενεχυρίαση τιμολογιών εμφανιζόταν access violation.

20110613-2165-2-158
Αυτόματες εισπράξεις και εγγκεκριμένα ή μη παραστατικά
Εάν κατά τη μεταβολή του παραστατικού γινόταν και η έγκρισή του, σε περίπτωση που υπήρχε παραστατικό εξόφλησης μη εγκεκριμένο, δεν μετατρεπόταν σε εγκεκριμένο.

20110614-1155-1-705
Πρόβλημα σε αντιστοιχίσεις παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η αντιστοίχηση παραστατικών. Εμφανιζόταν σφάλμα OPNFINDOC: Field 'FXDIFF' not found.