Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11134. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11134. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11134

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151120-1155-7-3402
Συνάντηση σε outlook office 365
Κατά την καταχώρηση συνάντησης στο Soft1 CRM με συμμετέχοντες, ενημερώνεται πλέον το outlook office 365.

20190104-1155-2-29
Κάρτες Bonus σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, προστέθηκε η στήλη ''Εταιρεία'' στις κάρτες Bonus των πελατών, ώστε να είναι διαθέσιμη η κάρτα στις επιλεγμένες εταιρείες.

20190111-1155-2-88
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην προβολή ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων, προστέθηκε το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190111-1155-2-94
ΦΠΑ είδους (MTRL.VAT) σε στήλες γραμμών
Είναι πλέον διαθέσιμο το ΦΠΑ του είδους, στις στήλες γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων.

20190116-1155-2-117
Ειδικές συμβάσεις
Στα παραστατικά, μπορεί να επιλεχθεί πλέον η σύμβαση, ανεξαρτήτως υποκαταστήματος πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181102-1155-1-5990
Γενικές παράμετροι εκτυπώσεων - δικαιώματα χρηστών
Κατά την επιλογή ''Εφαρμογή των ρυθμίσεων στις υπάρχουσες εκτυπώσεις'', μέσω των ρυθμίσεων, χάνονταν τα δικαιώματα των χρηστών που είχαν τεθεί στις εκτυπώσεις.

20181126-1155-1-6266
Μενού εφαρμογής και Mega μενού
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιήσει το Mega menu από τις ρυθμίσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι εργασίες του menu χρήστη, σε περίπτωση που είχαν οριστεί μέσα σε φάκελο.

20181204-1155-1-6366
Παραμετρικός τίτλος σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που είχε οριστεί μέσω τοπικού πεδίου τίτλος σε ευρετήριο εμφανιζόταν το όνομα του τοπικού πεδίου.

20181210-1155-3-6410
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα - τύπος ανάλυσης "Εβδομάδες"
Δεν εμφανιζόταν στήλες από την ζώνη ενηλικίωσης με αποτέλεσμα, να μην αποτυπώνονται ορθά τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των πελατών.

20181227-1155-1-6564
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', δεν δημιουργούνταν παραστατικά δόσεων, σε περίπτωση που η ημερομηνία ήταν 31/12.

20190115-1155-1-115
Διαφοροποίηση των αξιών στην ανάλυση ABC
Διορθώθηκε λάθος υπολογισμός των αξιών κατά την ανάλυση ABC, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν manual οι αξίες στην ανάλυση.