Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10636. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10636. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10636

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141030-1155-7-3953
Νorma ej net
Πιστοποίηση νέας ταμειακής μηχανής norma ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακής με τα πρότυπα της ipos.

20150409-1155-2-1251
Νέο έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε3 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150420-1155-2-1329
Pdf σε μορφή base64Binary
Δόθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείου pdf σε μορφή base64Binary στα αρχεία XML.

20150421-1155-2-1347
Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις το Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2597
Φυσική Απογραφή και μεταγενέστερες πωλήσεις
Λειτουργεί πλέον το φίλτρο Μεταγενέστερες κινήσεις ημέρας στην εργασία ενημέρωση φυσικής απογραφής όταν πρόκειται για είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα μέγεθος.

20150210-1155-1-566
Κλείσιμο ταμείου
Δεν υπολογιζόταν σωστά το κλείσιμο ταμείου στην περίπτωση πράξης χρηματικών λογαριασμών, που η συμπεριφορά είναι κατάθεση.

20150312-1155-7-951
Ταξινόμηση σε Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Μπορεί να γίνει πλέον ταξινόμηση με τοπικά πεδία σε στήλες γραμμών παραστατικών.

20150427-1155-1-1398
Δημιουργία αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn)
Στο Αρχείο αμοιβών Εμπορικού & λογιστικής, (SOPAYTRDR, SOPAYACNT), δεν αφαιρείται πλέον το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου από τη στήλη ''καθαρές αμοιβές''.

20150429-1155-1-1423
Ε11 Αποζημίωση Αδείας
Αν υπήρχε ο ίδιος εργαζόμενος (κοινό ΑΦΜ) σε διαφορετικές εταιρείες στην ίδια βάση στον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας για το Ε11 αθροιζόταν το ποσό της αποζημίωσης και των δύο εταιρειών.

20150430-1155-7-1437
Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
Στο αρχείο αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των αποδοχών υπολογίζονται πλέον με βάση το σχεδιασμό της κίνησης του συναλλασσόμενου.

20150505-1155-7-1460
Ακύρωση παραστατικών δόσεων από πιστωτική
Διορθώθηκε η εργασία δημιουργίας παραστατικών δόσεων, ώστε να σώζεται σωστά η πληροφορία της μηχανής καρτών πάνω στο παραστατικό.