Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11233. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11233. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11233

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1832
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', κατά την έκδοση των παραστατικών, δόθηκε δυνατότητα οι γραμμές αξιογράφων που αφορούν τον ίδιο προμηθευτή και την ίδια ημερομηνία λήξης, να δημιουργούν είσπραξη με ένα αξιόγραφο με το συνολικό ποσό.

20190701-1155-2-2081
Οργανόγραμμα με βάση τις Θέσεις εργασίας
Νέο οργανόγραμμα με βάση την οργανωτική μονάδα και την ανάλυση των θέσεων ανά οργανωτική μονάδα.
Η απεικόνιση είναι κάθετη και γραφική.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20170920-1155-1-3994
Έλεγχος υπολοίπου
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, δεν ενεργοποιούνταν οι έλεγχοι αποθέματος.

20190214-1155-1-493
Outlook Connector
Χρησιμοποιώντας τον Outlook Connector, σε κάποιες περιπτώσεις, χάνονταν τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών.

20190902-1155-1-2707
Αυτόματη Σύνθεση Ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν διαγραφόταν το παραστατικό σύνθεσης που είχε δημιουργηθεί από παραστατικό πώλησης, κατά τη διαγραφή γραμμής είδους.

20190916-1155-1-2851
Επανάληψη ενέργειας
Κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα, δεν δημιουργούνταν εγγραφές σε περίπτωση που δεν είχε δημιουργηθεί χρήση.

20190916-1155-1-2858
Cusbrbalance σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom ευρετήριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CusBrBalance ως SQL εντολή.

20191004-1155-1-3123
Χρήμα χρόνος σε προμηθευτές
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του πλέγματος Πρόταση διακανονισμού στα οικονομικά στοιχεία και την σελίδα χρήμα χρόνος των προμηθευτών.

20191009-1155-1-3208
Οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών.