Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10518. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10518. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10518

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131014-1155-7-3680
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε 8η παράμετρος (προαιρετική) στη συνάρτηση cusagedremain, ώστε τα υπόλοιπα των πελατών να ενηλικιώνονται ανά υποκατάστημα.

20140319-1155-2-1148
Μεταβίβαση αξιόγραφου με υπόλοιπο (διαφορετικό της αρχικής αξίας)
Προστέθηκε νέα παράμετρος κινήσεων αξιογράφων "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)", ώστε να προτείνεται το τρέχον υπόλοιπο. Η υπάρχουσα επιλογή "Καμία ενέργεια" μετονομάστηκε σε "Καμία ενέργεια (Αρχική αξία)".

20140516-1155-2-2009
Επανέναρξη λειτουργίας διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service) για ΑΦΜ
Ενσωματώθηκε η κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα public)». Χρειάζεται να συμπληρωθούν το όνομα και ο κωδικός στις γενικές παραμέτρους εταιρείας. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει η Γ.Γ.Π.Σ., βλέπε ttp://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0095.html

20140527-1155-2-2139
Αντιστοίχιση παραστατικών ανά υποκατάστημα παραστατικού
Στο διάλογο αντιστοίχισης μέσα από τα παραστατικά, προτείνεται πλέον το υποκατάστημα του συναλλασσομένου. Αρκεί να έχει δηλωθεί η σχετική παράμετρος στις Γενικές παραμέτρους εταιρείας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140415-1155-7-1633
Υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Δεν λειτουργούσαν σωστά κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής οι προβολές που είχαν σχεδιαστεί να εμφανίζουν υπολογιζόμενα πεδία.

20140522-1155-1-2078
Αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ
Στο αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ για δώρο Πάσχα δεν εμφανιζόταν γραμμή συνόλων.

20140528-1155-7-2155
Ανενεργές σειρές στις καρτέλες πελατών
Σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα στις σειρές παραστατικών, δεν ενημερώνονταν οι περιγραφές των ανενεργών σειρών στις καρτέλες.

20140529-1155-7-2181
Ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ
Σε περίπτωση ενοποίησης αρχείων ΜΥΦ που περιείχαν και τους 4 τύπους εμφανιζόταν σφάλμα "Variant or safe array index out of bounds".

20140530-1155-1-2195
Ενοποίηση & Μεταβολή Αρχείων ΜΥΦ
Όταν γινόταν ενοποίηση μόνο Εσόδων και εξόδων, το προκύπτον αρχείο είχε ανοιχτό
το tag groupedCashRegisters  ενώ στα note είχε 1 & 2 και όχι normal & credit.

20140604-1155-1-2258
Aρχείο τεαυεκ
Έγιναν διορθώσεις στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΕΑΥΕΚ.