Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10407. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10407. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Έκδοση 312.510.10407

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130402-1155-2-1427
Δυνατότητα παγώματoς επιδόματος πολυετίας (7554)
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας για το επίδομα πολυετίας των ΣΣΕ: [11360-Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις], [11361-Γεωτεχνικοί ΑΣΟ] και [11362-Ενωση αγροτικών συν/μών Πεζών]. Ο υπολογισμός πλέον λαμβάνει υπόψη, την δυνατότητα αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης που δίνει η εφαρμογή με το μισθολογικό στοιχείο [2099-Προϋπηρεσία αναστολής μισθολογικής εξέλιξης]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130322-1155-1-1334
Πρόβλημα αυστηρής αρίθμησης
Εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα σε καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων, ότι έχει καταχωρηθεί παραστατικό με μεγαλύτερο αριθμό σε προγενέστερη ημερομηνία, όταν
υπήρχε σειρά αποθήκης με ίδια αρίθμηση με τη σειρά πωλήσεων και υπήρχε σειρά πώλησης με κωδικό ίδιο με τη σειρά αποθήκης.


20130326-1155-1-1355
Πρόβλημα με τον selector του πεδίου (Εργο) στα στοιχεία προυπολογισμών
Σε προϋπολογισμό με Διάσταση 1 το Business Unit γραμμών και
Διάσταση 2 το Έργο, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους

20130327-1155-1-1364
Υπολογισμός ποσ1 σε σετ
Δεν γινόταν σωστός υπολογισμός των ποσοτήτων του σετ στην Ποσ1 όταν υπήρχε αυστηρή σχέση στη 2ΜΜ και η 2η στρογγυλοποιημένη ποσότητα προέκυπτε να είναι μηδέν.

20130329-1155-1-1395
Αναπροσαρμογές παγίων
Δεν υπολογίζονταν αποσβέσεις χρήσης σε πάγια στα οποία έχουν υπολογιστεί αναπροσαρμογές αξίας κτήσης.