Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10327. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10327. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10327

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060720-1155-2-1211
Μικτή αξία στη γραμμή αγορών
Προστέθηκε και στα παραστατικά αγοράς το πεδίο που υπάρχει στα παραστατικά πώλησης.

20110923-1155-2-950
On/Off σε συνεργασία με azure
Λειτουργία on/off σε περιβάλλον azure.

20120403-1155-2-468
Online υπολογισμός τελευταίας τιμής αγοράς
Σε βάση με επιλεγμένο τον online υπολογισμο τιμής και μέθοδο αποτίμησης τελευταίας τιμής αγοράς, η καταχώριση Δελτίου Αποστολής-Τιμολόγιου Αγοράς για είδος με πολλές κινήσεις, καθυστερούσε υπερβολικά.

20120427-1155-2-721
Νεο email - Παραλήπτες
Εγινε αλλαγή της συμπεριφοράς του προγράμματος, ώστε κατα την επιλογή Πελάτη, Υποκ. πελάτη, προσώπου πελάτη, να συμπληρώνεται το πεδίο 'Προς' μόνο αν είναι κενό.

20120503-2165-2-49
"Μεταβολή σε άλλη χρήση" στα επιχειρησιακά παραστατικά
Προστέθηκε η παράμετρος UPDFISCPRD η οποία με τιμή 1 επιτρέπει τη μεταβολή παραστατικών σε άλλη χρήση.

20120504-2165-2-50
Παράμετρος SELRECS
Σε browser με ανάπτυξη γραμμών η παράμετρος SELRECS επιστρέφει και τα id των γραμμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111122-1155-1-1249
ΕΦΚ και fifo Παρτίδες
Σε περίπτωση όπου στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί "fifo αυτόματη", με 2 είδη με Ε.Φ.Κ στο παραστατικό και έκπτωση 1 στις γραμμές και στα 2 είδη, τότε άλλαζε η συνολική αξία του παραστατικού μετά την καταχώρηση.

20111130-1155-1-1296
Λάθος αξίες συνόλων κατά τη μεταβολή παραστικού
Εγινε αλλαγή, ώστε όταν μιά εγγραφή είναι σε κατάσταση μεταβολής, να μην μπορεί να εκτυπωθεί.

20120327-1155-7-417
Input ποσότητας ειδών σε παραστατικά πώλησης
Σε πολλαπλή επιλογή ειδών σε παραστατικό πώλησης με input, εμφανιζόταν error, όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο.

20120405-1155-7-513
Ημερομηνία εξόφλησης παραστατικών
Επιτρέπεται η αυτόματη εξόφληση παραστατικών σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή του τιμολογίου.
20120410-1155-7-541
Εντολή σε Παραγωγή (ΣΕ ORACLE)
Σε βάση Oracle, όταν από μία εντολή παραγωγής δημιουργούσαμε παραστατικά παραγωγής, τότε δεν μπορούσε να γίνει προβολή της εντολής, ούτε και μεταβολή του παραστατικού παραγωγής.

20120423-1155-1-634
Ειδ. Συναλλαγές Πιστωτων
Σε καταχώριση παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών με γέφυρα Εσόδων-Εξόδων με online ενημέρωση, διορθώθηκε να προβάλεται σωστά το παραστατικό όταν επιλέξουμε Σχετικές εργασίες/Αντιστοίχιση με Εσοδα-Εξοδα.

20120427-1155-1-716
Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ όταν το υπόλοιπο <=των ορίων
Όταν το υπόλοιπο ήταν μέσα στα όρια, στα προς αποστολή έφερνε όλη την ποσότητα του υπολοίπου.

20120504-1155-7-762
Access violation σε εργασία της μισθοδοσίας
Όταν γινόταν μεταβολή σε detail πίνακα των εργαζόμενων στο δεξί κλικ (εκτέλεση εργασίας απο ευρετήριο εργαζομένων) εμφανιζόταν access violation.20120510-1155-1-835
Σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE'
Αν η έκδοση ήταν προγενέστερη της 311.499 τότε εμφανιζόταν σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE' αντί του μηνύματος για συγχρονισμό σε 311.499.