Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11105. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11105. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11105

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180306-1155-1-1518
Ιστορικό μετασχηματισμών κατά ημερομηνία παρ/κου
Στο grid του Ιστορικού μετασχηματισμών, η ταξινόμηση γίνεται πλέον βάσει ημερομηνίας, παραστατικού και επωνυμίας.

20180416-1155-2-2333
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο
Προστέθηκε φίλτρο 'Ταξινόμηση βάσει επωνυμίας' στη μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο.

20180420-1155-2-2448
Οριζοντια αναλυσης
Δόθηκε δυνατότητα στο σχεδιασμό ευρετηρίου, να γίνεται οριζόντια ανάλυση τοπικών πεδίων.

20180504-1155-7-2784
Αυτόματη συμπλήρωση εντύπου M6
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των Κ.Α.Δ της εταιρείας, στο έντυπο ''Δήλωση Δραστηριοτήτων επιχείρησης (Μ6)''.

20180507-1155-1-2790
Φόρμες advanced σε αρχείο PDF
Προστέθηκε διάλογος (Toolbars - Views / Export settings) για τον ορισμό πάνω σε κάθε φόρμα 2 παραμέτρων που επηρεάζουν το export σε PDF. Η μία αφορά το αν θα συμπεριλάβει τα fonts στο PDF (Embedded fonts) και έχει default τιμή 'Ναί' και η άλλη την ποιότητα ενός JPEG που θα συμπεριληφθεί με default τιμή 70.

20180511-1155-1-2944
Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική - Αυτοπαραδόσεις
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, αποτυπώνεται πλέον η υποκείμενη και η αξία ΦΠΑ σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση.

20180601-1155-7-3465
Πιστωτικοί έλεγχοι - πλήθος παραστατικών
Στους κανόνες Πιστωτικών ελέγχων, προστέθηκε ο όρος έκφρασης ''πλήθος ανεξόφλητων παραστατικών (OPNFINCNT)'', που υπολογίζει το πλήθος των ανεξόφλητων παραστατικών του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180308-1155-1-1574
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Οι Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.), μπορούν πλέον να τυπωθούν σε excel.

20180328-1155-1-2049
Ελλιπές κείμενο σε φόρμα
Σε φόρμες εκτύπωσης advanced σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν όλο το κείμενο.

20180403-1156-7-49
Διαγραφή ειδών με Eγγυοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν διαγραφή γραμμής ειδών με εγγυοδοσία, σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2233
Advanced ετικέτες σε παραστατικά
Σε ετικέτα advanced, με ορισμό ως MasterData τον πίνακα MTRLINES, κατά την εκτύπωση πολλαπλών παραστατικών, στα στοιχεία του SALDOC, εκτυπώνονταν τα στοιχεία του τελευταίου παραστατικού.

20180419-1155-7-2428
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με ταξινόμηση με ημερομηνία
Σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση με τοπικό πεδίο Ημερομηνίας.

20180424-1155-1-2527
Drag and drop πίνακα
Στο Series 5 UI, σε alert, δεν γινόταν drag & drop πίνακα.

20180426-1155-1-2577
Εκτύπωση Grid με φίλτρα
Στο Series 5 UI κατά την εξαγωγή σε excel φιλτραρισμένου grid, εκτύπωνε όλα τα πεδία.

20180426-1155-1-2611
Εκτύπωση λογότυπου σε φόρμα Πωλήσεων
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν τυπωνόταν το λογότυπο σε φόρμα εκτύπωσης.

20180507-1155-1-2804
Πληρωμή με κάρτα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά λιανικής πώλησης, κατά την επιλογή ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180511-1155-1-2951
Μέγεθος στηλών ευρετηρίου σε PDF
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε PDF από ευρετήριο, δεν εκτυπωνόταν σωστά το μέγεθος των στηλών.

20180511-1156-7-65
Αντιγραφή παραστατικού με εξόφληση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer, σε παραστατικό αγοράς με ταυτόχρονη δημιουργία παραστατικού πληρωμής, σε διαφορετικό υποκατάστημα.

20180514-1155-1-2990
Αναζήτηση σύμβασης από πελάτη
Στις ενέργειες, από την ενότητα CRM, η αναζήτηση σύμβασης πραγματοποιείται πλέον, βάσει Πελάτη σύμβασης.

20180514-1155-1-3002
Τρόπος αποστολής και πληρωμής σε Λιανική από προκαταβολή
Κατά την επιλογή Προκαταβολής / παραγγελίας παραστατικών λιανικής μέσω των σχετικών εργασιών, δεν ενημερώνονταν τα πεδία ''Τρόπος πληρωμής'' & ''Τρόπος αποστολής''.

20180522-1155-1-3227
Υπολογισμός κόστους αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, όταν η μέθοδος αποτίμησης είναι ''Ετήσια μέση σταθμική''.

20180523-1155-1-3262
Κρυπτογραφημένη επωνυμία
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς, με χρήστη ο οποίος έχει περιορισμό πρόσβασης, η επωνυμία του προμηθευτή ήταν κρυπτογραφημμένη.

20180524-1155-1-3280
Εκκ. παραγγελίες αγορών
Οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών, στις σχετικές εργασίες ειδών, αποτυπώνουν πλέον τις εκκρεμότητες βάσει ημερομηνιών παράδοσης γραμμών παραστατικών.

20180524-1155-1-3300
Ε3 Β Κατηγορίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν στη σωστή μορφή το έντυπο Ε3 στα έσοδα έξοδα.

20180524-1155-1-3302
Υπολογισμός τιμών κόστους
Σε εγκατάσταση με windows authentication connection στον sql, δεν μπορούσε να εκτελεστεί η εργασία "Υπολογισμός τιμών κόστους".

20180525-1155-1-3344
Διαφορά υπολοίπου ανά ΑΧ και Βιβλίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, το κόστος υπολοίπου στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'', δεν συμφωνούσε με το ''Βιβλίο αποθήκης''.

20180528-1155-1-3354
S1 designer
Στον S1 designer κατά την προσθήκη script σε custom object, δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στο συγκεκριμένο object.

20180528-1155-1-3361
Διαγραφή γραμμής
Στο Series 5 UI δεν γινόταν διαγραφή γραμμής παραστατικού απ' το σχετικό εικονίδιο.

20180529-1155-1-3384
Tαξινόμηση ευρετηρίου με τοπικό πεδίο
Δεν λειτουργούσε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο σε σχεδιασμό ευρετηρίου.

20180530-1155-1-3405
Ε3 - Εγγραφές κλεισίματος
Στο έντυπο Ε3 της Γενικής λογιστικής, δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εγγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί στη περίοδο Ισολογισμού.

20180530-1155-1-3415
Αποστολή Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η ηλεκτρονική αποστολή στο Taxis του εντύπου Ε3.

20180531-1155-1-3433
Ε3 (πεδία 320 -321-221 -421)
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστός υπολογισμός στους κωδικούς 320 & 420.

20180531-1155-1-3440
Κλείσιμο φακέλου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης σε διαφορετικό μήνα.

20180531-1155-1-3460
Παρτίδες και τρόπος ανάλωσης FIFO
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού με Παρτίδες, με τρόπο ανάλωσης FIFO.

20180601-1155-1-3490
Αναζήτηση με Active Browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο, με μορφή δέντρου master-detail, κατά την αναζήτηση μέσω Active Browser.

20180604-1155-1-3500
Κινήσεις ειδών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το άνοιγμα ενός είδος απ' το ευρετήριο, με default προβολή ''Κινήσεις ειδών''.

20180604-1155-1-3501
Επιλογή εγγραφής με active browser
Κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο μέσω active browser, δεν γινόταν locate της εγγραφής.

20180605-1155-1-3544
Ιστορικό μετασχηματισμών, QC Test
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' στις εργασίες παραστατικού.