Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10726. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10726. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10726

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150423-1156-7-97
Πεδία Κωδικών σε Υπηρεσίες
Είναι πλέον διαθέσιμα, τα πεδία Barcode και Εργοστασίου στις υπηρεσίες και στις χρεωπιστώσεις.

20150427-1155-2-1401
Καταχώρηση ενέργειας - Παρατηρήσεις
Προστέθηκε πεδίο παρατηρήσεων στην φόρμα καταχώρησης ενέργειας στο δεξί κλικ από ευρετήριο πελατών.

20160310-1155-2-873
Μετασχηματισμός γραμμών σε εντολή παραγωγής από Πωλήσεις
Δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών παραστατικών πωλήσεων σε εντολές παραγωγής.

20160316-1155-7-952
Script Editor
Δόθηκαν νέες δυνατότητες:
1.X. και control+space εμφανίζει τη λίστα με τα X Functions.
2. γράφοντας ένα όνομα και μετά τελεία και μετά control+space, δεν θεωρεί πλέον ότι είναι dataset αλλά φέρνει κάποιες default javascript functions.
3. Όταν η μεταβλητή ορίζεται με την X.CREATEOBJ και την X.CREATEOBJFORM την καταλαβαίνει ως Module.
4. Όταν η μεταβλητή ορίζεται με την obj.FINDTABLE την καταλαβαίνει ως Dataset.
5. Όταν γράφουμε ένα script (πχ. σε μια προβολή) οι πίνακες που έχει το συγκεκριμένο object αναγνωρίζονται αυτομάτωςς ως dataset.
6. Στο autocomplete εκτός από τις functions του dataset έρχονται και τα πεδία του πίνακα.


20160413-1155-2-1367
ΦΠΑ δαπανών περιοδικής δήλωσης
Δεν αποτυπωνόταν η σωστή αξία ΦΠΑ των δαπανών (3817), σε περίπτωση που είχε αλλαχθεί manual σε παραστατικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150422-1155-1-1365
Παραγωγή - κωδικός παρτίδας
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο κωδικός παρτίδας στις στήλες γραμμών των δελτίων ανάλωσης.

20150518-1155-7-1622
Διακανονισμός
Εμφανίζονται πλέον καθαρά όλα τα στοιχεία διακανονισμών στις ειδικές συναλλαγές πελατών και προμηθευτών.

20150930-1155-7-2934
Caption πεδίου στους Φακέλους υπηρεσιών
Αν στο σχεδιασμό οθόνης των Φακέλων υπηρεσιών δηλωνόταν το πεδίο «Ναι/Όχι» (SRVCARD.BOOL01) στην οθόνη, γινόταν αλλαγή στο caption του και δηλωνόταν και στις γραμμές ενεργειών το πεδίο SOACTION.BOOL01, τότε το πρόγραμμα εμφάνιζε το ίδιο caption και στο πεδίο SOACTION.BOOL01.

20160310-1156-7-49
Import πελατών από excel με office 2016
Λειτουργεί πλέον σωστά η λειτουργία import από excel για office 2016.

20160324-1155-1-1081
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Δεν λειτουργούσε σωστά η εναλλαγή μεταξύ οθόνης καταχώρησης και ευρετηρίου στα παραστατικά εσόδων-εξόδων.

20160401-1155-7-1199
Ενδοδιακίνηση και διαγραφή 2ου Υποκατ/τος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν σωστά ο έλεγχος συμπλήρωσης υποκαταστημάτων σε παραστατικά ενδοδιακίνησης.

20160405-1155-1-1256
Πρόταση παραγγελίας σε φάκελο υπηρεσιών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία <πρόταση παραγγελίας> στις γραμμές του φακέλου υπηρεσιών.

20160405-1155-7-1246
Ιστορικό μεταβολών πελάτη στη σήμανση εργασιών
Λειτουργεί πλέον σωστά το ιστορικό μεταβολών πελάτη, όταν κληθεί ο πελάτης μέσα από τον έλεγχο εργασιών.

20160406-1155-7-1263
Εγγυοδοσία
Όταν το είδος είχε βασική μονάδα μέτρησης κιβώτιο και δεύτερη τεμάχια (φιάλες), δεν λειτουργούσε σωστά η εγγυοδοσία στα τεμάχια (φιάλες).
20160406-1155-7-1267
Έσοδα-Έξοδα
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα αξιακά ποσά συνόλων στην καταχώρηση παραστατικών εσόδων-εξόδων.

20160408-1155-7-1296
FitemOrdered - FitemReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζαν αποτέλεσμα οι συναρτήσεις FitemOrdered και FitemReserved.

20160408-1155-7-1310
Έλεγχος υπολοίπου set
Παρουσιαζόταν λανθασμένο μήνυμα από τον έλεγχο υπολοίπου κατά την καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με δημιουργία παραστατικού σύνθεσης.

20160411-1155-1-1322
Έντυπο ΦΠΑ - Κωδικός 332
Στα έντυπα του ΦΠΑ (Β & Γ κατηγορίας) στον κωδικό 332 αναφερόταν λανθασμένα ότι πραγματοποιείται πράξη 302 x 6.5 %, ενώ η πράξη που γίνεται είναι 302 x 6 %.