Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10358. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10358. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10358

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120823-1155-2-1754
Γραμμογράφηση Αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής Τράπεζας (Δίωρη πίστωση)
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις η γραμμογράφηση του αρχείου μισθοδοσίας δίωρης πίστωσης για την Εθνική Τράπεζα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120718-2165-1-66
Μηνύματα λάθους σε java script
Τα συντακτικά λάθη σε java script προβολής εμφανίζονταν σε παράθυρο πίσω από το παράθυρο του java script και δεν μπορούσε να διαβαστεί.

20120802-1155-7-1687
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτιδων
Δεν εμφανιζόταν ανάλυση παρτίδων όταν ο συμψηφισμός των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο έδινε μηδενικό υπόλοιπο.

20120803-2165-1-71
Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή
Η Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή εμφάνιζε δυσλειτουργία όταν υπήρχε φίλτρο σε πεδία του είδους π.χ. ομάδα.

20120823-1155-1-1753
'Eλεγχος υπολοίπου ειδών
Σε κάποιες συνθήκες, γινόταν λάθος έλεγχος ποσοτικού υπολοίπου ανά αποθηκευτικό χώρο.

20120824-1155-1-1758
Μοντέλα επιμερισμού λογιστικής
Δεν λειτουργούσε η επιλογή των μοντέλων επιμερισμού στις παραμέτρους της γενικής λογιστικής.

20120824-1155-1-1759
Κενά αριθμητικά πεδία στο Pivot
Σε περίπτωση που σε κάποιο ευρετήριο είχε επιλεγεί αριθμητικό πεδίο από πίνακα συνδεόμενο στον κύριο πίνακα της ενότητας εμφανιζόταν κενό στην pivot ανάλυση.

20120827-1155-1-1768
Πολλαπλά addon dll σε ενα xco
Οταν δηλώνονταν περισσότερα του ενός addon dll στο αρχείο σύνδεσης (π.χ ADDON=Sem.dll;DigiDS700EBR.dll) εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.

20120828-1155-1-1771
Oικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων, στα στοιχεία περιόδων, συμπεριλαμβανόταν στα σύνολα χρέωσης ή πίστωσης κάθε χρήσης και η απογραφή.
Σε πολλές χρήσεις πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η σξία απογραφής που συμπεριλαμβάνεται στα σύνολα. Αφαιρέθηκαν τα γενικά σύνολα.


20120831-1155-1-1795
Έντυπο Β1 και πεδίο ενότητα.
Κατά την αποθήκευση του εντύπου Β1 εμφανιζόταν σφάλμα, ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο ενότητα.