Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11234. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11234. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11234

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2992
Ανάλυση ασφαλιστικών εισφορών Συνταξιοδοτικού
1. Προσθήκη νέου πεδίου στα μισθ/κά στοιχεία περιόδου για τον ορισμό των ταμείων με τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση].
2. Όταν το ασφαλιστικό ταμείο έχει τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση] (fundtype = 998) η ανάλυση των εισφορών ανά μισθολογικό στοιχείο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τα μισθολογικά στοιχεία με τα οποία σχετίζεται βάση του νέου πεδίου.


20190926-1155-2-3002
Επισύναψη αρχείου σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα επισύναψης αρχείων στο object SOEMAIL, μέσω javascript κώδικα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190117-1155-7-131
Βιβλίο Αδειών (στήλη αποδοχές αδείας)
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση αδειών μισθοδοσίας κατά το οποίο αποτυπωνόταν λάθος αξία αποδοχών αδείας σε περίπτωση καταχώρησης δύο διαφορετικών ημερομηνιών στην ίδια περίοδο.

20190916-1155-1-2845
Ενδιαφέρον σε ευκαιρίες πώλησης
Σε περίπτωση που χρήστης καταχωρούσε από ευκαιρία πώλησης παραστατικό ενδιαφέροντος με σειρά η οποία δεν υπήρχε στο grid ''Παράμετροι ανά χρήστη'', τότε κατά την αποθήκευση της ευκαιρίας το ενδιαφέρον δεν εμφανιζόταν.

20190925-1155-1-2975
ΑΠΔ - Κωδ. αποδοχών 14 - ημερομίσθιος εργαζόμενος
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν το σφάλμα "το Ημερομίσθιο του εργαζομένου είναι μεγαλύτερο από τις αποδοχές" σε κωδικό αποδοχών 14 για την υπερεργασία.

20191002-1155-1-3075
Υπολογισμός ΑΠΔ - Οικειοθελής παροχή στο Επιδ. Αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της ΑΠΔ κατά το οποίο αποτύπωνε λάθος αξίες στην περίπτωση επιδόματος αδείας.

20191003-1155-1-3096
Διαγραφή Παραστατικών με ταξινόμηση
Εφόσον είχε γίνει ταξινόμηση σε ευρετήριο παραστατικών Φυσική Απογραφής/Πωλήσεων/Αγορών, δεν γινόταν διαγραφή, όλων των επιλεγμένων παραστατικών.

20191003-1155-1-3109
Διαθέσιμα Serial Number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Διαθέσιμα Serial Numbers'' των ειδών, μέσω των εργασιών.

20191007-1155-1-3141
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ
Κατά την ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'', το linenum ενημερωνόταν με τιμή ''1'' σε όλες τις γραμμές.

20191007-1155-1-3144
EDPS σε πολυεταιρικό
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί πιστωτική κάρτα σε λιανική πώληση με EDPS σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20191011-1155-1-3249
Κλήσεις Υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το ευρετήριο αναζήτησης κατά την επιλογή ειδών ή υπηρεσιών σε κλήσεις υπηρεσιών.