Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10406. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10406. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Έκδοση 312.510.10406

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130314-1155-2-1228
Αποσβέσεις παγίων βάσει ΔΛΠ
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόνομης καταχώρισης παραστατικού απόσβεσης παγίου, βάσει ΔΛΠ.

20130319-1155-2-1266
Σειρά παραγγελιών στις απαιτήσεις αναλώσεων
Στην εκτύπωση παραγωγής 'Απαιτήσεις αναλώσεων από παραγγελίες αναλυτικά' προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης σειράς.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120320-1155-1-355
Παραστατικά παγίων και στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Κατά την καταχώριση παγίων σε παραστατικά αγορών που στις στήλες γραμμών είχαν τοπικά πεδία ή πεδία από δεύτερη ανάλυση εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν υπάρχει το πεδίο αγορά/προσθήκη.

20130221-1155-1-905
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής type 2
Κατά την εξαγωγή αρχείου για λογιστική σε file type 2 εμφανιζόταν σφάλμα όταν τα άρθρα είχαν κενά σχόλια γραμμής.

20130314-1155-1-1233
Συγχρονισμός τοπικής βάσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιούνταν συγχρονισμός τοπικής βάσης.

20130319-1155-7-1263
Αριθμός στοιχείων διπλοτύπου στο Έντυπο Ε7
Στο έντυπο Ε7, στην στήλη Αριθμός στοιχείων διπλοτύπου γινόταν υπολογισμός συνόλων που μπορούσαν να αλλάξουν από το χρήστη.

20130320-1155-1-1283
Error σε καταχώρηση είδους - δεν βρέθηκε ο license manager
Σε Azure, σε καταχώρηση είδους με αντιγραφή σε λοιπές εταιρείες, εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν βρέθηκε ο license manager.

20130322-1155-7-1311
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής με χαρακτηριστικά
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''ενημέρωση φυσικής απογραφής'' εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος:
mtrnatqtys: Παραβίαση αυτόματης αρίθμησης στη βάση δεδομένων για το αρχείο ''προσωρινός πίνακας ειδών (απογραφής)''