Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11039. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11039. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11039

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170529-1155-2-2443
Τιμή κόστους σε αυτοπαραδόσεις
1. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης"στις Κινήσεις της αποθήκης.
2. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης" στα Αναλυτικά στοιχεία των ειδών (σχεδιασμός ευρετηρίου).
3. Προστέθηκαν οι "Ποσότητα", "Αξία αυτοπαράδοσης" και "Κόστος αυτοπαράδοσης" (ποσότητα * τιμή κόστους) στο Βιβλίο αποθήκης (σχεδιασμός).


20170626-1155-2-2943
Σύνολα πεδίων TIME
Τα πεδία που αποτυπώνουν χρόνο, εμφανίζουν πλέον σύνολα στα ευρετήρια.

20170706-1155-2-3138
QuickView docking σε οθόνες
Σε ειδική περιοχή μιας σχεδιαζόμενης προβολής υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προβληθούν δεδομένα από Quick Views.
Σύνταξη:
Editor:XQuickView
Παράμετροι:
[Params]
QUICKVIEW=quickview name
FIELD=Το πεδίο που εφαρμόζεται το QuickView (π.χ ITELINES.X_CODE)
MODULE= To αντίστοιχο module (π.χ ΙΤΕΜ)
Αν στην παράμετρο QUICKVIEW αντί για το όνομα γράψετε IMAGE (δηλαδή QUICKVIEW=IMAGE), στην ειδική περιοχή θα εμφανίζεται η εικόνα της ενότητας.


20170728-1155-2-3454
Άγνωστη κάρτα σε POS
Μπορεί να ολοκληρώνεται μια συναλλαγή λιανικής μέσω pos, έστω και αν η κάρτα είναι άγνωστη. Προστέθηκαν τα πεδία '' Άγνωστη κάρτα'' & '' Άγνωστη contactless'' στην καρτέλα ''Τηλεφωνία / Μηχανισμός καρτών", στους Σταθμούς εργασίας.

20170929-1155-2-4167
Μηχανισμός τύπου Β
Εμφανίζεται πλέον μήνυμα, στην έκδοση σήμανσης από μηχανισμό τύπου Β, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.

20171101-1155-2-4757
Quickview σε οθόνες
Γίνεται πλέον αριστερή στοίχιση στα πεδία των Quickview που αφορούν dock σε οθόνες.

20171120-2165-2-81
S1 Designer
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισητς των εγγραφών του S1 designer.

20171207-1155-2-5349
Δελτία Παραγωγής με Συμπαράγωγα και υποπροιόντα
1. Δόθηκε δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί στα Δελτία Παραγωγής , εκτός από τα κυρίως παραγόμενα και τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην προδιαγραφή.
2. Στην εργασία <<Διαχείριση παραγωγής -> Αυτοματισμοί -> Παραστατικά από Δελτία >> , λαμβάνει υπόψιν της τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που έχουν καταχωριστεί στα Δελτία Παραγωγής κατά την δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής.
3. Αν σε ένα Δελτίο Παραγωγής συμμετέχει προδιαγραφή με συμπαράγωγα και/ή υποπροϊόντα τότε το Παραστατικό Παραγωγής θα συμπεριλαμβάνει αναλογικά τα συμπαράγωγα και / ή υποπροϊόντα που θα βρεί στο Δελτίο.


20171208-1155-2-5382
SP_HELP
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης της SP_HELP στον Database explorer.

20180105-1155-2-119
Αντίτυπα σε advanced ετικέτα
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, δηλώνεται αυτόματα η τιμή 1.

20180216-1155-7-1125
Εντολές παραγωγής με παρτίδα
Σε παραστατικά παραγωγής με ''υποχρεωτική χρήση παρτίδας'', που έχουν στάδιο 'Εκτελεσμένη', πραγματοποιείται έλεγχος παρτίδας στις γραμμές.

20180227-1155-2-1324
Συγχρονισμός επαφών Soft1
Προστέθηκε φίλτρο στην φόρμα των παραμέτρων των cloud apps. Το φίλτρο μπαίνει σαν πρόσθετο where στα queries που σχετίζονται με επαφές και συναλλασσόμενους. Σαν φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πεδίο από τους βασικούς ή τους πίνακες με έξτρα πληροφορίες για κάθε ενότητα. (πχ Για επαφές χρησιμοποιούνται οι πίνακες PRSN και PRSEXTRA).

20180228-1155-1-1373
Συνάρτηση PrsnCnfVal
Η συνάρτηση ''PrsnCnfVal'' δεν λάμβανε υπόψιν τα εμβάσματα.

20180301-1155-7-1388
USERVALIDATE
Προστέθηκε στη USERVALIDATE έλεγχος για ανενεργούς χρήστες.

20180308-1155-2-1596
Πληρωμή με κάρτα
Σε σταθμό εργασίας όπου έχει δηλωθεί μηχανισμός καρτών, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει κάποια αξία στο παραστατικό λιανικής χωρίς να κάνει click σε κάποια άλλη γραμμή και επιλέξει "πληρωμή με κάρτα" ή "τηλεφωνική έγκριση".

20180417-1155-7-2359
Σχετικά έγγραφα στις συναντήσεις
Στην ενότητα του CRM προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις σχετικές εργασίες.

20180423-1155-2-2482
Σχεδιασμός import
Στο Series 5 UI κατά τη νέα εγγραφή σε import, η πρώτη οφέλιμη γραμμή, είναι το 1.

20180425-1155-7-2572
Παραστατικά Προβλέψεων
Προστέθηκε στην εργασία δημιουργίας Προβλέψεων, η εμπορική και η λογιστική κατηγορία του Συναλλασσόμενου.

20180427-1155-7-2644
Προδιαγραφές βάσει παραγόμενου
Στα παραστατικά παραγωγής σε περίπτωση που επιλεχθεί πρώτα το παραγόμενο, οι προδιαγραφές φιλτράρονται βάσει του συγκεκριμένου παραγόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160615-1155-1-2103
Λογαριασμοί εσόδων εξόδων από πρότυπη εταιρεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή λογαριασμού εσόδων εξόδων σε παραστατικά, σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί νέος ΦΠΑ σε διαφορετική της login εταιρείας και η εισαγωγή γινόταν από την πρότυπη.

20161010-1155-1-3261
Copy from buffer σε παρ/κό παραγωγής
Κατά το copy from buffer σε παραστατικό παραγωγής, δεν μεταφερόταν το είδος της προδιαγραφής στο header του παραστατικού.

20170101-1155-1-5711
Δημιουργία παραστατικών από φακέλους σε ομάδα εταιρειών
Προστέθηκε έλεγχος, ώστε η διαδικασία να γίνεται για παραστατικά της ίδιας εταιρείας και αυτή να προτείνεται στο νέο παραστατικό.

20170103-1155-1-35
Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ
Δεν υπολογιζόταν σωστά έξοδο το οποίο είχε τρόπο υπολογισμού: ''Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης''.

20170406-1155-7-1521
Παραγωγή από αγορές
Αν είχε οριστεί στα ειδικά στοιχεία σειράς αγορών, σειρά παραστατικού παραγωγής, με τρόπο υπολογισμού ''καθόλου'', δεν λαμβανόταν υπόψη και γινόταν δημιουργία παραστατικού παραγωγής.

20170531-1155-7-2504
Βιβλίο απογραφών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, στην εκτύπωση ''Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ'', εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα της εταιρείας εισόδου.

20170912-2165-1-75
Κανόνες password
Διορθώθηκαν οι κανόνες password των χρηστών, ώστε να δέχονται Κεφαλαία, μικρά και αριθμούς

20171009-1155-1-4309
Χρήση πληκτρολογίου
Κατά την καταχώρηση ενός λογαριασμού εσόδου ή εξόδου από την ενότητα των εσόδων εξόδων και εφόσον υπήρχε ήδη καταχωρημένος ο κωδικός, δεν γινόταν ακύρωση με το σχετικό πλήκτρο.

20171031-1155-1-4706
Refresh στο password
Κατά το login, δεν γινόταν refresh στο password του χρήστη, σε περίπτωση αλλαγής της σύνδεσης.

20180207-1155-1-901
Remote server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την εκτέλεση εντολών σε remote server.

20180208-1155-1-942
Advanced φόρμες
Σε φόρμα ''εσωτερική advanced'' με εικόνα, κατά την επιλογή undo από την σχεδίαση της φόρμας, χανόταν η εικόνα.

20180221-1155-7-1190
Caption custom πεδίων στηλών
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση SETFIELDEDITOR στο παλιό interface. Χρειάζεται να εφαρμόζονται πάλι οι στήλες πχ. var sodata= X SQL('SELECT SODATA FROM FLAYOUT where company=10 and sosource=1351 and flayout=7000',''); X.SETPROPERTY ('APPLYDOCLAYOUT', 7000, sodata); //Γίνεται και χωρίς query γιατί το FLAYOUT είναι memory (με lookup)

20180314-1155-1-1715
AX παραστατικών παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής προτείνεται πλέον ο αποθηκευτικός χώρος της σειράς.

20180323-1155-1-1960
Σχεδιασμός Εκτυπώσεων-Εμφάνιση Τίτλου Ενότητας
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν ο τίτλος ενότητας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο ευρετήριο.

20180327-1155-7-2001
Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μέσω web service.

20180327-1155-7-2013
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο και συνάρτηση GenSum
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με συνάρτηση GenSum, δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα. Προτείνεται οι συναρτήσεις GENSUM, GENMAX, GENMIN, GENCOUNT, GENAVG να μην χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις, διότι ανεβαίνει πολύ η μνήμη που απαιτεί ο client του προγράμματος. Μπορεί να καλυφθεί με χρήση τοπικού πεδίου

20180328-1155-1-9992034
Άρθρα 39β
Σε άρθρα λογιστικής που αφορούν διαχείριση άρθρου 39β, κατά την manual αντιστοίχιση άρθρων, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση τα ίδια τα άρθρα.

20180403-1155-7-2171
HtmlEditor με παράμετρο ISHTMLPART
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφάνιζε ο editor HtmlEditor κατά τη χρήση της παραμέτρου ISHTMLPART.

20180418-1155-1-2380
Πωλήσεις κατ΄είδος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'' σε περίπτωση φθίνουσας ταξινόμησης με την ποσότητα 1.

20180419-1155-1-2406
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ΑΧ" εμφανίζονταν λάθος υπόλοιπα, σε περίπτωση που κάποιο χαρακτηριστικό ήταν ανενεργό.

20180420-1155-1-2461
Autologin
Σε περίπτωση που είχε δηλωθεί στο shortcut του xplorer.exe να κάνει autologin, τα δεδομένα εταιρείας, χρήστη, υποκαταστήματος και ημερομηνίας δεν εμφανίζονταν σωστά.

20180423-1155-1-2493
Script error σε έντυπο φορολογίας Ε5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε μεταβολή παλαιότερων εντύπων ''Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5''

20180423-1155-1-2502
Αντιγραφή γραμμών σε Excel
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον paste σε excel από grid με χρήση των CTRL-C και CTRL-V

20180424-1155-7-2514
Φάκελος υπηρεσιών στα task
Σε σχεδιαζόμενη προβολή στα task (Ενέργειες & CRM), προσθέτοντας το φάκελο υπηρεσιών, δεν άνοιγε το hyperlink.

20180425-1155-1-2571
Εγκαταστάσεις
Στο Series 5 UI δεν γινόταν σωστό locate στη γραμμή (grid), με αποτέλεσμα να χρειαζόταν double click για το locate και double click για την Pop Up φόρμα.

20180430-1155-7-2657
Παρατηρήσεις σε λογαριασμούς Εσόδων/Εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή παρατηρήσεων σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων.

20180504-1155-1-2769
Εκτύπωση από browser
Στο Series UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν εκτύπωση από browser

20180504-1156-7-60
Αναζήτηση σε νέο UI
Στο Series 5 UI, κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα βάσει αναζήτησης. Συνέβαινε όταν δεν ήταν επιλεγμένη η παράμετρος ''Μορφή δέντρου Master-Detail'' απ' τις ρυθμίσεις.

20180507-1155-1-2801
Ακύρωση με αντιλογισμό
Στο Series 5 UI, κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικών λιανικής σε ομαδοποιημένο ευρετήριο, επιλεγόταν λάθος αντιλογιστική σειρά.

20180508-1155-1-2834
Αντιγραφή από προηγούμενο σε παραστατικά παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά το copy from buffer παραστατικών παραγωγής.

20180508-1155-1-2842
Copy from Buffer σε παρ/κό παραγωγής σε NUI
Στο Series 5 UI κατά το copy from buffer παραστατικού παραγωγής δεν μεταφέρονταν οι Α' ύλες.

20180508-1155-1-2862
ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών
Η ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών εμφανίζει μόνο τα αποτελέσματα της login εταιρείας.

20180508-1155-1-2863
Όμιλος εταιρειών - Προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.
Σε εγκατάσταση με όμιλο εταιρειών εμφανίζονται πλέον σωστά αποτελέσματα στην προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.

20180508-1155-1-2864
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. σε όμιλο εταιρειών
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα αποτελέσματα της εκτύπωσης [Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.] εφόσον υπάρχει εργαζόμενος σε παραπάνω από μία εταιρεία σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180509-1155-2-2891
Escape για κλείσιμο εργασίας
Στο Series 5 UI δόθηκε δυνατότητα κλεισίματος ενεργών εργασιών με χρήση του πλήκτρου ''escape''.

20180509-1155-7-2877
Γενικά - Τοπικά πεδία σε advanced φόρμες
Σε φόρμες advanced εμφανίζονταν στα γενικά πεδία, πεδία που είχαν δημιουργηθεί στα τοπικά.

20180510-1155-7-2934
Αρχείο SEPA για τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προσαρμόστηκε η εξαγωγή του αρχείου SEPA για την τράπεζα Πειραιώς.

20180511-1156-7-64
Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων νέο UI
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων τα στοιχεία περιόδων & τα συγκριτικά.

20180514-1155-7-2977
Φόρμες εκτύπωσης word
Φόρμα εκτύπωσης Word εμφάνιζε τους τίτλους των πεδίων αντί για τις τιμές τους.

20180515-1155-1-3022
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του κωδικού 186 στο έντυπο Ε3.

20180515-1155-1-3043
Ascii import
Διορθώθηκε σφάλμα στη διαδικασία ascii import μέσω Import script που εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή περισσότερων των 100 γραμμών.

20180515-1155-7-3021
Δεκαδικά ποσοτήτων στα οικονομικά στοιχεία
Δεν εμφανίζονταν τα δεκαδικά της Τιμ. ποσότητας αγορών, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στην καρτέλα ''αγορές - πωλήσεις''.

20180515-1155-7-3040
Οικονομικά στοιχεία πελατών
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν τα σύνολα στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων στη καρτέλα ''Στοιχεία περιόδου''.

s20180423-1155-1-2481
Νεα εγγραφη σε import/alert σε NI
Στο Series 5 UI μπορεί πλέον να γίνει νέα εγγραφή σε import & alert με χρήση του πεδίου ''+'' από τα εργαλεία