Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11229. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11229. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190212-1155-2-453
Τμήμα στους προϋπολογισμούς
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών προστέθηκε το ''Τμήμα''.

20190417-1155-2-1252
Ημερολόγιο αργιών
Το ημερολόγιο αργιών δηλώνεται στην περιοχή απασχόλησης του εργαζόμενου (ΜΣ2008) και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό ημερών αδείας.

20190701-1155-2-2080
Εταιρείες και Συγχρονισμοί / Πίνακας MTRBRNLIMITS
Προστέθηκε στις παραμέτρους αποθήκης, ενότητα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί", η εξαίρεση ''Όρια Α.Χ''.

20190717-1155-2-2305
Sepa file για την Bank of America
Προστέθηκε γραμμογράφηση Sepa file για την Bank of America.

20190730-1155-2-2490
Φόρμες ενεργειών εργαζομένων
Δημιουργήθηκε νέο object για Φόρμες εκτύπωσης ενεργειών εργαζομένων.

20190826-1155-3-2644
Ενημέρωση Λογιστικής από Μισθοδοσία
Στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής απο μισθοδοσία, το φίλτρο από κωδικό έως κωδικό στελέχους άλλαξε πλήθος χαρακτήρων σε 255 απο 30 που ήταν πριν.

20190902-1155-2-2703
Σήμανση εργασιών σε παραστατικά αγορών
Στη Σήμανση εργασιών, προστέθηκε ο πίνακας ''Γραμμές υλικών'', στα παραστατικά αγορών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160901-1155-7-2858
Εισαγωγή προσώπου σε υποκ/μα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προσώπου σε υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20170322-1155-1-1260
Εικόνα Εταιρείας
Στην εικόνα εταιρείας, δεν ενημερωνόταν το ''Κόστος παραγωγής''.

20171122-1155-7-5069
Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ''Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα'', στα οικονομικά στοιχεία πελατών, σε περίπτωση που είχε οριστεί μορφή ημερομηνίας, διαφορετικής της System default.

20190206-1155-1-396
Ενηλικίωση Υπολοίπων
Δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των πεδίων, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, ''Ενηλικίωση υπολοίπων'' πελατών.

20190326-1155-1-931
Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή ''Πρότυπων δεδομένων'' στην Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων.

20190328-1155-1-985
Remote Systems - Interface 2008
Στις εργασίες Off line, δεν εμφανίζονταν οι παράμετροι της Off line εγκατάστασης.

20190611-1155-1-1794
Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο
Δεν εμφανίζονταν οι ερωτήσεις της εργασίας [Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο] στο δεξι κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων.

20190725-1155-1-2425
CusFirstDateOpenDoc
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusFirstDateOpenDoc ώστε να λειτουργεί σωστά και σαν SQL εντολή.

20190801-1155-1-2510
Τιμολογιακές πολιτικές Series 5 UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικά με τιμολογιακή πολιτική δώρου.