Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10733. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10733. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10733

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150731-1155-7-2499
Στοιχεία ΜΥΦ
Η αντιγραφή από τελευταία στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών με ταυτόχρονη διαγραφή του συναλλασσόμενου ενεργοποιούσε την κατάσταση "Χειρόγραφο" για τα στοιχεία ΜΥΦ.

20160505-1155-7-1616
Αρχικοποίηση στοιχείων πελάτη μετά από επιλογή κάρτα βonus
Εμφανίζεται πλέον ερώτηση διατήρησης των στοιχείων που αφορούν τον πελάτη μετά από την επιλογή κάρτας bonus σε παραστατικό που προέρχεται από μετασχηματισμό.

20160520-1155-2-1800
Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων
Προστέθηκαν φίλτρα από-έως περίοδο.

20160603-2165-2-20
NVarchar τοπικά πεδία
Δόθηκε η δυνατότητα για ορισμό τοπικών πεδίων τύπου Unicode Αλφαριθμητικά (nvarchar).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160505-1155-1-1611
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν φίλτρο ο Λογ/σμός Γ.Λ. αγορών.

20160509-1155-1-1653
Αναπροσαρμογή παγίων - Αξία κτήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις η καταχώριση παραστατικού αναπροσαρμογής παγίου δεν ενημέρωνε σωστά τα οικονομικά στοιχεία του παγίου.

20160509-1155-7-1648
Αναπροσαρμογή παγίου - ΔΛΠ
Στο βιβλίο παγίων ΕΛΠ-ΔΛΠ περιλαμβάνονται πλέον μόνο τα παραστατικά αναπροσαρμογής παγίου με φύση κίνησης παγίου "Αναπροσαρμογές αξίας Ε.Λ.Π & Δ.Λ.Π.".

20160603-1155-1-1946
Περιοδική ΦΠΑ-Πεδίο 307
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 307-
Σύνολο Φορ/τέων Εκροών.


20160605-1156-7-124
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Όταν δηλωθεί διάστημα περιόδων στην εκτύπωση "Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων", αναπροσαρμόζεται ο τίτλος της εκτύπωσης ώστε να εμφανίζει το διάστημα των περιόδων.

20160606-1155-1-1970
SharePoint - OneDrive
Τα λεκτικά "Προσωπικοί φάκελοι (url)" και "Κοινόχρηστοι φάκελοι (url)" μετονομάστηκαν σε "OneDrive (url)" και "Team Sites (url)" αντίστοιχα.

20160606-1155-7-1978
ΤΕΑΠΕΠ
Στο αρχείο 3 για ΤΕΑΠΕΠ εμφανίζονταν εγγραφές από ταμεία για τα οποία έχει δηλωθεί ημερομηνία λήξης.

20160607-1155-1-1987
Γέφυρα εσόδων εξόδων - έξοδα
Σε γέφυρα εσόδων εξόδων για παραστατικό με έξοδο που υπάρχει σε πάνω από 1 εταιρείες της βάσης, πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η αξία του εξόδου.