Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10749. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10749. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10749

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160928-1155-2-3133
Αποσβέσεις αδράνειας
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αποσβέσεων αδράνειας βάσει ΠΟΛ.1073_2015 και Ν 4308/2014.
Οι αποσβέσεις αδράνειας εφεξής δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό λογιστικών αποσβέσεων και οι φορολογικές αποσβέσεις αδράνειας δεν προστίθενται στις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις μετά τη λήξη της περιόδου αδράνειας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-7-3081
Έσοδα Έξοδα - Διαφορά στην αξία ΦΠΑ
Όταν είχε οριστεί στις παραμέτρους των εσόδων-εξόδων να γίνεται καταχώριση μηδενικών γραμμών, τότε κατά την μεταβολή παραστατικών εσόδων εξόδων με εισαγωγή αξίας σε λογαριασμό άλλης κατηγορίας ΦΠΑ εμφανιζόταν σφάλμα "Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ".

20160923-1156-7-191
Διαφοράς αξίας σε Έσοδα/Έξοδα
Σε καταχώρηση παραστατικού Εσόδων/Εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα [Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού], χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

20160927-1155-1-3105
Αρχεία ΥΕΚΑ - αυτόματη υποβολή
Η αυτόματη υποβολή εντύπων ΥΕΚΑ (αναγγελία πρόσληψης) ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς.