Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10675

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160204-1155-1-394
Αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών
Δεν εμφανιζόταν το χαρτόσημο στην κατάσταση ΦΜΥ & στο JL10.

20160204-1155-1-395
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν δημιουργία του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ.

20160205-1155-1-416
Αρχεία επικουρικών σε ORACLE
Δημιουργούνται πλέον τα αρχεία επικουρικών σε ORACLE.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10673

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160122-1155-2-216
Περίοδοι επιμερισμού bonus
Oi ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται πάντα μόνο στις τακτικές περιόδους και όχι σε Δώρα και επιδόματα (Μ.Σ. 1121 τιμή 1).

20160201-1155-7-317
Σχετικό έξοδο με ΕΦΚ
Σε έξοδο που υπολογίζεται από άλλο έξοδο που είναι ΕΦΚ μπορεί πλέον να γίνει επιμερισμός βάσει αξίας ΕΦΚ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160129-1155-1-291
Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών - ημερομηνία αποχώρησης
Συμπεριλαμβάνονται πλέον όλες οι εγγραφές εργαζομένων με ημερομηνία αποχώρησης στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών.

20160129-1155-1-302
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ - ημερομηνία αποχώρησης
Δεν λαμβανόταν υπόψιν η 31/12 του έτους στον υπολογισμό της εκτύπωσης [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ].

20160201-1155-1-319
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών - Βάση Oracle
Λειτουργεί πλέον σωστά η εξαγωγή αρχείου JL10 καθώς και η εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.] σε βάση Oracle.

20160201-1155-1-324
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών
Στο Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών, συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εγγραφές με κωδικό αποδοχών 6.

20160201-1155-7-314
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα Ημερολογιακό διάστημα & Μισθολογική Περίοδος. Η εκτύπωση εμφάνιζε πάντα ετήσια αποτελέσματα.

20160202-1155-7-334
Αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ
Στο αρχείο για το ταμείο ΕΤΕΑΠΕΠ δεν υπάρχει πλέον διαχωριστικό (;) μετά το τελευταίο πεδίο.
Επίσης αν το αρχείο δεν έχει εγγραφές δημιουργείται με μία γραμμή με τα διαχωριστικά (;) των πεδίων.


20160202-1155-7-347
Έξοδα
Σε κάποια παραστατικά με έξοδα, δεν εμφανιζόταν σωστά η συνολική αξία σε τοπικό νόμισμα.

20160203-1155-7-352
ΦΠΑ Εξόδου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογιζόταν η αξία ΦΠΑ του εξόδου στη συνολική αξία του παραστατικού.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10672

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151211-1155-2-3625
EDPS- Contactless
Υποστηρίζεται πλέον η επικοινωνία softone-edps σε περίπτωση χρήσης καρτών contactless.
Θα πρέπει για κάθε τράπεζα που υποστηρίζει κάρτα contactless να προστεθούν δύο επιπλέον εγγραφές στις πιστωτικές κάρτες με τύπο: General Contactless και VISA Contactless χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό τράπεζας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160128-1155-1-284
ΕΦΚ και συνολική έκπτωση
Διορθώθηκε ο υπολογισμός ΕΦΚ, όταν δηλωνόταν συνολική έκπτωση στο παραστατικό.

20160129-1155-1-298
Επανυπολογισμός παραστατικού με παρτίδες
Σε επανυπολογισμό παραστατικού με γραμμές ειδών με παρτίδες ενημερώνεται πλέον η τιμή με βάση την τιμή παρτίδας.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10671

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160128-1155-1-276
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ." εμφανιζόταν σφάλμα: Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10670

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151221-1155-2-3702
Γραμμογράφηση επικουρικού αρχείου ΕΤΕΑΠΕΠ
Ενσωμάτωση νέας γραμμογράφησης για επικουρικό αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ

20160113-1155-2-97
Αλλαγή γραμμογράφησης αρχείου JL10 - Οριστική δήλωση ΦΜΥ
Σε όλα τα αριθμητικά πεδία του αρχείου JL10 άλλαξε το μήκος των χαρακτήρων: αυξήθηκε κατά 1 χαρακτήρα.

20160119-1155-2-164
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1274/2015.

20160122-2165-2-1
Δασμός επί αξία γραμμής
Προστέθηκε νέος τρόπος επιμερισμού "δασμός * αξία γραμμής" στους φακέλους κοστολόγησης.

20160126-1155-2-256
Ε11 XML - Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας
Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας (ΜΣ 3147 και 3158) στην αποζημίωση αδείας στο Ε11 xml αρχείο

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151231-1155-7-3792
Citizen
Εμφανιζόταν σφάλμα 'device not responding' μετά από πολλές καταχωρίσεις. Δεν καθυστερεί πλέον στην έκδοση Ζ.

20160107-1155-7-37
Pro line ergospeed 3
Εμφανιζόταν καθυστέρηση στην έκδοση Ζ.

20160113-1155-7-95
Ενημέρωση απογραφής
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής, όταν τα είδη παρακολουθούνταν σε χρώμα/μέγεθος.

20160125-1155-7-237
ICS elegant super
Σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον υπήρχε θέμα επικοινωνίας με το φορολογικό τότε εκτυπώνονταν το είδος που υπήρχε στις γραμμές παραπάνω από μία φορά.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10669

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151201-1155-2-3516
Ε9 - Ερώτηση Ημερομηνίας μεταβολής
Προσθήκη ερώτησης Ημερομηνίας μεταβολής στην εργασία δημιουργίας του αρχείου E9 xml η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο tag.

20160114-1155-2-116
Προϋπηρεσία - Ε3, Ε4 xml
Στα αρχεία xml Ε3 και Ε4 το πεδίο προϋπηρεσία υπολογίζεται πλέον με στρογγυλοποίηση στον ακέραιο προς τα κάτω ώστε να εμφανίζονται μόνο τα συμπληρωμένα έτη.

20160115-1155-2-144
Ε11 xml - Εφαρμογή αναλογίας Σαββάτου
Προσαρμογή της αναλογίας Σαββάτου με βάση τις ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160112-1155-1-73
Έξοδο από άλλο έξοδο ΕΦΚ
Δόθηκε η δυνατότητα σε έξοδο, που υπολογίζεται από την αξία εξόδου ΕΦΚ, να μπορεί να επιμεριστεί "Ανά αξία ΕΦΚ".

20160113-1155-1-89
Περιοδική ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του ΦΠΑ Αγορών με 6% στην περιοδική ΦΠΑ στα Έσοδα- Εξοδα.

20160113-1155-1-98
Ιστορικό μετασχηματισμών
Βελτιώθηκε αισθητά η απόδοση στο ιστορικό μετασχηματισμών με μεγάλο όγκο δεδομένων.

20160115-1155-1-131
Υποβολή ΑΠΔ
Ολοκληρώνεται πλέον σωστά η διαδικασία εγγραφής στο site του ΙΚΑ κατά την υποβολή ΑΠΔ.

20160115-1155-7-136
ΑΠΔ - Αναλυτικές εγγραφές Δώρων
Όταν οι αναλυτικές εγγραφές δώρου περιλαμβάνονται σε επόμενο μήνα (Πχ Δώρο Χριστουγέννων 2015 σε Ιανουάριο 2016) τότε στο πεδίο μήνας να εμφανίζεται πλέον ο κωδικός του μήνα υποβολής και όχι αυτός του μήνα υπολογισμού (Στο παράδειγμα θα έχουν κωδικό 1 και όχι 12).

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10668

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151130-1155-2-3488
Πιστοποίηση Αrcadia net
Πιστοποίηση της arcadia net ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

20151130-1155-2-3489
Πιστοποίηση info carina net plus
Πιστοποιήθηκε η info carina net plus ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151120-1155-1-3404
Αρχείο συμβάσεων και σχετικά έγγραφα
Εμφανιζόταν σφάλμα μετά από μεταβολή σύμβασης που είχε επισυναπτόμενο αρχείο αποθηκευμένο στη βάση.

20151216-1155-1-3670
ΔΛΠ - Αποσβέσεις Παγίων
Οι οντότητες που είχαν οριστεί να αποσβένονται μόνο στα ΔΛΠ, δεν εμφανίζονταν προς επιλογή στα παραστατικά αποσβέσεων.

20151218-1155-7-3691
Αντιστοίχιση και πιστωτικά αγοράς
Μετά από μεταβολή-αντιστοίχιση πιστωτικού αγοράς με τιμολόγιο που είχε ήδη αντιστοιχιστεί μερικώς διαγράφονταν όλες οι αντιστοιχίσεις.

20151222-1155-7-3717
Citizen Fiscal αλλαγή είδους
Κατά την εκτύπωση απόδειξης σε φορολογικό εκτυπωτή CITIZEN FISCAL με αλλαγή είδους (1ή γραμμή το είδος που θα πουληθεί & 2η γραμμή το είδος που θα επιστραφεί με αρνητικό πρόσημο στην ποσότητα – αξία), εμφανιζόταν μήνυμα «error in command execution (91)» με αποτέλεσμα να τυπώνει ακύρωση απόδειξης.

20160112-1155-1-82
ΕΦΚ υποκαταστήματος πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιβολή ΕΦΚ, βάσει της παραμετροποίησης ΕΦΚ των υποκαταστημάτων του πελάτη.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10665

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1155-7-3561
Πεδία QlikView σε Azure
Κάποια πεδία που ήταν κενά εμφάνιζαν λανθασμένες τιμές σε Qlikview που έτρεχαν μέσα από το πρόγραμμα σε περιβάλλον Azure.

20151210-1155-1-3612
Αποστολή email
Δεν επιτρεπόταν η καταχώριση στο τμήμα Body των email που αποστέλλονταν από το αρχείο πελατών.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10664

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151113-1155-7-3340
Εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ - ΚΕΚ
Προσθήκη Φύλλου υπολογισμού (5) ασφαλιστικών κρατήσεων εκπαιδευομένων σε ΙΕΚ - ΚΕΚ

20151130-1155-2-3490
Toshiba tec pos
Πιστοποιήθηκε η toshiba tec pos ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151207-1156-7-251
Αυτόματη Σύνθεση
Διορθώθηκε η λειτουργία της ρύθμισης αυτόματης σύνθεσης στη σειρά παραστατικού πωλήσεων.

20151207-1156-7-252
Πιστωτικό Έκπτωσης Σε Υπηρεσία
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης σε υπηρεσίες, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος " Module SALDOC : Selector record not found!".

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10662

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151125-1155-1-3447
Ακύρωση σε ταμειακή
Ενημερωνόταν λανθασμένη κατηγορία ΦΠΑ κατά την ακύρωση είδους.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10661

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-2-754
XML αρχεία - έλεγχος αρχείου
Δυνατότητα ελέγχου αρχείων xml (validate) και εμφάνιση λαθών.

20150327-1155-2-1125
ΑΠΔ - Διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία δημιουργία αρχείου ΑΠΔ.

20150407-1155-2-1226
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α .

20150630-1155-2-2240
Αρχείο τράπεζας
Στην εργασία <Αρχείο τράπεζας>, ο έλεγχος υπαρκτότητας λογαριασμού γίνεται πλέον στο Πεδίο IBAN και όχι στον Λογ/σμος τραπέζης (BANKACNNUM).

20151118-1155-7-3375
Εκπτώσεις σε set υπηρεσιών
Στην καταχώρηση παραστατικού με set υπηρεσιών και με επιλογή αυτόματης αντικατάστασης προτείνονται πλέον και οι εκπτώσεις 2 και 3 των αναλούμενων στην γραμμή όπως γίνεται με την έκπτωση 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151014-1155-1-3062
Αξία ΦΠΑ σε φάκελο κοστολόγησης
Επιτρέπεται πλέον ο μηδενισμός της αξίας ΦΠΑ εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20151111-1155-1-3310
Ενέργεια από Φάκελο Υπηρεσιών
Στις ενέργειες (κλήση- συνάντηση κλπ) που καταχωρούνται από φακέλους υπηρεσιών ενημερώνονται πλέον τα πεδία: Ημερ. Εισαγωγής & χρήστης εισαγωγής.

20151117-1155-7-3370
Φ2/422 στα Έσοδα-Έξοδα
Το πεδίο 422 στο έντυπο ΦΠΑ των εσόδων-εξόδων ενημερώνεται όταν το ΦΠΑ εκροών είναι μεγαλύτερο ή το ΦΠΑ εισροών είναι μικρότερο από το υπολογιζόμενο.

20151119-1155-7-3396
Αναγγελία Πρόσληψης - Δελτίο Ομογενούς
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Αναγγελίας Πρόσληψης εμφανίζεται πλέον σωστά ο αριθμός ταυτότητας εργαζομένου με τύπο ταυτότητας: Ειδικό δελτίο ταυτότητας.

20151123-1155-1-3421
Σειρά τακτοποίησης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Διορθώθηκε η λειτουργικότητα της σειράς ΦΠΑ τακτοποίησης κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης.

20151125-1155-1-3448
Αρχείο τράπεζας ALPHA BANK
Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων στο αρχείο τραπέζης της ALPHA BANK είναι πλέον Windows-1253.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10660

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151105-1155-2-3262
Redirection αθροιστών
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα redirection για τους αθροιστές των λογιστικών καταστάσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150924-1155-7-2855
Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Λειτουργεί πλέον σωστά η εφαρμογή φίλτρων στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με χρήση PHOTO, κατά την κλήση από remote server ή γραμμή εντολών.

20151103-1155-7-3237
Πολλοί ΑΧ
Εμφανίζονται πλέον γρήγορα οι αποθηκευτικοί χώροι στα στοιχεία της εταιρείας.

20151106-1155-1-3277
Email
Λειτουργεί πλέον σωστά η ενότητα html στα email.

20151109-1155-1-3290
Λάθος εισαγωγή εξόφλησης
Σε κάποιες ταμειακές μηχανές, που ο χειριστής δίνει ποσό είσπραξης παραπάνω από το ποσό της απόδειξης και εμφανίζονται ρέστα, στο παραστατικό της είσπραξης που προκύπτει γίνεται πλέον σωστά η αφαίρεση.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10659

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151105-1155-1-3263
Windows XP
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις με λειτουργικό σύστημα windows XP.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10658

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151029-1155-2-3206
Ετήσια υποβολή ΜΥΦ
Τα αρχεία ΜΥΦ μπορούν να εξαχθούν πλέον και σε ετήσια βάση (πχ. για αγρότες).

20151102-1155-2-3231
Υπολογισμός εισφορών ΟΓΑ
Προσαρμογή της εφαρμογής στον υπολογισμό εισφορών ΟΓΑ, όσον αφορά στον Λογαριασμό Αγροτικής εστίας, καθώς επίσης και των συνολικών εργοδοτικών εισφορές και των εργατικών εισφορών του κλάδου υγείας, οι οποίες πλέον υπολογίζονται επί των αποδοχών της κατ΄ ελάχιστο 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας

20151102-1155-7-3230
Έσοδα Έξοδα - Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Η αξία ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών ενημερώνει πλέον το προειδοποιητικό παράθυρο του πεδίου 402.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141020-1155-1-3853
Αυστηρή αρίθμηση από αγορές
Δεν γινόταν σωστός έλεγχος αυστηρής αρίθμησης όταν υπήρχαν πολλές σειρές αγορών με κοινή αρίθμηση με μία σειρά πωλήσεων. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο όταν πολλές σειρές έχουν κοινή αρίθμηση με μία άλλη.

20151026-1155-1-3186
Δεν εκτελούνται τα Dashboard σε windows 10
Εκτελούνται πλέον σωστά τα Dashboard σε windows 10.

20151029-1155-1-3209
Διόρθωση μισθολογικών στοιχείων του XML Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα tags στο XML E3.

20151030-1155-1-3217
Εργασία [Υπολογισμός καθαρών]
Η εργασία [Υπολογισμός καθαρών] λειτουργεί πλέον σωστά όταν χρησιμοποιείται σε έξτρα περίοδο και ο εργαζόμενος περνά το πλαφόν του ΙΚΑ.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10657

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151021-1155-7-3143
Περιοδική ΦΠΑ 'Έσοδα-Έξοδα / Ενδοκοινοτικές
Στην περιοδική ΦΠΑ για τα έσοδα-έξοδα τα πεδία των ενδοκοινοτικών ενημερώνονται χωρίς τις αξίες ΦΠΑ.

20151023-1155-7-3151
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Το νέο έντυπο του ΦΠΑ υπολογίζεται από τη δήλωση του Σεπτεμβρίου στη λογιστική και από το 3ο τρίμηνο στα έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110622-1155-1-742
Διπλά άρθρα λογιστικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταυτόχρονη ενημέρωση άρθρων λογιστικής από την εμπορική διαχείριση.

20150424-1155-1-1386
Κοστολόγηση εξαγωγών
Λειτουργεί πλέον σωστά ο resolver της κατηγορίας κόστους Λογ.λογιστικής ή Λογ.Φ.Π.Α. στη γέφυρα λογιστικής των παραστατικών που προκύπτουν από κοστολόγηση εξαγωγών.

20150828-1155-7-2628
Ημερολόγιο Μέσων
Λειτουργεί πλέον σωστά το ημερολόγιο μέσων & προσώπων σε βάση oracle.

20151022-1155-1-3150
Υπολογισμός πόντων με αρνητική γραμμή
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι πόντοι σε περίπτωση που υπάρχει γραμμή είδους με αρνητική αξία.

20151023-1155-1-3156
Ερώτηση στο ερωτηματολόγιο
Λειτουργεί πλέον σωστά η καταχώριση νέας ερώτησης στα ερωτηματολόγια.

20151026-1155-1-3182
Ημερομηνίες σε PAD
Λειτουργεί πλέον σωστά η επιλογή ημερομηνίας από το αντίστοιχο εικονίδιο σε εγκαταστάσεις με ενεργοποιημένη την παράμετρο /pad.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10656

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151015-1155-2-3082
Αρχείο EUROBANK
Προσαρμόστηκε το αρχείο EUROBANK στις τρέχουσες προδιαγραφές (L στις γραμμές).

20151020-1155-2-3118
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Γίνεται πλέον αυτόματη συμπλήρωση υποκαταστήματος πελάτη στα παραστατικά που δημιουργούνται από την εργασία δημιουργίας πιστωτικών έκπτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151012-1155-1-3040
Αρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης από τη διαχείριση παραστατικών πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20151019-1155-7-3100
Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά η εργασία <Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας>.

20151020-1155-1-3117
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά το ευρετήριο μεταβολής αποτελεσμάτων.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10655

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150310-1155-7-925
Αναπηρία 80% - απαλλαγή φόρου
Γίνεται πλέον πλήρης απαλλαγή από τον φόρο σε εργαζόμενους με αναπηρία άνω του 80%.

20151007-1155-2-3005
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ
Προσαρμόστηκε η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ, έτσι ώστε όταν η Param3 έχει την τιμή 0, να τρέχει για τις ημέρες της εβδομάδας όπως προκύπτουν από το ωράριο του εργαζόμενου.

20151007-1155-2-3006
Νέα Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΗ
Η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΗ δείχνει αν είναι εργάσιμη η μέρα βάσει δηλωμένων ημερών στο ωραρίο εργασίας του εργαζομένου, σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης. Για την εφαρμογή της δυνατότητας θα πρέπει το Μισθολογικό Στοιχείο 1161 να φέρει την τιμή 1 (Με βάση το ωράριο εργασίας)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150708-1155-7-2303
Αυτόματη δρομολόγηση φόρμας MS-Word
Τόσο κατά την αυτόματη αρχειοθέτηση, όσο και κατά την εκτύπωση σε PDF ή email φόρμας Word ή Excell δεν ζητάει πλέον όνομα αρχείου.
Σημειώνεται ότι από την έκδοση 514 και μετά, μπορεί να εκτυπωθεί PDF αρχείο και χωρίς την ύπαρξη εδικού εκτυπωτή. Αν θέλουμε τον προηγούμενο τρόπο εκτύπωσης σε PDF, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ειδικό εκτυπωτή και να αντιγράψουμε μέσα στο φάκελλο του προγράμματος το αρχείο gsdll32.dll. Για την εκτύπωση φορμών Word ή Excel σε PDF για Office πριν το 2007, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παλιότερος τρόπος λειτουργίας.

20150721-1155-7-2409
Αποστολή email από κύκλωμα Συναλλασσομένων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν με δεξί κλικ στους πελάτες γινόταν αποστολή email με χρήση πρότυπου template.

20150824-1155-7-2602
Γέφυρα Λογιστικής με Δρομολόγια
Λειτουργεί πλέον σωστά η γέφυρα λογιστικής όταν επιλεγεί σαν resolver ο κωδικός λογιστικής του Δρομολογίου.

20151002-1155-1-2976
Εικόνα εταιρείας
Διορθώθηκε το σφάλμα "script error" που εμφανιζόταν σε κάποιους υπολογιστές.

20151009-1155-1-3031
E4 - Σχέση απασχόλησης
Στην παραγωγή των αρχείων Ε4 ενημερώνεται πλέον σωστά η σχέση απασχόλησης (αορίστου/ορισμένου χρόνου).

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10654

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151002-1155-2-2971
Κανόνες Ροών
Προστέθηκε η δυνατότητα για εγγραφές της μορφής {DLGPRMS.COMP} στα πεδία εταιρείας και υποκαταστήματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-1-1703
Alert-Φίλτρο ανεύρεσης πελατών
Λειτουργεί πλέον σωστά το φίλτρο ανεύρεσης από EDA για τους συναλλασσόμενους στις πληρωμές & Εισπράξεις αντίστοιχα.

20150625-1155-7-2185
Διαφορά στο σύνολο
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνταν πολλοί ΜΣΚΚ, και ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος Ομαδοποίησης ΜΣΚΚ, όταν γινόταν επιμερισμός αξίας γραμμής σε παραστατικό εσόδων σε περισσότερους ΜΣΚΚ εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα ότι "Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού".

20150929-1155-1-2913
Ε11 xml - Αποδοχές αδείας
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στις αποδοχές αδείας στο Ε11.xml.

20151001-1155-1-2945
Έντυπο Φ2 ΦΠΑ - Υποβολή τροποποιητικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η αυτόματη υποβολή τροποποιητικής ΦΠΑ (έντυπο Φ2).

20151001-1155-1-2951
Υπόδειγμα εσόδων-εξόδων
Εφόσον είχε καταχωρηθεί ταμειακός λογαριασμός, τότε σε κάθε νέο υπόδειγμα με νέο λογαριασμό εσόδων-εξόδων εμφανιζόταν λανθασμένα και ο ταμειακός λογαριασμός.

20151006-1155-1-2992
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση ΤΑΜ_ΜΕ με αποτέλεσμα λανθασμένο υπολογισμό επιδότησης ΟΑΕΔ.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10653

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150311-1155-7-928
Μερική εξόφληση αξιόγραφου
Προστέθηκε επιλογή Νέου κατόχου: 'Δεν μεταβάλλεται', στο σχεδιασμό κινήσεων πράξεων χρηματικών λογαριασμών, που να μην αλλάζει τον κάτοχο του αξιόγραφου.

20150812-1155-7-2579
Αιτιολογία σε αυτόματη κάλυψη
Σε καταχώριση παραστατικού πώλησης με αυτόματη κάλυψη, που προκαλεί αντικατάσταση μίας γραμμής με περισσότερες, διατηρείται πλέον σωστά η αρχική αιτιολογία.

20150921-1155-2-2833
Εντυπο ΦΠΑ Φ2 - Κωδικός 402
Ενημερώνεται πλέον σωστά ο κωδικός 402, όταν η αξία ΦΠΑ εκροών των βιβλίων είναι μικρότερη της υπολογιζόμενης του εντύπου και υπάρχει ποσό στο κωδ. 402 από τις εισροές.

20150924-1155-2-2865
Έλεγχος αποθέματος σε ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής
Γίνεται πλέον έλεγχος αποθέματος και στα ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής, βάσει της έκφρασης που έχει δηλωθεί στον τύπο του παραστατικού.

20150925-1155-2-2878
Ε4 xml
Προσαρμόστηκε το αρχείο Ε4.xml στις νέες προδιαγραφές. Προστέθηκαν στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)».

20150928-1155-7-2892
Πιστοποίηση acr er 160 ej net
Πιστοποιήθηκε η μηχανή acr er 160 ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακή μηχανή.

20150930-1155-7-2919
Αυτοματοποιημένη αλλαγή Καθ. ΦΠΑ
Προστέθηκε εργασία αυτοματοποιημένης αλλαγής Καθεστώτος ΦΠΑ, με δεξί κλικ στο ευρετήριο των συναλλασσομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150701-1155-1-2241
Εκτύπωση landscape σε email
Διατηρείται πλέον το orientation του σχεδιασμού της εκτύπωσης στην αποστολή σε email με επισύναψη pdf.

20150903-1155-1-2675
Άρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20150930-1155-1-2917
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Η Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ, λειτουργεί πλέον σωστά όταν έχει σαν παράμετρο μόνο την ομάδα του ταμείου.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10652

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150902-1155-2-2659
DCR all in one
Πιστοποιήθηκε η DCR all in one ως ταμειακή μηχανή.

20150904-1155-2-2703
Υπολογισμός εξόδων ανά βάρος
Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού εξόδου με τρόπο υπολογισμού: Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης.

20150917-1155-7-2804
Γέφυρα εσόδων εξόδων - Ειδικές Συναλλαγές
Προστέθηκαν στη γέφυρα εσόδων-εξόδων των ειδικών συναλλαγών τα πεδία:
Πλασματική αξία γραμμής
Πλασματικό Φ.Π.Α. γραμμής
Αξία γραμμής Intrastat
Φ.Π.Α. γραμμής Intrastat
Αξία Φ.Π.Α. ειδικού καθεστώτος γραμμής
Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενο


Διορθώσεις σφαλμάτων

20150625-1155-1-2182
Ενημέρωση Έσοδα- Έξοδα
Εμφανίζονται πλέον αποτελέσματα με όλα τα μηνύματα λάθους μετά το τέλος της εργασίας ενημέρωσης εσόδων-εξόδων.

20150915-1155-7-2780
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων-εξόδων με σύνολα ανά ημέρα.

20150922-1155-1-2836
Ακύρωση Εσωλ. Κοστολόγησης και αυτόματη ανάλυση άρθρων
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ακύρωσης της εμπορικής Εσωλ. Κοστολόγησης όταν τα άρθρα της αναλυτικής είχαν αναλυθεί σε επιμέρους λογαριασμούς.

20150922-1155-7-2843
Έντυπο ΦΠΑ - Πιστωτικό Υπόλοιπο
Όταν η δήλωση ΦΠΑ είχε χρεωστικό υπόλοιπο και είχε οριστεί μεταφορά μικρότερου πιστωτικού υπολοίπου, ενημερωνόταν λανθασμένα το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο (501).