Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10738. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10738. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10738

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160310-1155-2-885
Αρχείο πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου πληρωμών μισθοδοσίας SEPA ALPHA_WEBBANKING.

20160510-1155-2-1675
Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών
Μετά την εκτέλεση της εργασίας "Ανανέωση κοστ. στοιχ.προδιαγραφών", εμφανίζεται πλέον στη στήλη "Μονάδες" η ποσότητα του προϊόντος μόνο και όχι αθροιστικά και η ποσότητα του υποπροϊόντος, όταν στις παραμέτρους της παραγωγής, το πεδίο "Κοστολογικά στοιχεία σε υποπροϊόν" έχει την ένδειξη Οχι.

20160610-1155-2-2042
Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων
Διορθώθηκαν τα αθροίσματα τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων στα οικονομικά στοιχεία παγίων.

20160630-1155-2-2271
Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α
Προστέθηκε το νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160406-1155-1-1257
Αρχείο SEPA - Εθνική Τράπεζα
Διορθώθηκε το αρχείο SEPA της Εθνικής τράπεζας ώστε να είναι UTF8 - WITHOUT BOM.

20160518-1155-1-1765
Μεταβολή αξίας ΦΠΑ σε παραστατικό με ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις χειρόγραφων παραστατικών με ανάλυση ABC, η μεταβολή της αξίας ΦΠΑ και η προβολή ανάλυσης ABC προκαλούσε αλλαγή της αξίας ΦΠΑ.

20160630-1155-1-2269
Εκχωρημένα παραστατικά πώλησης
Σε παραστατικά πώλησης που έχουν εκχωρηθεί σε factoring, επιτρεπόταν η εκ νέου επιλογή για εκχώρηση.

20160701-1155-1-2288
Ανοιχτά παραστατικά
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή συναλλασσομένου στα ανοιχτά παραστατικά.

20160701-1155-1-2291
Ακύρωση με αντιλογισμό σε εισπράξεις
Η ακύρωση με αντιλογισμό είσπραξης με πιστωτική κάρτα ενημέρωνε την αξία μετρητών.

20160705-1155-1-2311
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών - πιστωτών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσαν σωστά οι πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών-πιστωτών.

20160629-1155-7-2257
Καρτέλες πελατών με ανάλυση ταμειακών συναλλαγών

Όταν στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη επιλέγονταν τα φίλτρα "Πελάτες που δεν κινήθηκαν", "Πελάτες που δεν κινήθηκαν στο διάστημα" και "Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών" τότε οι ταμειακές συναλλαγές εμφανίζονταν και στους πελάτες που δεν είχαν κίνηση.

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.