Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10356. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10356. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10373

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2602
Φάκελος κοστολόγησης αγορών με επιμερισμό στη δεύτερη ΜΜ μέτρησης
Σε αναλυτικό φάκελο με πιστωτικό δελτίο επιστροφής γινόταν λάθος επιμερισμός εξόδων στην δεύτερη μονάδα μέτρησης.

20121128-1155-7-2651
Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης
Η αξία του παραστατικού ειδικών συναλλαγών που δημιουργούσε το πρόγραμμα  διέφερε από αυτή των αποτελεσμάτων, αν στις παραμέτρους είχε επιλεγεί συμψηφιστικά "Ναι".

20121129-1155-7-2673
Λογιστική Κατηγορία στη Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης ανά ΑΧ
Αν ο χρήστης επέλεγε στα φίλτρα Λογιστική Κατηγορία εμφανιζόταν μήνυμα λάθους ότι δεν βρίσκει το πεδίο multipart B.MTRACN.


Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10356

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120706-1155-2-1433
Εντυπα Μητρώου - ΚΒΣ
Ενσωματώθηκαν όλα τα έντυπα μητρώου (Μ) και τα έντυπα Κ.Β.Σ (Β) και ανανεώθηκαν τα ήδη υπάρχοντα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120606-1155-1-1110
Κατάσταση Λίστας Δώρου
Αν δύο λίστες δώρου είχαν την ίδια ημερομηνία ανοίγματος και μέσα από την λίστα δώρου (σε client/server περιβάλλον), επιλέγαμε "κατάσταση λίστας δώρου" η εκτύπωση δεν έφερνε μόνο την επιλεγμένη λιστα αλλά όλες.

20120706-1155-1-1426
Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής στοιχείων Μ1
Αναβάθμιση του εντύπου Μ1 ώστε να πραγματοποιείται υπολογισμός.

20120719-1155-7-1538
Έσοδα-Έξοδα, Λογαριασμοί, Κινήσεις λογ/σμου
Στις κινήσεις από σχετικές εργασίες λογ/μών Εσόδων εμφανιζόταν αξία μόνο για την πρώτη κίνηση του λογ/μού

20120720-1155-1-1564
Τοπικά υπολογιζόμενα πεδία
Στην ανάλυση πελατών ανά είδος στην δημιουργία
νέου τοπικού πεδίου στις γραμμές ειδών με λειτουργία υπολογισμός γραμμής και τύπο υπολογισμού δεν επέστρεφε τιμή.


20120720-1155-1-1568
Παραγγελίες σε Απόδειξη λιανικής
Κατά την καταχώρηση απόδειξης λιανικής στην οποία έχουν επιλεγεί από της σχετικές εργασίες δύο παραγγελίες, παρουσιαζόταν μήνυμα λάθους, incorrect syntax near ";"

20120720-1155-7-1575
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής
Στην εξαγωγή αρχείου λογιστικής στο Azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120723-1155-1-1579
Πιστωτικοί έλεγχοι
Σε πιστωτικό έλεγχο με λογιστικό υπόλοιπο και εκκρεμή δελία αποστολής αν ο πελάτης δεν είχε εκκρεμή δελτία εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος
"could not convert variant of type null into type (double)"


20120723-1155-1-1587
CusAvgBalDays σε καρτέλα πελάτη
Αν στις καρτέλες πελατών είχαμε τοπικό πεδίο με τη συνάρτηση CusAvgBalDays, εμφανίζονταν αποτέλεσμα μόνο για τον πρώτο πελάτη.

20120723-1155-1-1589
Popup φόρμα σε grid.
Σε περίπτωση δημιουργίας νέας φόρμας σε προβολή και στην φόρμα τοποθετήσουμε μία νέα περιοχή με 2 πεδία και ορίσουμε την νέα φόρμα ως popup στο grid της προβολής τότε εξαφανίζονταν τα πεδία του grid και της φόρμας από τις ιδιότητες.