Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10654. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10654. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10654

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151002-1155-2-2971
Κανόνες Ροών
Προστέθηκε η δυνατότητα για εγγραφές της μορφής {DLGPRMS.COMP} στα πεδία εταιρείας και υποκαταστήματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-1-1703
Alert-Φίλτρο ανεύρεσης πελατών
Λειτουργεί πλέον σωστά το φίλτρο ανεύρεσης από EDA για τους συναλλασσόμενους στις πληρωμές & Εισπράξεις αντίστοιχα.

20150625-1155-7-2185
Διαφορά στο σύνολο
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνταν πολλοί ΜΣΚΚ, και ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος Ομαδοποίησης ΜΣΚΚ, όταν γινόταν επιμερισμός αξίας γραμμής σε παραστατικό εσόδων σε περισσότερους ΜΣΚΚ εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα ότι "Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού".

20150929-1155-1-2913
Ε11 xml - Αποδοχές αδείας
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στις αποδοχές αδείας στο Ε11.xml.

20151001-1155-1-2945
Έντυπο Φ2 ΦΠΑ - Υποβολή τροποποιητικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η αυτόματη υποβολή τροποποιητικής ΦΠΑ (έντυπο Φ2).

20151001-1155-1-2951
Υπόδειγμα εσόδων-εξόδων
Εφόσον είχε καταχωρηθεί ταμειακός λογαριασμός, τότε σε κάθε νέο υπόδειγμα με νέο λογαριασμό εσόδων-εξόδων εμφανιζόταν λανθασμένα και ο ταμειακός λογαριασμός.

20151006-1155-1-2992
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση ΤΑΜ_ΜΕ με αποτέλεσμα λανθασμένο υπολογισμό επιδότησης ΟΑΕΔ.