Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10521. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10521. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10521

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140522-1155-2-2071
Αρχείο ΕΤΕΑ - ΤΕΑΥΝΤΠ
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εισφορών για το ταμείο ΤΕΑΥΝΤΠ.

20140609-1155-2-2309
Υπηρεσία από ειδικές συναλλαγές σε Vies
Τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες και έχουν εισαχθεί μέσω ειδικών συναλλαγών εμφανίζονται πλέον στη στήλη των υπηρεσιών στην εκτύπωση VIES. Χρειάζεται να δηλωθεί στη σχετική χρεοπίστωση, ότι αφορά υπηρεσίες.

20140618-1155-2-2463
Έλεγχος ΑΦΜ
Ο χαρακτήρας # γίνεται πλέον αποδεκτός στην εισαγωγή κωδικού ελέγχου ΑΦΜ.

20140619-1155-7-2466
Παραγωγή με Υποπροϊόντα
Δόθηκε η δυνατότητα να μην συμμετέχουν τα έξοδα (κοστολογικών στοιχείων) των παραστατικών παραγωγής στον υπολογισμό αξίας παραγωγής των υποπροϊόντων.

20140625-1155-2-2542
Κωδικός 514 Περιοδικής ΦΠΑ
Ο κωδικός 514 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα Έσοδα-Έξοδα δεν προκύπτει πλέον από υπολογισμό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1957
Ελληνικά σε file type 2
Σε εγκαταστάσεις azure, κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο με file type 2 δεν εμφανίζονταν σωστά τα Ελληνικά.

20140602-1155-1-2213
Έντυπο Φ.01.024
Δεν ενημερώνονταν τα πεδία F018, F021.

20140602-1155-1-2214
Έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο F006.

20140612-1155-7-2376
ΑΔΠ και επιδότηση ΟΑΕΔ με έκτακτες αποδοχές
Στο αρχείο ΑΠΔ εμφανιζόταν ολόκληρο το ποσοστό επιδότησης εισφορών στις τακτικές αποδοχές και όχι ανά γραμμή αποδοχών και έτσι εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

20140617-1155-7-2432
login σε ondemand
Αποθηκεύονται πλέον τα στοιχεία του τελευταίου χρήστη (username) στο login σε ondemand και προτείνονται σε επόμενη εισαγωγή στο πρόγραμμα.

20140618-1155-1-2456
Λήψη ισοτιμιών
Κατά την λήψη ισοτιμιών ελέγχεται η εγκυρότητα των διεθνών κωδικών των νομισμάτων και εμφανίζονται σχετικές προειδοποιήσεις.

20140623-1155-1-2512
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λάθος υπολογισμοί αξιών στο έντυπο Φ5.