Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 310.47. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 310.47. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

What's new 22.05.09 - 01.06.09

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090518-1155-2-611 Δικαιώματα χρηστών σε διαγραφή μέσα από Ημερολόγια
Τα δικαιώματα χρηστών ισχύουν πλέον και για τις εγγραφές μέσα από τα Ημερολόγια.

20090521-1155-2-626 Αυτόματη Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων λειτουργεί μόνο για προγενέστερες και όχι μεταγενέστερες εγγραφές

20090522-1155-2-629 Αρχείο Τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργία αρχείου τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank

20090529-1155-1-652 Αρχείο εντύπων (xad files)
Το xad αρχεία που δημιουργούνται από συνεργάτες θα πρέπει να δηλώνονται στο custacndocs.ini και οχι στο acndocs.ini.

20090529-1155-2-653 Κωδικοί custom εντύπων (xad files)
Οι διαθέσιμοι κωδικοί για τα αρχεία εντύπων που δημιουργούνται από συνεργάτες ξεκινάνε από 10001 (>10000)

20090601-1155-1-654 LiveUpdate & Internet Explorer 8

Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία του Live Update και των υπόλοιπων Services σε περιβάλλον Internet Explorer 8.


Διορθώσεις Σφαλμάτων

20090528-1155-1-647 Ημερομηνία λήξης σε ενέργεια
Όταν σε καταχώριση ενέργειας γινόταν διαγραφή της ημερομηνίας λήξης, στη βάση η ημερομηνία σωζόταν ως '31/12/1899'

20090529-1155-1-648 Εκτύπωση μηχανογραφημένου Ισοζύγιου
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε περιβάλλον SAAS και client/server

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

What's new 30.04.09 - 07.05.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090506-1155-2-567 Αρχειοθέτηση εκτυπώσεων εξωτερικών φορμών
Προστέθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε εξωτερικές φόρμες της εφαρμογής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090305-1155-1-315 Ευρετήριο πελατών με τριπλή μπάντα
Δε λειτουργούσε το redirection σε Έργα - Εγκαταστάσεις σε ευρετήριο πελατών με 3 ζώνες

20090406-1155-1-461 Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης παραστατικών εσόδων/εξόδων από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090407-1155-1-473 Access Violation σε υπερεταιρική εκτέλεση εκτύπωσης
Κατά την επιλογή πολυεταιρικής εκτύπωσης του Ευρετηρίου πελατών, προβαλλόταν access violation ενώ τα δεδομένα εμφανιζόταν.

20090415-1155-1-502 Χρώμα σε γραμμή λιανικής
Σε παραστατικά λιανικής με στήλες χρώματος-μεγέθους, δεν ανανεωνόταν ο κωδικός χρώματος-μεγέθους κατά την εναλλαγή παραστατικών

20090424-1155-1-525 Import xxf αρχείου άρθρων Λογιστικής σε περιβάλλον Client/Server
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης άρθρων Λογιστικής από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090427-1155-1-532 Συμπεριφορά cursor σε λιανική
Όταν ο κερσορας του ποντικιού βρισκόταν πάνω στο tab του παραθύρου (είτε στην καρτέλα του παραθύρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη - ακόμη και στον κενό χώρο που υπάρχει εκεί - ) , τότε η συμπεριφορά του πλήκτρου ENTER μεταβαλλόταν και λειτουργούσε ως πλήκτρο για [Επόμενη Ζώνη Πεδίων].

20090429-1155-1-549 Ενημέρωση ειδών από μια εταιρεία σε άλλες εταιρείες
Σε περίπτωση που ο κωδικός είδους είχε χρησιμοποιηθεί και ως κωδικός σχετικού του είδους, τότε κατά τη μεταβολή του "κόλλαγε' η εφαρμογή και εμφανιζόταν μήνυμα "Timeout expired".

20090430-1155-1-555 Εκτύπωση αρνητικά υπόλοιπα
Διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας στην εκτύπωση αποθήκης [Αρνητικά υπόλοιπα]

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

What's new 13.04.09-23.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090416-1155-2-510 Αποφορολόγηση τιμών λιανικής
Η παράμετρος Τιμή Λιανικής Εμπεριέχει ΦΠΑ περιλαμβάνει νέα τιμή Με ΦΠΑ αποφορολ. Στην περίπτωση αυτή, αποφορολογεί την τιμή λιανικής με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του είδους και υπολογίζει το ΦΠΑ με βάση το καθεστώς ΦΠΑ του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090306-1155-1-316 Αλλαγή ειδικότητας ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο υπολογισμου ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που αλλάζει η ειδικοτητα ΙΚΑ (2050) μέσα στο τρίμηνο και σε υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ στην στηλη [κωδ. ειδικοτ.], εμφανιζόταν η ειδικότητα με την τελευταία ημερομηνία.

20090318-1155-1-385 Βιβλίο αδειών
Κατά την εκτύπωση του βιβλίου αδειών με επιλογή κωδικών [από - έως], εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20090403-1155-1-454 Εκτύπωση Εκκαθάρισης Φ.Π.Α. Εσόδων-Εξόδων
Όταν υπήρχε κίνηση είδους με 4,5 % ΦΠΑ, η εκτύπωση μόνο ομάδων Εκκαθάρισης ΦΠΑ εμφάνιζε μήνυμα [4,5 is not a valid floating point value].

20090413-1155-1-489 Eιδικότητα ΙΚΑ για αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο που σε τρίμηνο είχε 2 ειδικότητες, το αρχείο ΑΠΔ εμφάνιζε για όλο το τρίμηνο την ειδικότητα με τη μεγαλύτερη ημερομηνία

20090413-1155-1-491 Αποστολή εγγραφών απο Browser
Κατά την επιλογή εγγραφών από browser και εκτέλεση της έμμεσης εργασίας Αποστολής εγγραφών, εμφανιζόταν access violation.

20090414-1155-1-497 Σχετικά έγγραφα στις Σχετικές εργασίες των Αξιογράφων
Δεν εμφανιζόταν τα Σχετικά έγγραφα στις εργασίες των Αξιογράφων

20090415-1155-1-500 Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
Σε περίπτωση που σε εταιρεία υπήρχαν υποκαταστήματα με κωδικούς 999 και 9999, τότε κατά την εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων για το υποκατάστημα εμφανιζόταν σφάλμα [ 9991 is not a valid value for field INDEXFIELDNAME. The allowed range is 32768 to 32767]

20090416-1155-1-513 Πρόβλημα στην εκτύπωση Συνοπτική κατάσταση πωλήσεων
Όταν σε παραστατικά αυτοπαράδοσης υπήρχαν γραμμές ειδών με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ, τότε οι αξίες πολλαπλασιαζόταν

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

What's new 8.04.09 - 10.04.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20081114-1155-2-1695 Στοιχεία intrastat σε ακύρωση με Αντιλογισμό
Στην ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό, μεταφέρονται και τα στοιχεία Instrastat εφόσον υπάρχουν.

20090407-1155-1-465 Ακάλυπτη αξία σε λιανική
Το πεδίο [Ακάλυπτη Αξία] μετονομάστηκε σε Διαθέσιμη και αποτυπώνει το ποσό της είσπραξης που μπορεί να θεωρηθεί ως προκαταβολή (το σχετικό πεδίο έχει προστεθεί για να υποστηρίξει περιπτώσεις όπου μια είσπραξη μπορεί να καλύψει πολλές προκαταβολές αποδείξεων λιανικής)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090407-1155-1-478 Συναρτήσεις εφαρμογής
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη λειτουργία των παραμέτρων των συναρτήσεων στην εφαρμογή.

20090324-1155-1-411 Φίλτρο με το τμήμα του πωλητή
Δε λειτουργούσε σωστά το τμήμα των πωλητών/αγοραστών ως φίλτρο σε ευρετήρια παραστατικών.

20090407-1155-1-471 Νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές
Κατά τη νέα εγγραφή από photo σε ειδικές συναλλαγές, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Λογ/σμός που υπήρχε στις στήλες παραστατικών.

20090407-1155-1-477 Στρογγυλοποίηση συνολικής αξίας εξόδων
Με συγκεκριμένο συνδυασμό τιμών & εκπτώσεων συνόλου σε παραστατικό, προέκυπτε θέμα στρογγυλοποίησης μεταξύ της ανάλυσης εξόδων και της συνολικής αξίας.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

What's new 14.3.09 - 7.4.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
20090319-1155-2-389 Εκτύπωση του αποτελέσματος από τις Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ
Κατά την εκτέλεση της εργασίας από το ευρετήριο αποθήκης για 'Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ', εμφανίζεται το αποτέλεσμα σε εκτύπωση με ανάλυση σε Χ/Μ.

20090319-1155-2-391 Καταχώρηση παραστατικών μέσα από έργο / ευκαιρία
Όταν καταχωρείται παραστατικό σε πελάτη από redirection μέσα από έργο / ευκαιρία, μεταφέρεται και το έργο στο παραστατικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081201-1155-1-1788 Εκτύπωση σε Excel σε Soft1 Multilingual
Σε περίπτωση που το System Locale (1ο tab στα Regional Settings) ήταν διαφορετικό από [Ελληνικά], δεν εκτυπωνόταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες σε Excel

20090227-1155-1-284 Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων -Δελτία αυτοπαράδοσης
Δεν αποτυπωνόταν σωστά οι αξίες των παραστατικών αυτοπαράδοσης με περισσότερες από μια γραμμές ειδών.

20090316-1155-1-376 Αρχείο novabank
Εμφανιζόταν +1 στον counter εργαζομένων

20090319-1155-1-390 Copy from buffer και όρια ασφαλείας ειδών ανά Υποκ και Χ/Μ
Κατά το copy from buffer στο αρχείο ειδών, δεν μεταφερόταν σωστά τα σύνολα των ορίων ασφαλείας που έχουν τεθεί ανά Υποκατάστημα και Χ/Μ.

20090319-1155-1-392 Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Δεν υπολογιζόταν κρατήσεις σε περίοδο αποζημίωση αδείας με προγενέστερη ημερομηνία υπολογισμού απο την ημερομηνία υπολογισμού της περιόδου αποζημίωση αδείας.

20090320-1155-1-397 Ασθένεια Ημερομισθίου σε ΑΠΔ
Δεν απεικονιζόταν σωστά στην ΑΠΔ η μισθοδοσία εργαζομένου με ημερομίσθιο / 5-μερη απασχόληση στον οποίο είχε δηλωθεί ημέρα ασθένειας με δεκαδικό αριθμό.

20090326-1155-1-413 Δημιουργία αξιογράφων από παραστατικά είσπραξης
Κατά τη δημιουργία αξιογράφων μέσα από παραστατικά είσπραξης, εμφανιζόταν μήνυμα Softone range error μόλις επιλεγόταν η ζώνη ομαδοποίησης

20090327-1155-1-420 Κστάσταση ελέγχου αγορών-πωλήσεων
Στις εκτυπώσεις ελέγχου Αγορών - Πωλήσεων οι αξίες εμφανίζονται πλέον στο τοπικό νόμισμα και όχι στο νόμισμα συναλλαγής.

20090327-1155-1-421 Εκτύπωση βιβλίου αδειών
Η εκτύπωση του βιβλίου αδειών με φίλτρο κωδικό εργαζομένου δεν λειτουργούσε σε ORACLE.

20090327-1155-1-422 Ενημέρωση επιλεγμένης περιόδου μισθοδοσίας σε ORACLE
Κατά την εκτέλεση των batch jobs της μισθοδοσίας, δεν λειτουργούσε η ενημέρωση του πίνακα SELPAYPRD.

20090330-1155-1-428 Υπόλοιπο σε κινήσεις ειδών
Η έμμεση καρτέλα κινήσεων αποθήκης με επιλογή 'Οριζόμενες ημερομηνίας' εμφάνιζε ως απογραφή την απογραφή της τρέχουσας χρήσης

20090330-1155-1-430 Εργασία δημιουργίας προδιαγραφών απο παραστατικά
Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προδιαγραφών από παραστατικά εμφανιζόταν 'Error in autoincrement assigment'

20090401-1155-1-438 Αρχείο ΑΠΔ
Σε εργαζόμενο με ασθένεια 3 + 2 ημέρες στην ΑΠΔ οι εγραφές με κωδικό 8 ασθένεια, εμφανιζόταν σε 2 γραμμές φέρνοντας ως data το αθροισμα αποδοχων ασθενειας και επιδοτησης

20090401-1155-1-442 Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης (παραστατικά με σύνδεση Εσόδων εξόδων)
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών από παραστατικά πωλήσεων με γέφυρα εσόδων - εξόδων, εμφανιζόταν σφάλμα "Module SALDOC : Selector record not found! (Table=ITEM, KeyValue=...)".

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

What's new 26.2.09 - 06.03.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

|20090305-1155-1-307| Crystal Reports Runtime 11.5
Ενημερώθηκε το setup των Crystal Reports Runtime στην κοινή περιοχή της Softone. Η εγκατάσταση του νέου αρχείου θα πρέπει να γίνει αφού απεγκατασταθεί το προηγούμενο.

|20090226-1155-2-274| Επιλογή συνήθη στο menu

Δεν εμφανίζεται πλέον σε χρήστες χωρίς δικαίωμα επιλογής menu

|20090304-1155-2-301| Νέα συνάρτηση στο φύλλο υπολογισμού για Προβλέψεις Μισθοδοσίας

Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΣΥΝΟΛΑ_ΠΡΟΒΛ για τον σωστό υπολογισμό επιδόματος αδείας μόνο στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

|20090305-1155-2-312| Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom

Δυνατότητα εκτύπωσης φορμών παραστατικών μέσα από custom (InProcess, OuProcess, COM, .Net)

Διορθώσεις σφαλμάτων


|20090218-1155-1-215| Read Only Πεδια

Σε read-only πεδία μπορούσε να γίνει μεταβολή με πληκτρολόγηση αλφαριθμητικού στο πεδίο.

|20090225-1155-1-257| Φόρμες εκτύπωσης παραστατικών σε Crystal Reports
Δεν υποστηριζόταν η εκτύπωση φόρμας παραστατικών σε crystal σε landscape

|20090226-1155-1-273| Σφάλμα σε βάσεις oracle σε ευρετήρια συναλλασομένων
Σε ευρετήρια συναλλασσομένων σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904

|20090227-1155-1-288| Εξαγωγή δεδομένων σε MS Office
Δεν εκτυπωνόταν με σωστό format οι ημερομηνίες σε εφαρμογές MS Office εάν ο χρήστης windows είναι Power User και όχι Administrator.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

What’s new 23.2.09-25.2.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Νέα φορολογικά έντυπα Ε3 & Ε5

Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Ε3 & Ε5 για την οικονομική χρήση 2008.

20080715-1155-2-1174 Διαχείριση Email -επιλογή πολλών επαφών

Έχει προστεθεί φόρμα για την πολλαπλή επιλογή των διευθύνσεων επαφών-πελατών-προμηθευτών-στελεχών μέσα στη φόρμα διαχείρησης του email.

20090218-1155-2-224 Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας

Στην επιλογή περιόδου, προστέθηκαν τα ημερομηνιακά διαστήματα και η ημερομηνία υπολογισμού της επιλεγμένης περιόδου.

20090223-1155-2-246 Αλλαγή προδιαγραφής στην συνάρτηση μισθοδοσίας ΠΡΟΗΓ_ΥΠΗΡ

Προστέθηκε προαιρετική παράμετρος ( 0 , 1 ) οπου όταν είναι 0 (default) λειτουργεί όπως πριν, και όταν είναι 1, υπολογίζει την προϋπηρεσία του εργαζόμενου λαμβάνοντας υπόψιν σαν [Από ημερομηνία] την πρώτη ημερομηνία πρόσληψης και [Εως ημερομηνία] την τελευταία ημερομηνία πρόσληψης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090220-1155-1-234 Σφάλμα στο ομαδικό ημερολόγιο

Στη μετακίνηση στο ομαδικό ημερολόγιο με τη scrollbar εμφανιζόταν το μύνημα 'List index out of bounds'

20090223-1155-1-237 Αccess viοlation σε custom εκτυπωσεις

Σε custom εκτυπώσεις Στατιστικής ανά είδος που είχαν σχεδιαστεί με προηγούμενες εκδόσεις εμφανιζόταν access violation.

20090223-1155-1-240 Κοστολόγηση παραγωγής

Στην αντιγραφή εταιρείας, με ίδιο λογιστικό σχέδιο στην 2η εταιρεία, υπολογιζόταν και τα κοστολογικά στοιχεία της πρώτης εταιρείας κατά την κοστολόγηση παραγωγής της δεύτερης.

20090223-1155-1-243 Διαχείριση emails

Στο ευρετήριο της διαχείρισης emails δεν εμφανιζόταν προτεινόμενα τα πεδία που αφορούν στα emails

20090224-1155-1-251 Κατάσταση - Βεβαίωση ΤΑΞΥ

Στην εκτύπωση ΤΑΞΥ, επιλέγοντας περίοδο Ιανουάριο (με login χρήση 2009), εμφανίζονταν εγγραφές και από τις προηγούμενες χρήσεις, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έρχονται μόνο οι εγγραφές της login χρήσης

20090225-1155-1-260 Κατανομή φυσικής απογραφής στην παραγωγή

Διορθώθηκε πρόβλημα στην εργασία Κατανομή φυσικής απογραφής στην Παραγωγή όπου: α) διάβαζε παραστατικά φυσικής απογραφής χωρίς να φιλτράρει τη χρήση β) επιμέριζε σε όλες τις γραμμές (έτοιμα, συμπαράγωγα, υποπροιόντα, α'ύλες) των παραστατικών παραγωγής, ενώ θα έπρεπε να επιμερίζει μόνο στις γραμμές των Α'υλών"

20090225-1155-1-261 Εξαγωγή αρχείων για eurofasma

Κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής για Eurofasma, ο αριθμός του παραστατικού εμφανιζόταν με ένα ψηφίο λιγότερο.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

What's new 9.2.09 - 20.2.09

Δημοσιεύθηκε νέα έκδοση 310.47. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα ζητηθεί συγχρονισμός βάσης.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090216-1155-2-210 Μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του folder menu

Σημαντική εξέλιξη. Δείτε περισσότερα εδώ

20090212-1155-2-182 Προσθήκη τύπου κίνησης SN

Προστέθηκε άλλος ένας τύπος κίνησης SN με τίτλο 'Αποστολή/Εγκατάσταση' και συμπεριφορά παρόμοια του τύπου 'Πώληση/Ανάλωση' για να καλυφθούν περιπτώσεις όπου το serial number πηγαίνει στον πελάτη χωρίς να γίνεται πώληση.

20090205-1155-2-145 Eπιλογή εξόδων στην λιανική

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εξόδων κατά την καταχώρηση παραστατικών Λιανικής.

20090130-1155-2-99 Κωδικοποίηση μηχανογραφημένων επιταγών

Προστέθηκε η δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της ημερομηνίας που χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση μηχανογραφημένων επιταγών με βάση την τράπεζα έκδοσης με πεδίο στα στοιχεία του χρηματικού λογαριασμού.

20081204-1155-2-1814 Σχέση ποσότητας 1 και 2 στα set ειδών

Εφαρμόζεται η σχέση ποσότητας 1 με την ποσότητα 2 κατά τη δημιουργία των set ειδών και για τα συντιθέμενα είδη και για τα συστατικά τους.

20081113-1155-2-1692 Εργασίες στον Browser του αρχείου εργαζομένων

Προστέθηκαν οι εργασίες 'Προβολή άρθρων γέφυρας λογιστικής' και 'Εξαγωγή άρθρων λογιστικής σε αρχείο' στο δεξί κλικ των multiselect εργαζομένων.

20061031-1155-2-1369 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα

Προσθήκη παραμέτρου [Αυτόματη αρχειοθέτηση] στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090216-1155-1-207 Εκτύπωση ενηλικίωσης υπολοίπων με αντιστοιχήσεις & διακανονισμούς

Σε περίπτωση που υπήρχε μόνο μία γραμμή διακανονισμού ανά παραστατικό, εμφανιζόταν πρόβλημα στον υπολογισμό υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης υπολοίπων πελατών

20090213-1155-1-203 Πιστωτικοί έλεγχοι

Δεν λειτουργούσαν σωστά οι πολιτικές πιστωτικών ελέγχων με περισσότερες από 2 πιστωτικούς ελέγχους με έκφραση AND.

20090204-1155-1-139 Softone range error σε μεταβολή παραστατικού

Εάν σε τύπο παραστατικού αγορών η παράμετρος Ενημέρωση συμφωνιών είχε την τιμή 'Κάθε καταχώρηση', τότε κατά τη μεταβολή παραστατικών με προσθήκη ή αφαίρεση γραμμής είδους εμφανιζόταν μήνυμα 'Softone range error'.

20090206-1155-1-153 Οριζόντια εκτύπωση τιμολογίου σε περίπτωση εκτύπωσης μετά από landscape καρτέλας

Σε περίπτωση που εκτυπωνόταν μια οποιαδήποτε εκτύπωση σε Landscape μορφή, άλλαζαν οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

20090210-1155-1-169 Αριθμητικά πεδία σε ευρετήρια

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνταν font εφαρμογής 'Verdana", σε όλα τα grids δεν εμφανιζόταν το πρώτο ψηφίο στα αριθμητικά πεδία της επιλεγμένης γραμμής.

20090211-1155-1-176 Φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Β

Δεν προβαλλόταν μήνυμα για έλλειψη χαρτιού στο φορολογικό μηχανισμό

20081003-1155-1-1444 Δικαιώματα χρηστών

Δεν αποθηκευόταν οι επιλογές δικαιωμάτων χρηστών για τη Διαχείριση Συναλλασσομένων

20090211-1155-1-172 Λάθος στρογγυλοποίηση στο πεδίο 408 της εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Διόρθωση στρογγυλοποίησης στο πεδίο 408 του εντύπου Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

20090205-1155-1-143 Μη σωστή εμφάνιση χαρακτήρων στην πρώτη login οθόνη

Κατά την εκτέλεση της Multilingual έκδοσης της εφαρμογής σε σταθμό εργασίας με μη ελληνικά Regional Settings, δεν εμφανίζοταν σωστά τα λεκτικά στην πρώτη login οθόνη. Πλέον, η default γλώσσα εισαγωγής είναι τα Αγγλικά.

20090209-1155-1-162 Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ και ειδικότητα ΙΚΑ

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει ένα και μόνο ταμείο με FUNDTYPE =1, τότε δεν γίνεται έλεγχος ως προς την συμπλήρωση της δευτερεύουσας ειδικότητας ΙΚΑ

20090202-1155-1-111 Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ απο client

Κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ' από client, εμφανιζόταν μήνυμα S operation aborted.

20090212-1155-1-183 Προβλημα σε καταχώρηση νέου δεύτερου εργαζομένο.

Σε καταχώρηση νέου δεύτερου εργαζομένου και στο wizard ""Εισαγωγή Στοιχείων Πρόσληψης""

α) κράταγε τυχόν επικουρικό ταμειο που είχε εισαχθεί στον πρώτο

β) δεν επέτρπε εισαγωγή των στοιχείων με μήνυμα ""EMPISACTIVE:Dataset not in edit or insert mode

20090211-1155-1-175 Μηχανογράφηση Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στη μηχανογράφηση του ΤΣΜΕΔΕ δεν εμφανιζόταν σωστά τα αναδρομικα εργαζομένων που είχαν καταχωρηθεί από τον χρήστη και όχι υπολογισμένα απο την εφαρμογή. Επίσης, δημιουργούσε τακτικές αποδοχές ακόμα και όταν σε τακτική περίοδο υπήρχαν μόνο αναδρομικές αποδοχές

20090210-1155-1-171 Αλλαγή περιόδου μισθοδοσίας

Σε περιβάλλον client - server, η αλλαγή περιόδου μισθοδοσίας μέσω των batch job Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, Μηδενισμός δεδομένων κλπ, δεν γινόταν στο server, με αποτέλεσμα να απαιτούσε επανείσοδο στην εφαρμογή για να λειτουργήσει.