Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10908. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10908. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10908

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160316-1155-2-947
Συμμετοχή ά υλών και προυπολογισθείσα ανάλωση
Προστέθηκε στήλη για την προυπολογισθείσα ανάλωση και απόκλιση στην εκτύπωση Παραγωγής <Συμμετοχή α'υλών> βάσει όλων των προδιαγραφών ανά παραγόμενο και όχι μόνο για την κύρια.

20160518-2165-2-19
Τύπος χρέωσης εξόδων συν/νων για αποστολή εμβασμάτων SEPA
Προστέθηκε στη καρτέλα ''Χρηματοοικονομικά'' Προμηθευτών και Πιστωτών το πεδίο ''Χρέωση εξόδων (SEPA) για χρήση χρέωσης εξόδων εμβασμάτων

20160912-1155-2-2956
Ανάλυση διακανονισμού ανά κατηγορία είδους με τύπο διαθέσιμου και ημερομηνία λήξης
Στους τρόπους πληρωμής (όταν υπάρχει τρόπος υπολογισμού εκτός του τρόπου πληρωμής, πχ. ανά ομάδα) στις γραμμές ανάλυσης προστέθηκε ο "Τύπος διαθέσιμου" και η "Ημέρες λήξης".

20161017-1155-2-3358
Office 365 - url Εικόνας
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης url εικόνας από OneDrive.

20161205-1155-2-4087
Συνάρτηση μισθοδοσίας [Φορολογητέα αξία στοιχείου]
Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας, η οποία δέχεται σαν παράμετρο [Αθροιστή] ή/και [Μισθολογικό στοιχείο], και επιστρέφει σαν αποτέλεσμα το άθροισμα της πράξης LVAL4 - LVAL2, των εγγραφών με INSMODE=4 της τρέχουσας περιόδου υπολογισμού και για μισθολογικά στοιχεία που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο ή/και Μισθολογικό στοιχείο παράμετρο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160919-1155-1-3010
Είδη βάσει συνήθη προμηθευτή - Παραγγελίες ελλείψεων.
Εφόσον δηλωνόταν προμηθευτής στα φίλτρα της εργασίας παραγγελίες ελλείψεων, πατώντας 'Επιλογή' στην περιοχή 'Στοιχεία παραγγελιών' στο tab 'Είδη προς παραγγελία', εμφανίζονταν και είδη τα οποία δεν είχαν συνήθη προμηθευτή αυτόν που δηλώθηκε στα φίλτρα της εργασίας.

20161118-1155-1-3833
Αυτόματη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία αυτόματης δημιουργίας φακέλου υπηρεσιών από παραστατικό παραλαβής (συμπεριφορά Δελτίο παραλαβής) κυκλώματος πωλήσεων.

20161214-1155-1-4186
Update fields σε ομάδες χρηστών
Ενημερώνονται πλέον τα πεδία Χρήστης εισαγωγής, Ημερομηνία εισαγωγής και μεταβολής στις ομάδες χρηστών.

20161223-1155-1-4343
Κλείσιμο Συνολικού Φακέλου με Πιστωτικό
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κλείσιμο συνολικού φακέλου με πιστωτικό τιμολόγιο, που δεν κάνει καμία κίνηση, εμφανιζόταν το μήνυμα "Προσοχή! ο σχεδιασμός του φακέλλου δεν προβλέπει παραστατικά που επηρεάζουν αξίες".

20170207-1155-7-518
Ταξινόμηση σε επιλογέα
Προστέθηκε η παράμετρος Ταξινόμηση επιλογέων βάσει σχεδιασμού. Εάν αυτή είναι τσεκαρισμένη η ταξινόμηση του επιλογέα είναι πάντα αυτή που έχει οριστεί κατά τον σχεδιασμό του browser. Διαφορετικά η ταξινόμηση ακολουθεί το πεδίο αναζήτησης.

20170214-1155-7-634
Copy from buffer σε προδιαγραφή παραγωγής
Σε δημιουργία προδιαγραφής με "αντιγραφή από τελευταία" κλειδωμένη προδιαγραφή, τα πεδία Κωδικός και περιγραφή εμφανίζονταν κλειδωμένα.