Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11220. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11220. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11220

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180314-1155-1-1716
Πρότυπα δεδομένα για πωλήσεις σε αγορές
Δόθηκε δυνατότητα αποθήκευσης πρότυπων δεδομένων, κατά τη μεταφορά παραστατικών πώλησης σε αγορά και το αντίστροφο.

20190508-1155-2-1435
Εκπρόσωποι εταιρείας
Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης δεύτερου προσώπου ως Εκπρόσωπος εταιρίας με διαφορετικό ΑΦΜ και ιδιότητα.

20190514-1155-2-1479
Προσθήκη πεδίων σε διάλογο μετασχηματισμού
Στο διάλογο μετασχηματισμού παραστατικών προτείνονται πλέον και τα πεδία:
1.Δρομολόγιο
2.Ημ/νία παράδοσης
3.Τρόπος Αποστολής
4.Μεταφορικό μέσο
Οι τιμές των πεδίων συμπληρώνονται στα νέα παραστατικά που προκύπτουν από το μετασχηματισμό.


20190515-1155-2-1481
Καρτέλα SN
Στη ''καρτέλα serial numbers'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση στις κινήσεις ανά ημερομηνία - findoc - είδος. Εμφανίζονται διαφορετικές γραμμές όταν το ίδιο SN έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά είδη (περιπτώσεις ανάλωσης-παραγωγής).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190122-1155-1-186
Εκτύπωση φόρμας excel με PRINTFORM
Διορθώθηκε η λειτουργία της υπορουτίνας Printform. Σημειώνεται ότι στις παραμέτρους της πρέπει να δηλωθεί αρχείο με κατάληξη .xls. Επίσης, η PRINTFORM μπορεί να κληθεί με παράμετρο "XLSX" αντί για "Excel" παράγοντας και πάλι αρχείο με κατάληξη .xls.
Στην τελευταία περίπτωση, αν στις παραμέτρους του χρήστη ορίσουμε "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου" τότε δεν απαιτείται η χρήση του MS Excel για την παραγωγή του αρχείου.


20190409-1155-1-1159
Εκτυπώσεις Intrastat
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις client / server, στις εκτυπώσεις intrastat αφίξεων & αποστολών.

20190418-1155-1-1281
Συνάρτηση GETHTML
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε javascript προβολής χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση GETHTML.

20190419-1155-1-1295
Φόρμες εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν εμφανιζόταν το tab Παράμετροι στον σχεδιασμό φορμών εκτύπωσης μισθοδοσίας.

20190424-1155-1-1339
Φόρος αποζημίωσης απόλυσης
Σε περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης, για την οποία προκύπτει φόρος, δημιουργείται εγγραφή με τύπο αποδοχών 37 στο μηνιαίο αρχείο JL10 η οποία συμπεριλαμβάνει επιπλέον το ποσό του φόρου στην αντίστοιχη στήλη.

20190507-1155-1-1416
Φάκελος Υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών ή υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι γραμμές του φακέλου.

20190509-1155-1-1439
Σενάρια μεταφοράς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''Εξαγωγή δεδομένων μεταφοράς'' με βάση κάποιο σενάριο.

20190509-1155-1-1448
Φίλτρα σε εκτύπωση στατιστικής σε ομάδες εταιρειών
Σε εταιρείες ομάδας εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά στις στατιστικές αποθήκης, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, η χρήση φίλτρου πελάτη ή είδους.

20190520-1155-1-1531
VIES και ειδικές συναλλαγές πιστωτών
Στις εκτυπώσεις Vies, δεν συμπεριλαμβάνονταν εγγραφές ειδικών συναλλαγών πιστωτών & χρεωστών.