Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11224. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11224. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11224

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190401-1155-2-1021
Ελάχιστο όριο ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', προστέθηκε παράμετρος για το πλήθος των μηνών, που αφορά το όριο ασφαλείας, όταν γίνεται υπολογισμός βάσει πωλήσεων.

20190606-1155-2-1745
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων \ Κωδικός εργοστασίου
Ο Κωδ.Εργοστασίου (CODE2) του είδους προστέθηκε στα πρόσθετα πεδία στα dashboards "Εικόνα χρήσης" και "Συγκριτική εικόνα" σε πωλήσεις κι αγορές.

20190612-1155-2-1813
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Αποδέκτης" στα alerts
Στον σχεδιασμό των EDA-ALERT, το πεδίο "Αποδέκτης" έχει πλέον όριο τους 100 χαρακτήρες από 70 που ήταν παλαιότερα.

20190619-1155-2-1883
Αντικατάσταση Απόδειξης
Προστέθηκε το button ''Αντικατάστασης Απόδειξης'' στην προβολή των πρατηρίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181008-1155-7-5635
Έργα - Διάγραμμα Gantt
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την προσθήκη Διάρκειας (ΑΩ) σε διάγραμμα Gantt έργων.

20190423-1155-3-1322
Γέφυρες σε cloud / ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, ύστερα από δημιουργία νέας γέφυρας σύνδεσης με λογιστικές ενότητες.

20190502-1155-1-1376
Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιριών, έχοντας κάνει Login σε μη κύρια εταιρία, η εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων της μισθοδοσίας δεν ολοκληρωνόταν.

20190503-1155-1-1384
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Στην πρώτη γραμμή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ εμφανίζεται πλέον η συμβολοσειρά "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>".

20190503-1155-1-1398
Παραγγελίες ελλείψεων με χαρακτηριστικά
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από το κύκλωμα των αγορών, στην καρτέλα ''Είδη προς παραγγελία'', δεν γινόταν ανάλυση των ποσοτήτων, σε περίπτωση παρακολούθησης ειδών με ένα χαρακτηριστικό.

20190530-1155-1-1640
Εναλλαγή εταιρείας
Σε χρήστη που είχαν οριστεί δικαιώματα εισόδου σε συγκεκριμένες εταιρείες και υποκαταστήματα, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εναλλαγή εταιρείας δεν εμφανιζόταν η λίστα με τα υποκαταστήματα.

20190603-1155-1-1679
Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο'' δεν ενημερωνόταν η στήλη Υπόλοιπο της α ύλης.

20190604-1155-1-1693
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στην εκτύπωση ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' δεν εμφανίζονταν όλα τα στοιχεία των παραγόμενων.

20190605-1155-1-1726
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραγόμενων ειδών στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου''.

20190619-1155-1-1895
Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία που δεν είναι κύρια, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή προμηθευτή στην διαδικασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών βάσει αντιστοιχίσεων. Αντίστοιχα διορθώθηκε και στις εργασίες "Ακύρωση συναλλαγματικών διαφορών πελατών" και "Αντιλογισμός συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης πελατών".

20190620-1155-1-1918
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών εξωτερικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση παραστατικού ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, όπου ο χρηματικός λογαριασμός είχε χώρα εξωτερικού.

20190627-1155-1-2013
Αριθμός και Σειρά απόδειξης
Τα πεδία ''αριθμός απόδειξης'' & ''σειρά απόδειξης'' αφαιρέθηκαν από τα διαθέσιμα προς επιλογή. Προτείνεται η χρήση του πεδίου "Στοιχεία σήμανσης πρατηρίων" (MTRDOC.RECEIPTCARD) όπου ο αρ. απόδειξης είναι μετά το 3ο # και η σειρά (αν υπάρχει) μετά το 4ο #.