Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11238. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11238. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11238

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190220-1155-1-577
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' εμφανίζονταν είδη με μηδενικό υπόλοιπο σε αποθηκευτικούς χώρους. Πλέον, εάν δεν έχουν επιλεχθεί τα σχετικά φίλτρα, εμφανίζονται υπόλοιπα μόνο στους χώρους που υπάρχει υπόλοιπο.

20191113-1155-2-3670
Συνάρτηση για έλεγχο ΑΜΚΑ
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση στο κύκλωμα των Στελεχών Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191023-1155-1-3373
Εισαγωγή εργαζομένου
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου που έχει συμπληρωθεί το φύλλο υπολογισμού εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20191115-1155-1-3712
Παρτίδες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην επιλογή επόμενης/προηγούμενης εγγραφής κινήσεων παρτίδων.

20191118-1155-1-3744
Επανάληψη ενέργειας από Συναντήσεις
Κατά την επανάληψη ενέργειας σε καταχωρημένη συνάντηση, δεν δημιουργούνταν επόμενες.