Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11122. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11122. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11122

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160517-1155-7-1740
Πρόβλημα με τελ.τιμή αγοράς
Κατά το reupdate είδους αποθήκης, η τελευταία τιμή αγοράς του, ενημερωνόταν από το παραστατικό αγοράς πλέον τα έξοδα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το σχεδιασμό της κίνησης αποθήκης που δημιούργησε ο φάκελος.

20180604-1155-7-3512
Υποκατάστημα εταιρείας κατά την σύνδεση
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, εφόσον γινόταν αλλαγή εταιρείας δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το υποκατάστημα.

20180628-1155-1-4133
Εικονίδιο μηνυμάτων
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν refresh στο εικονίδιο των μηνυμάτων, όταν υπήρχε νέο μήνυμα.

20180713-1155-1-4479
Εκτύπωση κινήσεων συν/νου
Κατά την εκτύπωση κινήσεων συναλλασσόμενων από καρτέλα, δεν τυπώνονταν όλες οι στήλες.

20180716-1155-1-4510
Αναζήτηση εταιρείας κατά το login - Series 5 UI
Στο Series 5 UI, βελτιώθηκε η αναζήτηση εταιρειών κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

20180910-1155-7-5116
Διαγραφή εταιρείας με κινήσεις
Σε client / server & Azure εγκατάσταση, κατά τη διαγραφή εταιρείας η οποία είχε κινήσεις, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα.

20180917-1156-7-137
Υπενθυμίσεις - Μηνύματα
Στα μηνύματα, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη σημειώσεων.

20180926-1155-1-5402
Στοιχεία λογιστή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν τα στοιχεία λογιστή, σε εταιρεία που δεν είχε γίνει login.

20181005-1155-1-5600
Προσωπικό ημερολόγιο και ανενεργές σειρές
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και ανενεργές σειρές.

20181005-1155-7-5578
Έξοδα πράξεων χρηματικών λογαριασμών σε ABC costing
Τα έξοδα που συμμετείχαν στις πράξεις χρηματικών λογαριασμών, δεν ενημέρωναν σωστά την ανάλυση του Activity based Costing.

20181008-1155-1-5637
ΜΥΦ - Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών
Στα στοιχεία αποστολής ΜΥΦ, η Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών, εμφάνιζε λάθος αξία.

20181008-1155-1-5638
Πληρωτέο ποσό για κάρτα
Κατά τη διαγραφή γραμμών σε παραστατικά λιανικής, δεν γινόταν ενημέρωση στο πληρωτέο ποσό για την κάρτα.

20181008-1155-7-5624
Διαφορά με υποκείμενη αξία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν σωστά η υποκείμενη αξία παραστατικού, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τις γραμμές.

20181009-1155-1-5656
FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων
Επιταχύνθηκε η διαδικασία καταχώρησης παραστατικού αποθήκης, με FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων.

20181009-1155-1-5659
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας - Τύπος χρόνου
Πλέον ο Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας δεν επηρεάζει τον Τύπο χρόνου στα Μισθολογικά στοιχεία.

20181009-1155-1-5661
Ευρετήριο Σειρών Παραστατικών Πωλήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη αντιλογιστικής σειράς σε ευρετήριο σειρών.

20181009-1155-1-5676
Ora 1400 error κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Oracle, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί στη Σήμανση εργασιών η ''Καταγραφή Login/Logout''.

20181009-1155-1-5680
Αντιγραφή έργου - ομάδες εταιριών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer Έργου, σε ομάδες εταιρειών.

20181009-1155-7-5657
Μηνύματα σε Series 5 UI
Δεν ενημερωνόταν η στήλη ''Εργασία'' στο ευρετήριο μηνυμάτων.

20181010-1155-1-5692
Πλήρης Αντιγραφή Εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20181010-1155-1-5707
Script error σε έντυπο Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Έσοδα Έξοδα.

20181011-1155-1-5733
Καρτέλες υποκαταστημάτων - Μόνο κεντρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό''.

20181011-1156-7-146
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Η εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'', δεν λάμβανε υπόψιν το ποσοστό\Αξία των εναλλακτικών τιμών, στη μέθοδο ''Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού''.

20181016-1155-1-5793
Άδειες /Ασθένειες /Απουσίες Εργαζομένων
Πλέον λειτουργεί σωστά το φίλτρο Από - Έως στις Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες

20181016-1155-1-5795
EDPS Πληρωμή ποσού
Σε οθόνη λιανικής EDPS, κατά τη πληρωμή με κάρτα, δεν εμφανιζόταν το σωστό ποσό πληρωμής