Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10363. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10363. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10363

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110208-1155-2-163
Δικαίωμα διαγραφής ευρετηρίων
Σε χρήστη που δεν δίνουμε δικαίωμα σχεδιασμού & επεξεργασίας, αλλά μόνο εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ευρετηρίου ή προβολής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120719-1155-1-1559
Καρτέλα καρτών Bonus σε client/server
Η εκτύπωση καρτέλα καρτών Bonus σε περιβάλλον client/server και βάση oracle καθυστερούσε υπερβολικά.

20120731-1155-7-1664
Ανάλυση άρθρου από άρθρα ανάλυσης
Κατά την καταχώρηση άρθρου ανάλυσης από την οθόνη άρθρα ανάλυσης της αναλυτικής λογιστικής εμφάνιζε μήνυμα «Access Violation at address 03809EEA in module XBase.bpl. Read of address …… »

20120919-1155-1-1952
ΚΕΠΥΟ - IL01.PIS
Το συμπιεσμένο αρχείο IL01.PIS εξάγεται πλέον με επέκταση .zip.

20120921-1155-7-1968
Είδος εγκατάστασης στο αρχείο ΚΕΠΥΟ
Κατά την δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ (εργασία υπολογισμού αρχείου) προτεινόταν στο πεδίο "Είδος εγκατάστασης/Κωδικός taxis" το γράμμα Ε ως λατινικός χαρακτήρας αντί του σωστού Ε σαν ελληνικός χαρακτήρας.

20120924-1155-1-1991
Τιμολογιακές πολιτικές σε τελ.τιμή αγοράς παρτίδας βάσει ποσοστού
Σε παραστατικά πώλησης που είχαν δηλωθεί να χρησιμοποιούν την τελευταία τιμή αγοράς της παρτίδας και εφαρμοζόταν τιμολογιακή πολιτική διαμόρφωσης τιμής βάσει ποσοστού, ο υπολογισμός τιμής γινόταν με βάση την τιμή αγοράς του είδους και όχι της παρτίδας.

20120926-1155-1-2010
Εντυπα Οικοδομών
Στα έντυπα Προυπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος οικοδομής, τα Γενικά σύνολα διέφεραν κατά 1 λεπτό από τα σύνολα Α + Β.