Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11028. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11028. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11028

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170202-1155-2-458
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή ανενεργών''.

20170301-1155-7-909
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'' ο συνήθης προμηθευτής.

20170522-1155-2-2265
Εκτύπωση ετικετών
Σε ευρετήριο ειδών με ανάπτυξη εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε στο δεξί κλικ η επιλογή ''Παραστατικό ετικετών γραμμών''.

20180123-1155-7-476
Κωδικός ανεύρεσης σε φακέλους υπηρεσιών
Προστέθηκε ο κωδικός ανεύρεσης, στις στήλες γραμμών ανταλλακτικών, των φακέλων υπηρεσιών.

20180201-1155-7-727
EDPS POS
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στην παραμετροποίηση του POS της EDPS:
1. Αν δοθεί λάθος τιμή στο ''timeout'' διορθώνεται με το ελάχιστο αποδεκτό.
2. Προστέθηκε το epos_xenta.dll το οποίο ελευθερώνει τη θύρα.


20180207-1155-2-867
Οικονομικά στοιχεία χρέωση/πίστωση
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων, στα συγκριτικά στοιχεία, η χρέωση και η πίστωση, αφορούν την χρέωση/πίστωση του έτους μόνο. 

20180213-1155-2-1040
Παρασατικά σύνθεσης με θέση
Σε περίπτωση καταχώρησης παραστατικού αποθήκης που περιλαμβάνει set και δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, τότε εφόσον είναι συμπληρωμένη η θέση αποθήκευσης στο παραστατικό αποθήκης, συμπληρώνεται και στο παραστατικό σύνθεσης (header).

20180228-1155-2-1376
Ιστορικό Αγορών: προσφορές - παραγγελίες
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, check box για τις προσφορές & παραγγελίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170207-1155-1-521
Αlert - ελεύθερα πεδία
Δεν ενεργοποιούνταν Alert από τα ελεύθερα πεδία των ειδών.

20171215-1155-1-5497
Μεταφράσεις σε εργασίες Transfer to other companies
1. Τιμολογιακές πολιτικές
2. Τρόποι πληρωμής συναλλασσόμενων
3. Αντιγραφή τιμών (ειδών) σε άλλες εταιρείες


20180122-1155-7-423
Tasks search
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση Tasks search στο portal.

20180130-1155-1-659
Κανόνας ροής
Διορθώθηκε σφάλμα σε κανόνα ροής, όπου δεν εμφάνιζε όλα τα πεδία στα ΄΄δεδομένα από''.

20180130-1155-7-672
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με 2 ενότητες, με επιλεγμένη την παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20180207-1155-1-908
Προβολή αποτελεσμάτων - Δεκαδικά
Εμφανίζονταν, υπό προυποθέσεις, παραπάνω δεκαδικά σε ορισμένα Μισθολογικά στοιχεία στην προβολή αποτελεσμάτων.

20180208-1155-1-938
Έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης)
Εμφανίζεται πλέον το σύνολο μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση.

20180208-1155-2-937
lib.include και alert
Διορθώθηκε σε alert η χρήση java script με την lib.include.

20180209-1155-7-974
Ομαδοποίηση σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο, σε προβολή αποθήκης.

20180212-1155-7-1001
ΜΥΦ - χειρόγραφο
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, που είχε διαφορετικά στοιχεία ΜΥΦ, ενημερωνόταν το flag ''χειρόγραφο''.

20180213-1155-1-1037
Outlook Connector
Τα πεδία ''έναρξη'' και ''λήξη'' στις συναντήσεις, δεν ενημερώνονταν σωστά κατά τον συγχρονισμό με Outlook.

20180215-1155-1-1116
Στρογγυλοποίηση σε τιμές κάτω από 1€
Βελτιώθηκε στην εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' η στρογγυλοποίηση τιμών σε ζώνη με αριθμητικά ποσά.

20180215-1155-7-1117
Εκπτ.1(%) συνόλου κατά την Επεξεργασία
Κατά την επεξεργασία παραστατικών, επιλέγοντας μόνο είδη με υπόλοιπο, δεν μεταβάλλεται το ποσοστό της συνολικής έκπτωσης του παραστατικού.

20180220-1155-7-1162
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'' / στατιστικές πωλήσεων, δεν γινόταν αναζήτηση με τη περιγραφή του είδους.

20180221-1155-1-1213
Υπόλοιπα Είδους Ανά Παρτίδα
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" δεν ενημερώνονταν σωστά στα στοιχεία της παρτίδας τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα.

20180222-1155-7-1247
ΜΥΦ στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά λοιπών συναλλαγών όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ως κενός.

20180223-1155-7-1258
Εκκρεμείς παραγγελίες - Εκκρεμή δελτία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο hyperlink ''πελάτης'' σε ευρετήριο, κατά την επιλογή ''εκκρεμείς παραγγελίες'' ή ''εκκρεμή δελτία''.

20180223-1155-7-1275
Menu επιλογών στο νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά το login με χρήστη ο οποίος δεν είχε κάποιο menu, κατά το δεξί κλίκ ''μενού επιλογών''.

20180225-1155-1-1286
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο πωλήσεων, κατά την πολλαπλή επιλογή εταιρειών και τύπων παραστατικών.

20180226-1155-7-1299
ΜΥΦ - Έσοδα έξοδα
Στα παραστατικα εσόδων / εξόδων όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ο τύπος της ΜΥΦ ως κενός.

20180226-1155-7-1304
Ομάδες εταιρειών: Ανοιχτά παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την αναζήτηση χρηματικού λογαριασμού στις γραμμές, στα ανοιχτά παραστατικά.

20180226-1155-7-1309
Μεταφορά πεδίου εγγυήσεων
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης δεν αντιγραφόταν το πεδίο ''Εγγύηση (μήνες)".

20180227-1155-1-1328
Αναζήτηση με active browser στο νέο UI
Διαγράφονται πλεόν τα δεδομένα αναζήτησης με χρήση active browser, σε περίπτωση αλλαγής ευρετηρίου.

20180228-1155-1-1352
Ε11 - Αιτία και ημερομηνία αποχώρησης
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση αλλαγής εργασιακής σχέσης

20180301-1155-1-1400
Dialog object
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε dialog object.

20180302-1155-1-1430
Ομάδα εταιρειών: Καταχώριση εργαζόμενου
Κατα την καταχώρηση εργαζομένου σε πολυεταιρική εγκατάσταση εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρωσει το πεδίο 'πρόσωπο'].

20180305-1155-1-1481
Αποτελέσματα προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προϋπολογισμού στα αποτελέσματα προυπολογισμών.

20180212-1155-7-1010
Σφάλμα jscript
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν σφάλματα σε custom με java script.