Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10517. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10517. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10517

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140314-1155-2-1048
Διαδικασία για merge αρχείων xml ΜΥΦ
Ενσωματώθηκε διαδικασία για συνένωση αρχείων ΜΥΦ με δυνατότητα μεταβολής.
20140430-1155-1-1790
Ενημέρωση κωδικών εντύπων
Προστέθηκε στις Περιοδικές εργασίες - Λογιστικά έντυπα, η εργασία "Ενημέρωση μεταβλητών", η οποία ενημερώνει τις εγγραφές των εντύπων.

20140522-1155-2-2079
Εξοδολόγια από λογιστική ΜΥΦ
Κατά την καταχώριση άρθρων εξοδολογίων ατόμων της εταιρείας προτείνεται πλέον πιστωτικό πρόσημο.

20140522-1155-7-2067
Νέα Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Μ.Υ.Φ
Η αποστολής ενός αρχείου ΜΥΦ μπορεί να γίνει πλέον με το σύνολο των 4 επιμέρους αρχείων (εσόδων,εξόδων, ταμειακών και λιανικής και λοιπών δαπανών).

20140522-1155-7-2073
Δεκαδικά φύρας
Στα παραστατικά παραγωγής που προέρχονται από προδιαγραφές με φύρα με δεκαδικά, δεν γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά της φύρας. (Απαιτείται επανακαταχώριση της προδιαγραφής)

20140526-2165-2-21
Outlook Connector πρόβλημα
Όταν ένας χρήστης έκανε αποσύνδεση εγγραφής στο s1outlook και έκανε αρχειοθέτηση με την οθόνη στην ίδια εγγραφή και πάταγε ακύρωση, αντί να γίνει ακύρωση της εγγραφής γινόταν καταχώρισή της.

20140528-1155-2-2164
ΑΦΜ υπόχρεου
Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής ΑΦΜ υπόχρεου, όταν η υποβολή της ΜΥΦ γίνεται από εκπρόσωπο ή λογιστή λογιστικού γραφείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140402-1155-7-1404
Αποσβέσεις σε πωληθέντα πάγια
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων πωληθέντος παγίου με υπολογισμό ανά μήνα και διάστημα διαλόγου " Έως το τέλος του μήνα της πώλησης", γινόταν λανθασμένος υπολογισμός απόσβεσης.

20140505-1155-1-1832
Αντιστοιχίσεις παραστατικών και κλείδωμα Ημερομηνιών
Όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν μπορούσαν να γίνουν manual αντιστοιχίσεις.

20140512-1155-7-1920
Δυνατότητα αντιστοιχίσεων με απαγόρευση μεταβολής στη σειρά
Η απαγόρευση μεταβολής παραστατικού δεν επέτρεπε να γίνονται αντιστοιχίσεις.

20140519-1155-7-2030
Ε3 πεδίο 544
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 544 στον πίνακα ΣΤ του Ε3.

20140523-1155-7-2087
Υπόχρεος στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ
Στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ δεν συμπληρωνόταν σωστά το πεδίο υπόχρεος.

20140523-1155-7-2110
Περίοδος υποβολής και αρχείο ταμειακών και λιανικής
Στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μετά από επιλογή του αρχείου υποβολής άλλαζε η περίοδος υποβολής στην τρέχουσα.

20140527-1155-7-2140
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής - άρθρα από σύνολα ανά ημέρα
Κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής εμφανιζόταν σφάλμα στα άρθρα που είχαν προκύψει με σύνολα ανά ημέρα.