Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10504. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10504. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10504

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140227-1155-2-777
Ο.ΣΥ.Κ. - Ι.Κ.Α.
Ενσωμάτωση των νέων Κ.Π.Κ. και Ειδικοτήτων ΙΚΑ, όπως δημοσιεύθηκαν από το ΙΚΑ στις 26/02/2014. Για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο, συγχρονισμού σύμφωνα με την νέα διαδικασία (Εργαλεία>Soft1 Add-ons)

20140227-1155-2-778
ΠΡΩΤΗ_ΠΡΟΣΛ_2
Στα Τοπικά Πεδία των ευρετηρίων προστέθηκε η συνάρτηση μισθοδοσίας ΠΡΩΤΗ_ΠΡΟΣΛ_2.

20140228-2165-2-7
Σειρές ενεργειών στα έργα
Στις παραμέτρους ενεργειών / CRM entries / Παράμετροι ανά χρήστη / Καταχωρήσεις, στο πεδίο "Εφαρμογή σε" προστέθηκε η επιλογή "Έργα" ώστε οι αντίστοιχες σειρές να εμφανίζονται στα έργα κατά την "Καταχώρηση ενεργειών".

20140304-2165-2-8
Φίλτρο Α.Χ. στις εκτυπώσεις SN
Στις εκτυπώσεις αποθήκης "Καρτέλα SN ανά είδος", "Καρτέλα SN" και "Ημερολόγιο SN" προστέθηκε σαν φίλτρο ο αποθηκευτικός χώρος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140226-1155-2-754
Υποβολή Προσωρινής δήλωσης
Δεν ολοκληρωνόταν η υποβολή Προσωρινής δήλωσης στο site του gsis.

20131118-1155-7-4103
Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά - είδος με αρνητική ποσότητα
Όταν ένα είδος είχε αρνητικό υπόλοιπο σε ένα ΑΧ και σε άλλο θετικό με την ίδια ποσότητα, τότε δεν εμφανιζόταν στην εκτύπωση Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά.

20140224-1155-7-680
Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων/Εξόδων
Στην εκτύπωση Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων/Εξόδων λαμβάνεται πλέον υπόψη το φίλτρο Υποκαταστήματος.

20140228-1155-7-792
Προκαθορισμένη τιμή στη σειρά
Σε σχεδιαζόμενη προβολή που είχε οριστεί default value στην σειρά. εμφανιζόταν σφάλμα κατά την νέα εγγραφή.

20140304-1155-1-807
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Κατά την παραγωγή αρχείου ΤΣΜΕΔΕ εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20140304-1155-1-823
Import τιμών ανά χρώμα-μέγεθος
Σε κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής τιμών ανά χρώμα-μέγεθος γινόταν λανθασμένη ενημέρωση με αποτέλεσμα να μην προτείνονται στη γραμμή του παραστατικού.

20140305-1155-1-850
Λανθασμένος επιμερισμός εισφορών
Στον υπολογισμό μισθοδοσίας γινόταν λανθασμένος επιμερισμός εισφορών όταν οι τακτικές αποδοχές αποδοχές είχαν υπερβεί το ανώτατο όριο του ΙΚΑ.