Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10507. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10507. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10507

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130508-1155-2-1847
Σήμανση εργασιών και PRSN
Διαχωρίστηκαν στη σήμανση εργασιών οι επαφές και τα στελέχη.

20131025-1155-2-3830
Υποβολή εντύπου E10
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπου E10 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο ΣΕΠΕ.

20131127-1155-7-4243
Αντιλογισμός εισπρακτικών παραστατικών
Σε αντιλογισμό(ακύρωση) παραστατικού που δεν έχει δηλωθεί να κάνει αυτόματη είσπραξη, αγνοείται η ρύθμιση αυτόματης είσπραξης στο αντιλογιστικό-ακυρωτικό παραστατικό.

20140311-1155-7-969
Εγκρίσεις και προαπαιτούμενα στάδια
Εφόσον έχουν ορισθεί προαπαιτούμενα στάδια στις εγκρίσεις δεν μπορεί να γίνει έγκριση από τον τελικό χρήστη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις των προηγούμενων σταδίων.

20140312-1155-2-976
Εξαίρεση ειδών απο ΜΥΦ
Δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης ειδών από τον υπολογισμό ΜΥΦ (εξαίρεση ειδών εγγυοδοσίας).

20140313-1155-2-1015
ΜΥΦ & ΕΞΟΔΑ
Δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής εξόδων στην ΜΥΦ ή όχι (αντίστοιχη παράμετρος όπως του ΚΕΠΥΟ).

20140319-1155-2-1132
Έντυπα 2014
Ενημερώθηκαν για το 2014 τα έντυπα Ε2, Ε3, Ε5, Φ-01010, Φ-01013 και ΚΦΑ.

20140319-1155-2-1133
'Εντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε η παράμετρος 516.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131231-1155-7-4650
Μεταφορά αριθμήσεων σειρών
Σe βάση oracle, παρουσιαζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εργασίας μεταφορά αριθμήσεων σειρών.

20140313-1155-7-1010
Αλλαγή προβολής
Μετά από αλλαγή προβολής σε οποιαδήποτε ενότητα εμφανιζόταν σφάλμα "An object with the given name has already been added" και δεν εμφανίζονταν δεδομένα στην προβολή.

20140314-1155-1-1057
JL10 και οχήματα
Κατά τη δημιουργία του αρχείου JL10 από "Αρχείο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ." εξάγονται πλέον και οι εγγραφές οχημάτων.

20140317-1155-1-1078
Υπολογιζόμενα πεδία στο σχεδιασμό στηλών
Δεν λειτουργούσαν τα τοπικά υπολογιζόμενα πεδία στις στήλες γραμμών παραστατικών.

20140318-1155-7-1089
Καρτέλα έργων
Στην καρτέλα έργων εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σφάλμα, όταν επιλεγόταν στοιχεία από γραμμές παραστατικών(αποκλειστικά) και συμμετοχή όλων των κινήσεων(με συμμετοχή υποέργων).

20140319-1155-1-1128
ΜΥΦ & Μετασχηματισμός
Όταν γινόταν μετασχηματισμός παραγγελίας σε τιμολόγιο δεν ενημερώνονταν τα στοιχεία ΜΥΦ.