Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.510.10411. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.510.10411. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10411

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130402-1155-7-1425
Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών.
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού επιχορήγησης ΟΑΕΔ για το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ".
Για την υλοποίηση, προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο [2111-Ποσό επιχορήγησης ΟΑΕΔ ανά ημέρα απασχόλησης]. 
Προσοχή!!!
Η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν σχετίζεται με τα υπόλοιπα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση του στοιχείου [2085-Πρόγραμμα ΟΑΕΔ]. Η επιχορήγηση δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις παρακρατούμενες εισφορές, ούτε και εμφανίζεται στην Α.Π.Δ.

20130501-1155-2-1831
Έντυπα ΣΕΠΕ
Προσθήκη φίλτρου [Προϋπηρεσία], στο έντυπο Αναγγελία πρόσληψης, κατά τα πρότυπα του εργασίας δημιουργίας αρχείου XML εργαζομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130417-1155-7-1622
Χαρακτήρας διαχωρισμού στηλών σε σχεδιασμό import ascii
Στον σχεδιασμό import από ascii, στο πεδίο "Στήλες χωρισμένες με" αποθήκευε μόνο τον χαρακτήρα "," και κανέναν άλλον. 

20130426-1155-1-1790
Εγγυήσεις/SN
Η κλήση του selector των SN  στην προβολή των εγγυήσεων εμφάνιζε μήνυμα Incorrect syntax near the keyword 'DISTINCT'.

20130429-1155-1-1801
DISTINCT σε view table
Αν ένα view table είχε οριστεί με select distinct, τότε κατά την κλήση του σε ένα πεδίο σαν editor,  το πρόγραμμα πρόσθετε λανθασμένα το top 20 με αποτέλεσμα να εμφανίζει error το query.

20130430-1155-7-1812
Υπολογισμός του εντύπου Ε5
Εμφανιζόταν σφάλμα στη δέσμη ενεργειών κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε5.

20130501-1155-1-1820
Error σε Offline
Kατά τον συγχρονισμό της τοπικής βάσης, εμφανιζόταν μήνυμα ότι ο exlorer.exe σταμάτησε να λειτουργεί.

20130501-1155-1-1828
Διόρθωση στην γραμμή ωραρίου στο αρχείο xml
Διόρθωση της εγγραφής [Ωράριο εργασίας] κατά την παραγωγή του αρχείου XML, για την Επιθεώρηση εργασίας.

20130501-1155-1-1829
Διόρθωση φορολογητέου εισοδήματος όταν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια είναι διαφορετικά από τα ημερομίσθια αποδοχών
Διόρθωση φορολογητέου εισοδήματος. Σε περίπτωση που τα ασφαλιστικά ημερομίσθια της περιόδου ήταν διαφορετικά από τα ημερομίσθια αποδοχών της περιόδου, υπήρχε μικρή απόκλιση στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

20130501-1155-1-1830
Ενημέρωση στοιχείων ΟΣΥΚ
Ενημέρωση στοιχείων Ο.ΣΥ.Κ.  I.K.A