Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 310.46. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 310.46. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

What’s new 02/02/09-03/02/09

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

112 Γέφυρες λογιστικής
Προστέθηκε παράμετρος στις γέφυρες σύνδεσης με λογιστική για τον καθορισμό του υποκαταστήματος του παραγομένου άρθρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

95 Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια καυσίμων
Μεταβλήθηκε η μορφή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ώστε κάθε εγγραφή να έχει διαφορετικό ref_id.

105 Αποστολή εγγραφών σε mail
Επανήλθε ο προηγούμενος μηχανισμός εκτύπωσης σε mail σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση e-mail και η ρύθμιση είναι Microsoft Outlook.

119 Access violation κατά την εφαρμογή ρυθμίσεων
Απενεργοποιήθηκε το button [Ρυθμίσεις] στην πρώτη login οθόνη της εφαρμογής. Η μεταβολή ρυθμίσεων απαιτεί πλήρες login στην εφαρμογή.

115 Refresh μπάρας τίτλων

Δεν γινόταν σωστό refresh στην μπάρα τίτλου

107 Οικονομικά στοιχεία προμηθευτών
Δεν εμφανιζόταν σωστά τα οικονομικά στοιχεία προμηθευτών με πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενες χρήσεις.

118 Error στην εισαγωγή εγγραφών στο CASHFLOW σε βάσεις Oracle
Στην εργασία δημιουργία αρχείου για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό εμφανίζοταν μήνυμα: ORA - 01400: δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή NULL στο "CASHFLOW"

90 Εκτύπωση «Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.»
Δεν αποτυπωνόταν σωστά η ποσοτική ανάλυση χαρακτηριστικών στις στήλες της εκτύπωσης

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

What's new 28/1/09-29/1/09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αναπροσαρμογές παγίων
Προστέθηκε εργασία υπολογισμού αναπροσαρμογών παγίων σύμφωνα με τις πρόσφατες φοροτεχνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό προστέθηκε πεδίο στις οντότητες παγίων με τίτλο «Αντικειμενική αξία» και η τρέχουσα έκδοση είναι πλέον η 310.46. Η αναβάθμιση στην έκδοση αυτή θα απαιτήσει συγχρονισμό βάσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Συγχρονισμός σχετικών εγγράφων
Διορθώθηκε πρόβλημα που εντοπίστηκε στον συγχρονισμό των εγγραφών σχετικών εγγράφων κάτω από ειδικές συνθήκες.

DLL Customization
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία προβολών με DLL customization

Γέφυρες λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε πρόβλημα που αφορούσε στους resolvers αναλυτικής λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης.