Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3.10.482. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3.10.482. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10014

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20081008-2165-2-113 Άρθρα Intrastat Αγορών - Πωλήσεων
Στη γέφυρα σύνδεσης με λογιστική παραστατικών αγορών/ πωλήσεων, προστέθηκε δυνατότητα ορισμού ημερομηνίας με την οποία θα δημιουργείται το άρθρο Intrastat, με επιλογή μεταξύ [Ημερομηνίας παραστατικού] ή [Ημερομηνίας Intrastat].

20090907-1155-2-919 Εκτύπωση καρτέλας πελάτη
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής του παραστατικόύ στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090915-1155-1-950 Εξαγωγή δεδομένων (Σενάρια Merging)
Σε σενάριο εξαγωγής που περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ']'"

20090918-1155-2-966 Selector πελάτη
Εμφανιζόταν μήνυμα 'Control has no parent window' με escape σε ανοιχτό selector πελατών.

20090918-1155-1-973 Μετασχηματισμός παραστατικών αγορών
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγορών με συμπεριφορά 301) εσωτερική διακίνηση σε άλλο παραστατικό χωρίς συμπεριφορά εσωτερικής διακίνησης

20090922-1155-1-979 Οικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής
Διορθώθηκαν τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής ώστε να μην εμφανίζονται παραστατικά τα οποία βάσει ορίων δεν συμμετέχουν στο ΚΕΠΥΟ.

20090924-1155-1-995 Τιμολογιακές πολιτικές με δώρα
Δε λειτουργούσε σωστά η εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση και συνδυαστική εφαρμογή, όταν υπήρχαν δώρα.

20090924-1155-1-1001 Εκτύπωση Κατάστασης Παραγγελιών
Εάν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστική και είδη χωρίς χαρακτηριστικά και στα φίλτρα επιλεγόταν Αναλυτική εκτύπωση, τότε οι κωδικοί ειδών χωρίς χαρακτηριστικά δεν εμφανιζόταν.

20090925-1155-1-1009 Serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης
Εάν σε παραστατικά αποσύνθεσης που ο τύπος ενημέρωσης serial number για τις γραμμές είναι 'Αγορά/Παραγωγή' και στις παραμέτρους αποθήκης ήταν επιλεγμένη η παράμετρος [Επιλογή SN σε εξαγωγή] τότε κατά την επιλογή SN του συντιθέμενου εμφανιζόταν μήνυμα "Μη διαθέσιμο SN".

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090917-1155-1-959 Εκτύπωση από client με server σαν service
Δεν λειτουργούσαν οι εκτυπώσεις από client με remote execution όταν ο server τρέχει σαν service

20090917-2165-1-58 Ποσοτικές εκκρεμότητες
Στην εκτύπωση "Ποσοτικές εκκρεμότητες", στην περίπτωση που υπήρχε έκφραση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο του είδους, δεν εκτυπωνόταν οι Α.Χ. στους οποίους υπήρχε υπόλοιπο χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10012

Διόρθωση σφάλματος

20090911-1155-1-940 Μήνυμα access violation με χρήση του copy from buffer στο αρχείο ειδών

Διορθώθηκε σφάλμα που προκαλούσε την εμφάνιση μηνύματος access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία (copy from buffer) στα είδη αποθήκης.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10011

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090907-1155-2-912 Import κινήσεων πελατών με επιταγές (αξιόγραφα)
Προστέθηκε δυνατότητα import κινήσεων πελατών (εισπράξεις) με επιταγές (το αξιόγραφο δημιουργείται κατά το import)

20090901-1155-2-901 Resolver για καθαρή αξία intrastat και αξία ΦΠΑ σε εγγυήσεις και δώρα
Προστέθηκε resolver για την καθαρή αξία intrastat και την αξία ΦΠΑ Intrastat σε γραμμές με είδη εγγύησης και δώρα.

20090706-1155-1-776 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ μεγάλου μεγέθους
Επιτρέπεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με μέγεθος μεγαλύτερο από 15 χαρακτήρες

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090910-1155-1-934 Reupdate Κ.Ε.Π.Υ.Ο
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία reupdate ΚΕΠΥΟ για παραστατικά ειδικών συναλλαγών με χρεοπιστώσεις τύπου έξοδα που συμμετέχουν ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα, ενώ με την καταχώριση του παραστατικού ενημερώνοταν η αξία ΚΕΠΥΟ, η εκτέλεση της εργασίας τη μηδένιζε.

20090218-1155-1-216 Σχετικές εργασίες σε εξόφληση παραστατικών
Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση Σχετικών εργασιών σε παραστατικό εξόφλησης που καλείται μέσα από παραστατικό αγορών - πωλήσεων. Έχει προστεθεί σχετικό hyperlink στο κάτω μέρος της οθόνης.

20090311-1155-2-359 Διορθωση του qlickview Χρόνοι αποπληρωμών
Διορθώθηκε η ενημέρωση του qlikview "Χρόνοι αποπληρωμής' ώστε να λειτουργεί σε Oracle.

20090907-1155-1-914 Copy from buffer παραστατικών
Με copy from buffer παραστατικών γινόταν αντιγραφή του πεδίου sosignb στον mtrdoc

20090909-1155-1-928 ΑΠΔ σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση
Σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση όταν σε κανονική περίοδο υπολογιζόταν Αποζημίωση Αδείας (με κρατήσεις), η ΑΠΔ εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα

20090903-1155-1-906 Καρτέλα αποθήκης με ανάλυση σε Χρώμα - Μέγεθος
Εάν η ποσότητα είχε δεκαδικά, δεν εμφνιζόταν στην ανάλυση σε χρώμα - μέγεθος

20090909-1155-1-932 Διαφορά στην ποσότητα της γραμμής των είδών (χρώμα / μέγεθος)
Εάν κάποιο είδος είχε υπόλοιπο χωρίς εκρεμότητα τότε δε γινόταν ο υπολογισμός πλασματικού υπολοίπου στην ανάλυση ποσοτήτων στα στοιχεία γραμμής

20090902-1155-1-903 Μηνύματα κατά την τιμολόγηση από διαφορετικά tabs
Με δυο ανοιγμένα tabs τιμολόγησης (παραστατικά πωλήσεων), στο ένα σειρά δελτίου αποστολής και στο άλλο τιμολόγιο με ελεγχο αξίας, σε εναλλαγή μεταξύ των δυο και επανακαταχωρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα που αφορά έλεγχο του άλλου tab

20090819-1155-1-867 Σφάλμα κατά την επιλογή serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης.
Οταν στις παραμέτρους αποθήκης ήταν ενημερωμένη η παράμετρος "μόνο επιλογή sn σε εξαγωγή" και το συντιθέμενο είδος είχε μόνο ένα SN διαθέσιμο προς εξαγωγή, τότε σε παραστατικά αποσύνθεσης κατά την επιλογή SN στο header εμφανιζόταν μήνημα "το serial number δεν είναι διαθέσιμο".

20090804-1155-1-853 Τιμή εξόδου στο είδος
Εάν στο πεδίο τιμή εξόδου στο είδος γινόταν εισαγωγή αξίας πχ 0,00003 τότε στο πεδίο εμφανιζόταν 3E-5

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10010

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090831-1155-2-896 Ανάγνωση αρχείων και φακέλων μέσω Import Script

Προσθήκη σχετικών συναρτήσεων. Αναλυτική τεκμηρίωση υπάρχει στο Developers network.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090901-2165-1-50 Resize σε DLL Forms

Σε φόρμες που υλοποιούνται με DLL εκτελείται πλέον σωστά το resize event

20090901-2165-1-50 Close-Destroy event σε DLL Forms
Σε φόρμες DLL υλοποιείται σωστά το event close και destroy

20090901-2165-1-50 Wait σε Printform κλήση από DLL
Κατά την κλήση της Printform μέσα από DLL , η εφαρμογή παρέμενε αδρανής μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

20090902-2165-1-55 Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώλησης
Η σειρά ταξινόμησης στοιχείων κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης άλλαξε σε, mtrlines.findoc, mtrlines.sodtype, mtrlines.linenum

20090817-1155-1-864 Δικαιώματα χρηστών -Παιχνίδια
Tα παιχνίδια που βρίσκονται στο μενού επιλογές συστήματος ήταν διαθέσιμα για όλους τους (non administrator) χρήστες ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της σχετικής παραμέτρου (Δικαιώματα Παιχνίδια = Οχι)

20090826-1155-1-881 Ανάλυση πωλήσεων - Ανάλυση Αγορών
Διορθώθηκαν τα σενάρια Soft1Sales.qvw Soft1Purchases.qvw ώστε να εκτελούνται σωστά σε βάσεις Oracel. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα αρχεία είναι OnDemand και ΔΕΝ συμμετέχουν στο live update. Θα πρέπει να γίνει manual αντικατάσταση.

20090831-1155-1-894 Κλήση εργασίας AcnBatchTemplateGL μέσω Import Script
Όταν καλούνταν η εργασία AcnBatchTemplateGL (ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά) μέσω Import Script εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ACNDIALOG: DataSet not in Edit or Insert Mode."

20090902-1155-1-905 KΕΠΥΟ Λογιστικής
Κατά τον υπολογισμού αρχείου ΚΕΠΥΟ από λογιστική, εμφανιζόταν SQL error

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Έκδοση 3.10.482.10009

20090806-1155-2-854 Αρχείο ΚΕΠΥΟ

Μεταβλήθηκε η γραμμογράφηση του αρχείου ΚΕΠΥΟ που παράγεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές για συναλλαγές υπόχρεες και μη. Η μεταβολή αφορά σε εταιρείες εμπορίας πετρελαίου.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Version 3.10.482.10006

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080721-1155-1-1204 Εκτύπωση σε excel από Αριθμητικούς πίνακες
Η εκτύπωση σε Excel δεδομένων από Αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας δεν εμφάνιζε τα δεκαδικά

20090316-1155-1-379 Αντιγραφή γραμμής grid σε στοιχεία συμφωνιών
Κατά την αντιγραφή γραμμής στο grid των συμφωνιών και σε περίπτωση που το πεδίο «Ημερομηνία έως» της προηγούμενης γραμμής ήταν κενό , εμφάνιζε στην νέα γραμμή την ημερομηνία '30/12/1899'

20090616-1155-1-710 Εξαγωγή στοιχείων συμφωνιών σε xls
Κατά την εκτύπωση σε Excel των γραμμών κλιμάκωσης σε στοιχεία συμφωνία, γινόταν στρογγυλοποίηση των αριθμών σε ακέραιο

20090707-1155-1-780 Import script σε παραστατικα αποθηκης
Κατά την εισαγωγή παραστατικών αποθήκης μέσω Import Script που ο τύπος τους χρησιμοποιεί [Τιμή λιανικής], εμφανιζόταν το μήνυμα [Το πεδίο οντότητα υπάρχει ήδη]

20090714-1155-1-795 Υπολογισμός με script σε client/server εκτύπωση
Σε πεδίο που υπολογίζεται μέσω script δεν γινόταν υπολογισμός σε κατάσταση client/server.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Version 310.482.10005

Μεταβολές / Προσθήκες / Διορθώσεις

20090701-1155-1-762 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ σε είδη χωρίς Μ.Μ2
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής:
- Εάν υπάρχει συμπληρωμένη ΜΜ2 με αυστηρή σχέση ή αμφίδρομη την πρώτη φορά υπολογίζονται οι ποσότητες βάσει σχέσης
- Εαν υπάρχει ΜΜ2 χωρίς αυστηρή σχέση θα έρθει 1 στην ποσ.2
- Εάν είναι κενή η ΜΜ2, τότε θα έρθει 0

20090515-1155-1-609 Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα πελατών σε βάσεις Oracle
Εμφανιζόταν μήνυμα FIELD FINALDATE NOT FOUND

20090630-1155-1-757 Φύλλο Υπολογισμου Μισθοδοσίας (Ασφ.ημερομίσθια)
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημέρες αδείας στα ασφαλιστικά ημερομίσθια

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Version 3.10.482.10004

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
#20090616-2165-2-29 Παραγωγή αρχείου συχρονισμού μέσω windows scheduler (On/off λειτουργία)
Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης της εργασίας παραγωγής αρχείου συγχρονισμού μέσω windows scheduler.

#20090623-1155-2-735 Λογαριασμός λογιστικής για τις μηχανές πιστωτικών καρτών
Προστέθηκε νέος resolver σύνδεσης με λογιστική στα ταμειακά παραστατικά για τις μηχανές πιστωτικών καρτών


Διορθώσεις σφαλμάτων

#20090512-1155-1-595 Λάθος ενημέρωση της 2ης ποσότητας κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Κατά την αυτόματη παραγωγή κωδικών ΕΑΝ ειδών με δεύτερη μονάδα μέτρησης, δεν ενημερωνόταν σωστά η ποσότητα.

#20090619-1155-1-727 Εκτύπωση αρχείου xpr από προγενέστερη έκδοση
Διορθώθηκε πρόβλημα με αρχεία xpr προγενέστερων εκδόσεων τα οποία δεν ήταν εκτελέσιμα από πρόσφατες εκδόσεις

#20090626-1155-1-752 Error στην εκτύπωση Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση της Κατάστασης Λογιστικής Πωλήσεων