Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10623. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10623. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10623

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140321-1155-2-1197
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε επιλογή στην κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ, ώστε να εμφανίζονται οι καρτέλες εργαζομένων ανάλογα με την τιμή του πεδίου  'μισθοδοτείται'.

20141231-1155-2-4735
Έκδοση αξιόγραφου εταιρείας
Κατά την έκδοση αξιόγραφου που ο εκδότης είναι Εταιρεία (εμείς) συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία Όνομα, Διεύθυνση ΑΦΜ, Τηλέφωνο από τα στοιχεία της εταιρείας.

20150115-1155-2-165
ΑΠΔ - 2η Συμπληρωματική
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας 2ης Συμπληρωματικής ΑΠΔ.

20150115-1155-2-174
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Προστέθηκαν σαν φίλτρα επιλογής η σεζόν και η κατάσταση του παραστατικού πώλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121017-1155-1-2245
Έντυπα Οικοδομών
Μετά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος, οι γενικές δαπάνες στα έντυπα προυπολογιστικό και απολογιστικό κόστος, ενημερώνονται πλέον με την καθαρή αξία χωρίς το ΦΠΑ.

20121017-1155-1-2246
Έντυπα Οικοδομών
Μετά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος το ΦΠΑ ενημερώνει πλέον το κατασκευαστικό κόστος στα πληροφοριακά στοιχεία ανάλογα με την στήλη βιβλίου που υπάρχει στην γραμμή και το είδος δαπάνης.

20141117-1155-7-4170
Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται λανθασμένες τιμές στο συνολικό κόστος οικοδομής.

20141126-1155-7-4324
Μήνυμα πιστωτικού ελέγχου
Εμφανιζόταν σφάλμα σε καταχώριση παραστατικού με χρήση πιστωτικού ελέγχου με έκφραση που χρησιμοποιούσε το πεδίο OPNMONTHS.

20141202-1155-7-4400
Σύνολα στο Απολογ.κόστος οικοδομής
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα σύνολα Α,Β και Α+Β στο έντυπο 'Απολογ.κόστος οικοδομής'.

20141205-1155-1-4471
Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Είναι σωστός πλέον ο υπολογισμός δαπανών και ΦΠΑ στο έντυπο του Απολογιστικού κόστους οικοδομής.

20141215-1155-7-4581
Εxcel import σε γραμμές παρ/κου
Εμφανιζόταν σφάλμα "Cannot focus a disabled or invisible window" μετά από excel import σε γραμμές παραστατικού.

20150102-1155-7-6
Στατιστική έργων (PRJCSHEETS) και Fifo price
Σε περίπτωση που έχει ορισθεί μέθοδος αποτίμησης διαφορετική από τις: "Πρότυπο κόστος","Ετήσια Μέση Σταθμική","Μηνιαία Μέση","Τριμηνιαία Μέση","Τελευταία Αγοράς","Κυλιόμενη Μέση","Μέση FIFO","Μέση LIFO" και "Τιμή ρευστοποίησης", επιλέγεται για τα δεδομένα του dashboard σαν μέθοδος αποτίμησης το "Πρότυπο κόστος". Αυτό ισχύει για όλα τα dashboards.

20150113-1155-1-124
ΑΠΔ -Έκτακτη περίοδος
Ο υπολογισμός της ΑΠΔ δεν ολοκληρωνόταν, αν είχε γίνει υπολογισμός μισθοδοσίας σε έκτακτη περίοδο στην οποία δεν υπήρχε υπολογισμένο ταμείο ΙΚΑ.

20150113-1155-1-126
ΤΣΜΕΔΕ - Δώρο Χριστουγέννων
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΣΜΕΔΕ ως προς την ένδειξη περιόδου Δώρου Χριστουγέννων.

20150114-1155-1-153
ΑΠΔ - έκτακτη περίοδος χωρίς ασφαλιστικές εισφορές
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία υπολογισμού ΑΠΔ, όταν υπήρχε έκτακτη περίοδος που δεν είχε υπολογισμένες εισφορές ΙΚΑ (πχ αποζημίωση απόλυσης).

20150115-1155-1-159
Κλήσεις Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή των σχετικών παραστατικών στο ευρετήριο κλήσεων υπηρεσιών.

20150115-1155-7-158
Παραστατικά σύνθεσης
Η αλλαγή της ποσότητας του σύνθετου είδους, προκαλούσε αλλαγή των ποσοτήτων των γραμμών(συντιθέμενα είδη), χωρίς να ενημερώνονται σωστά οι αξίες.

20150115-1155-7-163
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα σε επιτηδευματίες με πολλαπλούς ΚΑΔ.