Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10360. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10360. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10360

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120423-1155-2-635
Διάστημα συγχρονισμού στην Off Line λειτουργία
Προστέθηκε η δυνατότητα για έλεγχο του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ 2 συγχρονισμών. Πρέπει στο section [OFFLINE] να προστεθεί η παράμετρος SYNCINTERVAL=χ, όπου χ το χρονικό διάστημα σε ώρες. Για να δώσουμε σε λεπτά θα πρέπει να γράψουμε SYNCINTERVAL=15m. Αν δώσουμε SYNCINTERNAL=0, ο συγχρονισμός δε γίνεται καθόλου.

20120723-1155-2-1591
Φίλτρα σε Cash Flow (Χαρτοφυλάκιο επιταγών) και μεταφορά σε εργάσιμη
'Οταν η ημερομηνία λήξης μιας επιταγής είναι σε Σαββατοκύριακο τότε εμφανίζεται στο Cashflow την επόμενη Δευτέρα.
Προστέθηκε σαν φίλτρο το χαρτοφυλάκιο.


20120906-1155-2-1829
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Για να συνδεθεί η εφαρμογή σε κατάσταση offline αρκεί να προστεθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1 στο section [APPLICATION] του xco. Εναλλακτικά μπορεί να προστεθεί στη γραμμή εντολής η παράμετρος /FORCEOFFLINE:1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-2-1277
Υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας
Στην υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας που εκπροσωπεί και πολλές άλλες σταμάταγε η διαδικασία αν έβρισκε την εταιρεία σε επόμενη της 1ης σελίδα του taxis.

20120831-1155-1-1800
Tabs στην εξυπηρέτηση παραγγελιών.
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών εμφανίζονταν λανθασμένα τα ονόματα των tabs. Εμφανιζόταν ο αριθμός 1 και στα δύο tabs.

20120904-1155-1-1812
Πωλήσεις κατά πελάτη
Στην εκτύπωση Πωλήσεις κατά πελάτη σε περίπτωση που είχε επιλεγεί κάποιο από τα φίλτρα ομαδοποίησης ειδών εμφανιζόταν σφάλμα Incorrect syntax near the keyword "Group" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης.

20120906-1155-1-1838
Στατιστική ανα προμηθευτή
Στην εκτύπωση Στατιστική ανά προμηθευτή, εφόσον δηλώνονταν ομάδες είδους παρουσιαζόταν σφάλμα : ole error inocorrect syntax near the keyword 'group'

20120907-1155-7-1844
Ανεξόφλητα παραστατικά πελάτη στις πωλήσεις
Αν σε παραστατικά πωλήσεων είχαν επιλεγεί από το hyperlink του πελάτη με δεξί κλικ τα ανεξόφλητα παραστατικά εμφανιζόταν access violation στο xdll.dll.

20120907-2165-1-75
ExcelImport σε Import Script με τους χαρακτήρες ' και :
Υπήρχε πρόβλημα με το insert στη βάση όταν γινόταν εισαγωγή δεδομένων από excel με χρήση της function ExcelImport σε Import Script, όταν υπάρχουν οι χαρακτήρες ' και : στα data.

20120910-1155-7-1851
Ταξινόμηση μηνών στους Χρηματικούς λογαριασμούς
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των μηνών στα οικονομικά στοιχεία στην ενότητα των Χρηματικών λογαριασμών.
20120912-1155-7-1900
Αντιγραφή χαρακτηριστικών σε άλλες εταιρείες
Αν είχε δηλωθεί αντιγραφή ειδών σε άλλες εταιρείες με τύπο ενημέρωσης εισαγωγή/μεταβολή και ο τρόπος εισαγωγής χαρακτηριστικών ήταν κατ' είδος, κατά τη μεταβολή είδους στην κύρια εταιρεία, διαγράφονταν τα χαρακτηριστικά στις άλλες εταιρείες.