Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11137. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11137. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11137

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-7-5260
Χρήση Bar-code σε ανταλλακτικά Φακέλου υπηρεσιών
Προστέθηκε η παράμετρος "Χρήση BarCode στα Ανταλλακτικά" στο panel "Βασικοί έλεγχοι αποθέματος" στον τύπο παραστατικών στους φακέλους υπηρεσιών.
Οι κωδικοί ανεύρεσης φορτώνονται από τις παραμέτρους πωλήσεων.


20190130-1155-2-312
Αρχείο JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE)
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE), σύμφωνα με την Α.1009/2019 της ΑΑΔΕ.

20190201-1155-2-339
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα-Ε3
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, Ε3''.

20190204-1155-2-354
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων''.

20190214-1155-2-481
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας-Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, Ε2''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6081
Υπολογισμός σε γραμμές Εσόδων-Εξόδων
Κατά την καταχώρηση ομοειδών εγγραφών στην ενότητα των εσόδων εξόδων, με τύπο υπολογισμού σε υπόδειγμα, δεν εφαρμοζόταν ο υπολογισμός, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αλλαγή γραμμής.

20181214-1155-1-6482
Αντιγραφή στελέχους
Κατά το copy from buffer στελέχους, δεν μεταφέρονταν σωστά οι προμήθειες.

20190109-1155-1-57
Εντολή AUTOEXEC=1
Στο Series 5 UI, κατά τη δημιουργία εργασίας στο menu, η οποία άνοιγε ελεύθερη εκτύπωση σε φόρμα advanced, έχοντας προσθέσει τη παράμετρο ''AUTOEXEC=1'', εμφάνιζε στα φίλτρα τα buttons "Landscape" και "HTML View".

20190123-1155-1-196
Αποστολή e-mail σε εγκαταστάσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αποστολή e-mail με δεξί κλικ στις εγκαταστάσεις.

20190123-1155-1-205
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο ημερομηνία ως φίλτρο
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας σε custom σχεδιαζόμενη εκτύπωση.

20190128-1155-1-273
Είδη με εγγυοδοσία και κέρσορας στις γραμμές
Σε είδος με εγγυοδοσία, ο κέρσορας πήγαινε στη γραμμή της εγγυοδοσίας και όχι στη νέα γραμμή.

20190206-1155-1-408
Ημερομηνία εντύπου Φ2
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, η ''Ημερομηνία υποβολής'' αποθηκευόταν λάθος.

20190220-1155-1-564
Ενημέρωση πεδίων έργου και εγκατάστασης
Στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', μεταφέρεται πλέον και το ''Έργο'' της σύμβασης.

20190220-1155-1-572
Αρχείο Αμοιβών
Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του αρχείου αμοιβών, δεν υπολογιζόταν σωστά το άθροισμα των χαρτοσήμων στο παραγόμενο αρχείο.

20190221-1155-1-589
Μετασχηματισμός με χαρακτηριστικά
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, τα οποία περιέχουν είδη με χρώμα / μέγεθος, στο μετασχηματισμένο παραστατικό, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα.

20190221-1155-1-598
Αποσβέσεις παγίων σε έκδοση 5.00.518.11136
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν σωστά οι φορολογικές αποσβέσεις χρήσης.

20190222-1155-1-620
Επιλογή ειδών / Υπηρεσιών στα tasks (Ομάδες Εταιρειών)
Σε ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση ενός task δεν εμφανίζονταν προς επιλογή τα είδη & οι υπηρεσίες στην καρτέλα ''Είδη/Υπηρεσίες - Συμμετέχοντες'', σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20190225-1155-1-630
Θέμα με ΠΟΛ 1166/1167 και βάση Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό.