Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11232. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11232. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11232

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1830
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', στο grid, εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία λήξης των αξιογράφων που έχουν οριστεί στους διακανονισμούς.

20190626-1155-2-2002
Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων
Το ''Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων'' στα από μεταφοράς υπόλοιπα, αποτυπώνονται πλέον τα υπόλοιπα της απογραφής (Εισαγωγές-Εξαγωγές).

20190924-1155-2-2962
Έμμεση προβολή ενεργειών πελάτη
Προστέθηκε το πεδίο παρατηρήσεις (SOACTION.REMARKS) στις ενέργειες συναλλασσόμενων.

20190925-1155-2-2988
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας - πλήθος μηνών
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', στο πεδίο "πλήθος μηνών" μπορεί πλέον να εισαχθεί δεκαδικός αριθμός.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161027-1155-7-3529
Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί σειρά Λιανικής πώλησης, όπου ήταν πρώτη στη λίστα και είχε απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ, τότε εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα "Πρόβλημα στον έλεγχο ορθότητας του Α.Φ.Μ.".

20170201-1155-7-440
Παρατήρηση
Η αναζήτηση λογαριασμών λογιστικής στις ειδικές συναλλαγές, γινόταν με βάση το id της εγγραφής και όχι με βάση τον κωδικό.

20190904-1155-1-2731
Λιανική εναλλακτικού
Σε τύπο λιανικής πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''Λιανική εναλλακτικού'', σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθετε εκ νέου το ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, ενώ η τιμή ήταν με ΦΠΑ.

20190905-1155-1-2748
Editor με @
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το σχεδιασμό προβολής όταν ο editor είχε ''@''.

20190913-1155-1-2838
Διαγραφή παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τη διαγραφή παραστατικού με πολλές γραμμές, το οποίο είχε προέλθει από μετασχηματισμό.

20190917-1155-1-2872
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'', δεν αποτυπωνόταν ορθά, κίνηση πελάτη με διακανονισμό και ζώνη ενηλικίωσης σε ημέρες.

20190918-1155-1-2880
ΑΠΔ-οικειοθελής παροχή εργοδότη
Όταν υπήρχαν δύο μισθολογικά στοιχεία με κωδικό ΑΠΔ 7, δεν εμφανίζονταν συνολικά στο αρχείο της ΑΠΔ.

20190919-1155-1-2889
Πρόταση εξυπηρέτησης πελατών
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών'' σε είδη με χρώμα μέγεθος, στο τελικό παραστατικό, σε κάποιες περιπτώσεις, αθροίζονταν λανθασμένες ποσότητες ειδών.

20190919-1155-1-2894
Σετ ειδών και υπηρεσιών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία Set είδους & υπηρεσίας, μεταφερόταν και ο κωδικός.

20190924-1155-1-2973
Αποσβέσεις παγίων
Σε ομάδες εταιρειών, δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, με θερινή χρήση.

20190930-1155-1-3056
Κλήσεις υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής κλήσεων υπηρεσιών.

20191002-1155-7-3073
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος ΑΦΜ σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας

20191003-1155-1-3100
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης στο header του παραστατικού, ενημερώνονται πλέον και οι γραμμές.