Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11112. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11112. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11112

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180518-2165-2-7
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατεπέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180627-1155-7-4084
Ε3 - επιμερισμός Δ13 - Δ14
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός βάσει πωλήσεων και στoυς πίνακες Δ13 και Δ14 του εντύπου Ε3.

20180705-1155-7-4315
Αρχείο SEPA - Citi Bank
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκαν οι προδιαγραφές της τράπεζας Citi Bank.

20180709-1155-7-4352
ExecuteXScript timeout
Για να χρησιμοποιηθεί στη συνάρτηση “ExecuteXScript” timeout διαφορετικό από το default (5 min), αρκεί στο section του APPLICATION να μπει η παράμετρος SCRIPTTIMEOUT, π.χ.
για 10 λεπτά δηλώνουμε
SCRIPTTIMEOUT=600
(o χρόνος σε δευτερόλεπτα)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180612-1155-7-3728
Import Excel
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ''εκτέλεση'' Import script από αρχείο excel μεγάλου πλήθους εγγραφών.

20180618-1155-1-3842
Έντυπο Ε3-Δ7
Κατά τη manual αλλαγή επί του εντύπου Ε3, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 221.

20180619-1155-1-3880
Αλλαγή γραμμής σε παραστατικό
Κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικό κι ενώ ο κέρσορας ήταν σε κενή γραμμή, δε μπορούσε να επιλεχθεί διαφορετική γραμμή με χρήση του ποντικιού.

20180625-1155-7-4018
Πίνακας ΣΤ Εντύπου Ε3
Κατά την manual αλλαγή κωδικών 123, 223, 323, 423 στο έντυπο Ε3 σε εταιρεία που δεν είναι Ατομική, μεταφέρονταν αποτελέσματα στους κωδικούς 140, 240, 340, 440.

20180626-1155-7-4049
Συναλλαγματικές διαφορές σε νόμισμα πελάτη
Σε συναλλασσόμενο με ίδιο νόμισμα με αυτό της εταιρείας και συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές δεν έκλειναν την καρτέλα συναλλασσόμενου (Ν.Π).

20180627-1155-1-4108
Read only σε memo πεδία
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό προβολής πωλήσεων κι ενώ γινόταν Read only το πεδίο REMARKS, ήταν δυνατή η συμπλήρωση του πεδίου.

20180628-1155-1-4134
SN σε μετασχηματισμό Αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, δεν μεταφέρονταν τα serial number στις γραμμές.

20180702-1155-7-4205
Πολυεταιρικές εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά την ''εκτέλεση'' πολυεταιρικής εκτύπωσης με χρήστη ο οποίος είχε κωδικό πρόσβασης.

20180703-1155-1-4227
Από μεταφορά σε Series5 UI
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό εκτύπωσης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το flag ''Μεταφορά'', δεν εμφανιζόταν στην εφαρμογή, αλλά μόνο στην αποθήκευση.

20180704-1155-7-4239
Aνάλυση ΧΜ στον πίνακα CDIMMTRLN
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης του soanal στον cdimmtrln όταν οι ποσότητες είναι σε δεκαδικά μεταφέρονταν σε ακέραιους.

20180705-1155-1-4285
Επιλογή με serial number
Στα παραστατικά πωλήσεων, κατά την επιλογή είδους μέσω Serial number, δεν ενημερωνόταν ο πίνακας με το Serial number.

20180706-1155-7-4341
Ευρετήριο με editable εναλλακτικές τιμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη μεταβολή τιμών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο ειδών με editable στήλες τις εναλλακτικές τιμές χονδρικής & Λιανικής πώλησης.

20180706-1155-7-4344
Μεταβολή τύπων φακέλων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή σε τύπο φακέλου κοστολόγησης.

20180709-1155-1-4355
Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη
Δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο ''Τρόπος πληρωμής'' σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, από την ενότητα ''Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη''.

20180709-1155-7-4378
Κόστος στα στοιχεία ανά ΑΧ
Στη προβολή ''Στοιχεία ανά Α.Χ'' ειδών αποθήκης, δεν ενημερωνόταν σωστά το κόστος μονάδος, κατά την αλλαγή της χρήσης.

20180711-1155-1-4425
S1 Outlook Connector και Connect to (Screen)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Connect ενός e-mail μέσω του outlook connector με ένα task, Appointment κτλ.

20180713-1155-1-4468
Προγραμματισμός εργασίας - Λανθασμένη ημερομηνία
Η εργασία [Προγραμματισμός εργασίας], στο δεξί κλίκ του ευρετηρίου εργαζομένων, δημιουργούσε SOACTION, βάζοντας στην ημερομηνία λήξης την ίδια ακριβώς τιμή με την ημερομηνία έναρξης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η εγγραφή στο ημερολογιο εργασίας.

20180713-1155-7-4474
Εξοδολόγια - Καταχώρηση εξόφλησης
Στην καταχώρηση εξόφλησης εξοδολογίου εμφανίζονται σωστά δεκαδικά στο ποσό εξόφλησης.