Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10468. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10468. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10468

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130702-1155-2-2564
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1129:
1.514 Προσαύξηση λόγω δόσεων (πραγματοποιείται πράξη χ1 %).
2.Καταβολή χρεωστικού υπολοίπου 511.
3.521 Ποσό που καταβάλλεται με την δήλωση.
4.Λεκτικό κάτω από τον 513.


20131007-1155-1-3596
Διαχείριση μητρότητας από την εφαρμογή
Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των ημερών αδείας ή απουσίας λόγω μητρότητας. Για την υλοποίηση προστέθηκαν νέα μισθολογικά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στην καρτέλα [Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες]

20131021-2165-2-24
QLIKVIEW login χρήση
Προστέθηκε η μεταβλητή FISCPRDLOGIN η οποία επιστέφει την login χρήση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130919-1155-1-3390
Αναγγελία πρόσληψης
Εμφανιζόταν σφάλμα 'invalid pointer operation' κατά την υποβολή Αναγγελίας πρόσληψης σε windows xp.

20131002-1155-1-3534
Κλήσεις υπηρεσιών & copy from buffer
Μετά την καταχώριση εγγραφής κλήσεων υπηρεσιών που είχε προέλθει από copy from buffer διπλασιάζονταν οι γραμμές των ειδών και των υπηρεσιών που είχαν επιλεχθεί στην κλήση.

20131007-1155-1-3593
Παράμετροι σύνδεσης βάσης για crystal
Σε clientServer περιβάλλον με χρήση της εντολής /sxco στο shortcut του client δεν ενημερώνονταν σωστά οι παράμετροι σύνδεσης της βάσης για τα crystal reports.

20131007-1155-1-3595
Υπολογισμός Ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ
Προέκυπτε διαφορά 0.01€ λόγω στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό ταμείου ΙΚΑ.

20131018-1155-1-3747
Υποβολή αρχείου ΑΠΔ
Βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της ΑΠΔ. Κατά την διαδικασία υποβολής του αρχείου της ΑΠΔ, μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί διότι άνοιγε popup παράθυρο με session του Internet explorer και απαιτούσε εκ νέου την καταχώρηση κωδικών πρόσβασης. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα επανασύνδεσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας με εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής.

20131021-2165-1-25
Qlikview - πεδίο με τιμή null
Κατά την ενημέρωση των δεδομένων, αν κάποιο πεδίο μιας εγγραφής είχε τιμή null ή κενό, τότε το συγκεκριμένο πεδίο έπαιρνε την τιμή της προηγούμενης εγγραφής.