Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10934. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10934. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10934

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140721-1155-2-2912
Φάκελος απεσταλμένων σε e-mail import
Κατά τη δημιουργία φακέλου απεσταλμένων στο e-mail import εφαρμόζεται πλέον το e-mail του παραλήπτη και οχι του αποστολέα.

20170627-1156-7-92
Συνήθης Θέση στα στοιχεία Εναλλακτικών Ειδών
Στην προβολή των εναλλακτικών ειδών στις γραμμές παραστατικού, προστέθηκε σαν στήλη η συνήθης θέση του εναλλακτικού είδους.

20170731-1155-1-3465
Παρασττικά παραγωγής από Δελτία εργασίας
Κατά την αυτόματη δημιουργία Παραστατικού παραγωγής από δελτίο εργασίας ενημερώνεται πλέον ως αποθηκευτικός χώρος παραγωγής αυτός της Εντολής παραγωγής, και όχι της προδιαγραφής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120306-1155-1-253
Βιβλίο Αδειών
Αν είχαν οριστεί πάνω από ένα ημερομηνιακό διάστημα αδείας σε ένα μήνα, στις γραμμές αποδοχών Αδείας εμφανίζεται το σύνολο των αποδοχών όλων των ημερομηνιακών διαστηματων και όχι της συγκεκριμενης γραμμής.

20170320-1155-1-1211
Πωλητής παραγγελίας λιανικής
Δεν ενημερωνόταν ο πωλητής από την παραγγελία κατά την καταχώρηση παραστατικού λιανικής.

20170426-1155-1-1823
Παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Εμφανιζόταν σφάλμα "ASDDOC Dataset not in edit or insert mode", όταν μεταβαλλόταν η αξία σε παραστατικά αποσβέσεων.

20170630-1155-1-3020
Ευρετήριο με editable κωδικούς
Σε ευρετήριο με ανάπτυξη που είχε δηλωθεί editable πεδίο κωδικού, δεν ενημερώνονταν οι κωδικοί που εισάγονταν.

20170711-1155-1-3197
Γενική εικόνα Εταιρείας
Στη γενική εικόνα Εταιρείας εμφανίζονταν στς αξίες αποσβέσεων παγίων και ζημιών απο πώληση παγίων, αθροιστικά οι αξίες των φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων.

20170720-1155-1-3328
Τζίρος 2016 και 2017 στο Ευρετήριο πελατών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'FISCPRD'" σε ευρετήριο πελατών που είχαν δηλωθεί τα πεδία Τζίρος 2016 και Τζίρος 2017.

20170824-1155-1-3624
Μαζικός μετασχηματισμός με διαμόρφωση ποσότητας
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εργασία μαζικού μετασχηματισμού πωλήσεων, με ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Διαμόρφωση ποσότητας' και χρήση χρακτηριστικών.

20170901-1155-7-3712
Φόρμες εντύπωσης "advanced"
Στις advanced φόρμες εκτύπωσης, αν για κάποιο πεδίο δεν υπάρχει πληροφορία τύπου, τότε θεωρείται string και όχι number.

20170911-1155-1-3833
Αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας
Δεν λειτουργούσε σωστά η αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας με email όταν δηλωνόταν κωδικός πρόσβασης στο αρχείο pdf.

20170911-1155-1-3838
Δημιουργία φακέλου από παρ/κό πώλησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αυτόματη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών από παραστατικό ποσοτικής παραλαβής.

20170912-1155-1-3849
Επιλογή ειδών στον φάκελο υπηρεσιών
Αν δεν είχε δηλωθεί εγκατάσταση στο φάκελο υπηρεσιών, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή είδους.

20170912-1155-1-3859
Custom editors soaction
Δεν λειτουργούσαν οι custom editor που είχαν δηλωθεί σε προβολές του soaction.

20170912-1155-7-3841
Trace Γενικής Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα List index out of bounds(0), σε κάποιες περιπτώσεις που είχε δηλωθεί trace όλων των πεδίων των λογαριασμών λογιστικής.