Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10523. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10523. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10523

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140513-1155-7-1937
Μεταβολής-Διαγραφή Ενέργειας από Ημερολόγια
Προστέθηκε παράμετρος 'Επιβεβαίωση μεταβολών' στις παραμέτρους του CRM για τα ημερολόγια. Όταν είναι 'Ναι', πριν από οποιαδήποτε μεταβολή ενέργειας στο ημερολόγιο ρωτά το χρήστη για επιβεβαίωση. Επιπλέον, για την πραγματοποίηση της μεταβολής χρησιμοποιεί το custom object που αντιστοιχεί στην ενέργεια.

20140702-1155-2-2666
Φορολογικές προδιαγραφές
Προστέθηκε η δυνατότητα για επιλογή 'Αδιάφορο' στις φορολογικές προδιαγραφές της εταιρείας.

20140702-1155-7-2683
Κέντρα Κόστους στις γραμμές παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες γραμμών στα παραστατικά αποθήκης, είναι πλέον διαθέσιμο για επιλογή το πεδίο κέντρα κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140702-1155-1-2671
Στατιστικές Ισοτιμίες - Menu
Οι τιμές του πίνακα <Στατιστικές Ισοτιμίες> δεν ενημέρωναν το πεδίο <Ισοτιμία Intrastat> στα παραστατικά.

20140708-1155-1-2749
Έντυπα χωρίς λογιστική
Σε κάποιες εγκαταστάσεις χωρίς λογιστική εμφανίζονταν κάποια έντυπα λογιστικής να είναι διαθέσιμα.

20140708-1155-1-2757
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος
Το καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος της εταιρείας είναι πλέον υποχρεωτικό πεδίο.