Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10454. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10454. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10454


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130214-1155-1-784
Δικαιώματα σε σενάρια και κανόνες ροών
Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων σε σενάρια και κανόνες ροών.

20130618-1155-7-2349
Δυνατότητα χρήσης του διαστήματος Προσαυξήσεων σε περιόδους μισθοδοσίας τύπου κανονικές
Δυνατότητα χρήσης του διαστήματος Προσαυξήσεων σε περιόδους μισθοδοσίας τύπου κανονικές

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120615-1155-7-1198
Μεταβολή κωδικού
Σε προσπάθεια αλλαγής κωδικού, χωρίς όμως να συμβαίνει τελικά αλλαγή, εμφανιζόταν σφάλμα «Ο κωδικός υπάρχει ήδη».

20130111-1155-1-130
Παραστατικά λιανικής
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού παραγγελίας από λιανική πώληση, εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν υπάρχει σειρά αντιλογισμού.

20130522-1155-7-2041
Aναγγελία πρόσληψης και στοιχεία ταυτότητας
Εμφανίζονταν λανθασμένα στοιχεία ταυτότητας στην αναγγελία πρόσληψης κατά την υποβολή στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είχε επιλεγμένο τύπο ταυτότητας διαβατήριο.

20130613-1155-1-2277
REPLACE σε azure
Η κλήση της συνάρτησης REPLACE παρουσίαζε λανθασμένα αποτελέσματα σε περιβάλλον azure.

20130613-1155-1-2278
Εκτύπωση σε PDF file
Η εκτύπωση φόρμας σε pdf, δημιουργούσε αρχείο xps με κατάληξη tmp που τελικά δεν ήταν αναγνώσιμο.

20130613-1155-1-2285
Καρτέλα πελάτη σε excel
Σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη σε excel, οι ημερομηνίες εμφανίζονταν με γραμμογράφηση ΜΜ//ΗΗ/ΕΤΟΣ.

20130613-1155-1-2288
Έργο στις οθόνες ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκε πάλι το έργο, στις default οθόνες ειδικών συναλλαγών.

20130613-1155-1-2289
Προβολή ειδικών συναλλαγών
Σε διαμόρφωση προβολής οθόνης ειδικών συναλλαγών, εμφανιζόταν προβληματική διάταξη πεδίων.

20130614-1155-1-2299
Παράμετροι εσόδων εξόδων
Κατά την επιλογή των παραμέτρων εσόδων εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα "
SXACNTPPRMS: Field COPYTOCMP not found"


20130614-1155-1-2305
Εξαγωγή σε File type 3
Κατά την εξαγωγή αρχείου με file type 3 το αρχείο που προέκυπτε είχε λανθασμένη γραμμογράφηση.

20130614-1155-1-2306
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Λανθασμένη μορφή αρχείου ΚΕΠΥΟ κατά την αποστολή στο taxis.

20130617-1155-1-2336
Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών" παρουσιαζόταν σφάλμα Stream read error.