Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10519. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10519. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10519

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140512-1155-2-1915
Λήψη ισοτιμιών
Προστέθηκε το κουμπί "Λήψη ισοτιμιών" το οποίο εμφανίζεται και εκτελείται μόνο όταν το νόμισμα αναφοράς είναι EUR ή RON. Για την εκτέλεση απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί σωστά οι διεθνείς κωδικοί των νομισμάτων και του νομίσματος αναφοράς.

20140610-2165-2-22
Προσθήκη SMS provider - Bulker
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS μέσω του παρόχου BULKER.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140604-1155-1-2268
Υποβολή αρχείου ΜΥΦ
Τα πεδία username και password του taxis που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου ΜΥΦ, εμφανίζονται και σε εγκαταστάσεις χωρίς module λογιστικής ή εσόδων-εξόδων.

20140604-1155-7-2247
Αυτόματη δρομολόγηση με mailserver
Κατά την αυτόματη δρομολόγηση σε email μέσω φόρμας εκτύπωσης, η εφαρμογή χρησιμοποιούσε για το πεδίο From την τιμή του username αντί του σωστού Outgoing-Mail Address.

20140611-1155-1-2338
Αρχείο ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ
Σε περίπτωση δημιουργίας αρχείου ΤΕΑΥΕΚ για την περίοδο δώρου Πάσχα δεν εξάγονταν σωστά οι ημέρες ασφάλισης και τα πεδία κρατήσεων εργαζομένου και εργοδότη.