Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10326. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10326. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10326

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-2165-2-43
CallPubllished funtion ModuleIntfGetValueToFile
Προστέθηκε η function ModuleIntfGetValueToFile η οποία επιτρέπει το περιέχομενο ενός blob πεδίου να εξαχθεί σε αρχείο.
GetValueToFile(DataSetHandle, FieldName, FileName).


20120320-1155-2-347
Νέο έντυπο Ε3
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε3 του 2012.

20120320-1155-2-348
Νέο έντυπο Ε5
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε5 του 2012.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120322-1155-1-379
Εκτύπωση παραστατικού σε email -pdf
Κατά την εκτύπωση παραστατικού σε email με μορφοποίηση pdf. και φόρμα σε xls, το αρχείο που περιέχει το email είχε κατάληξη xls και όχι pdf.

20120323-1155-1-394
Ημερομηνία σε παραστατικά μετά τη δημιουργία νέου υποκαταστήματος
Εφόσον γινόταν εισαγωγή νέου υποκατάστηματος σε υπάρχουσα εταιρία, και login εκ νέου στο νέο υποκατάστημα, η ημερομηνία πρότασης στα παραστατικά πωλήσεων ήταν η 31/12/1899.

20120409-1155-1-528
Πεδία στα "Υπόλοιπα ανά ΑΧ"
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα ανά ΑΧ, αν από το σχεδιασμό της είχε γίνει προσθήκη κάποιου πεδίου από τον MTREXTRA και MTRDATA, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση".

20120409-1155-1-533
Aρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Στο αρχείο ΤΣΜΕΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή σε περίπτωση που υπήρχε εγγραφή με ένδειξη τύπου 7 συμψηφιστική εγγραφή ενώ ενημερωνόταν σωστά το αρνητικό πρόσημο δεν γινόταν αφαίρεση των ποσών στα σύνολα.


20120411-1155-1-555
Εκτύπωση ανεξόφλητων και αριθμοδείκτες
Αν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών γινόταν αλλαγή της τιμής "εξαιρείται από τους αριθμοδείκτες", τότε η εκτύπωση ανεξόφλητα παρ/κα εμφάνιζε λανθασμένη ανεξόφλητη αξία.

20120419-1155-7-599
Λάθη αντιστοιχίσεων
Aν σε αντιστοιχισμένες κινήσεις γινόταν μεταβολή της αξίας ή της ημερομηνίας του παραστατικού κάλυψης δεν ενημερώνονταν τα πεδία opntamnt και isclose.

20120423-1155-1-644
Παραστατικά προς αντιστοίχιση
Μετά από διαγραφή αντιστοιχίσεων εμβάσματος, τα αντιστοιχισμένα παραστατικά φαινόταν να έχουν κλείσει.

20120423-1155-7-641
Eμβασμα με πολλές αντιστοιχίσεις
Σε έμβασμα που είχαν γίνει πολλές αντιστοιχίσεις, η διαγραφή της μιας, διέγραφε και τις υπόλοιπες.

20120424-1155-1-662
Υποκαταστήματα στην πρόταση εξυπηρέτησης
Δεν εμφανιζόταν το φίλτρο "υποκαταστήματα".
σε δεξί κλικ επί των παραστατικών της πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών.