Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10408. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10408. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10408


SoftOpen Enterprise Engine

Προσθήκη του μηχανισμού SoftOpen Enterprise Engine που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Soft1, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευθούν τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στην έκδοση SoftOpen Enterprise Edition και να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας των νέων SoftWeb και Mobile εφαρμογών.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130404-1155-2-1454
Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

20130404-1155-2-1455
Έντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

20130404-1155-2-1456
Έντυπο Φ.01.010 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φ.01.010 οικονομικού έτους 2013

20130408-1155-2-1501
Έντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130130-1155-7-449
reupdate αποθήκης/devided by zero
Όταν το reupdate αποθήκης βρει μηδενικές ποσότητες σε παραστατικά αποθήκης αλλά τα συγκεκριμένα παραστατικά έχουν αξία δεν τα λαμβάνει πλέον υπ'οψιν του.

20130410-1155-1-1548
Υπολογισμός προϋπηρεσίας με παραμετρική ημερομηνία
Διορθώθηκε η συνάρτηση [ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ,(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)]: όταν η παραμετρική ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποχώρησης, τότε σαν παραμετρική ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία αποχώρησης

20130326-1155-7-1348
cash flow
Όταν είχε γίνει αντιστοίχιση η εργασία του Cashflow συμπεριλάμβανε και τις εγγραφές που δεν είχαν ανηγμένη αξία.