Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10503. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10503. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10503

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131118-1155-7-4100
S1 designer javascript in objects
Προστέθηκε ο καινούργιος editor στα script του S1Designer.

20131118-1155-7-4109
Εισπράκτορας από παραστατικά λιανικής
Η είσπραξη που δημιουργείται από ένα παραστατικό πώλησης φέρει πλέον τον εισπράκτορα του παραστατικού και όχι του πελάτη.

20131120-2165-2-32
Αυτόματος συγχρονισμός cloud apps
Δεν δούλευε ο αυτόματος συγχρονισμός, όταν οι αλλαγές γίνονταν πάνω στο control του calendar.

20140217-2165-2-4
Intrastat με ειδικές συναλλαγές
Οι εκτυπώσεις intrastat-vies λαμβάνουν πλέον υπόψη τους τις ειδικές συναλλαγές πελατών-προμηθευτών.

20140218-1155-2-601
Μετασχηματισμός παραγγελίας πωλήσεων σε εντολή παραγωγή
Κατά το μετασχηματισμό παραγγελίας πωλήσεων σε εντολή παραγωγής, τα είδη έρχονται πλέον ταξινομημένα όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό.

20140219-1155-1-629
Διπλό κλικ σε εκτυπώσεις
Στην Html προβολή των εκτυπώσεων, το διπλό κλικ εμφανίζει πλέον την οθόνη της σχετικής οντότητας-εγγραφής.

20140220-1155-7-639
ΜΥΦ ειδικών συναλλαγών χρημ.λογαριασμών
Στη μηνιαία ΜΥΦ συμμετέχουν πλέον και τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών.

20140220-2165-2-6
Μεταβολή σε άλλη χρήση
Προστέθηκε η παράμετρος "Μεταβολή σε άλλη χρήση" στους τύπους των επιχειρησιακών παραστατικών και των ενεργειών.. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος έλεγχος απενεργοποιείται αν στις παραμέτρους του object τεθεί η παράμετρος UPDFISCPRD=1 (για χρήση σε custom objects ή σε custom προβολές ενός object).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110503-2165-1-35
Ανάπτυξη στατιστικής εισπράξεων με γραμμές απαιτήσεων
Λειτουργεί σωστά πλέον η ανάπτυξη του ευρετηρίου της στατιστικής εισπράξεων με γραμμές απαιτήσεων.

20140130-1155-7-346
Εμφάνιση χαρακτήρων μετά την αποστολή email
Μετά την αποστολή mail από την εφαρμογή, τα γράμματα της οθόνης γίνονταν bold και χάλαγε η στοίχιση των πεδίων μέσα στις σελίδες κειμένου.

20140217-1155-7-588
event OnFormLoad
Το event OnFormLoad() δεν λειτουργούσε όταν γινόταν κλήση του μέσα από panel custom προβολής.

20140218-1155-1-605
Φίλτρο έργου σε αναλυτικό ισοζύγιο
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους όταν επιλεγόταν το έργο σαν φίλτρο γραμμών και γινόταν αναζήτηση με * στο αναλυτικό ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής.

20140219-1155-1-619
Φάκελοι υπηρεσιών
Κατά την καταχώρηση νέου φακέλου η τροποποίηση υπάρχοντος σε custom προβολή παρουσιαζόταν μήνυμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία:
Υποενότητα, Σειρά, Τύπος, Συμπεριφορά.


20140219-1155-1-624
Συνάρτηση EXCELIMPORT σε Azure
Η συνάρτηση EXCELIMPORT, η οποία δημιουργεί πίνακα στην βάση δεδομένων με πεδία τις στήλες του excel, δεν λειτουργούσε σε περιβάλλον Azure, διότι προσπαθούσε να δημιουργήσει πίνακα χωρίς Cluster Index. Προστίθεται πλέον πάντα ένα επιπλέον identiy πεδίο ως clusterindex.

20140219-1155-7-631
Prorata Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Στην εκκαθαριστική ΦΠΑ Φ1 σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πεδίων που αφορούν δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (δεν έχει ενημερωθεί με τιμή το πεδίο Αριθμητής 405) γίνεται πλέον ορθός υπολογισμός στο πεδίο 409.

20140219-1155-7-633
Αρχείο εσόδων ΜΥΦ με πιστωτικό ειδικών συναλλαγών
Τα πιστωτικά ειδικών συναλλαγών δεν υπολογίζονταν σωστά στο αρχείο εσόδων ΜΥΦ/Στοιχεία αποστολής (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων).