Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10469. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10469. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10469

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131002-1155-2-3532
ForceDll Εντολή σε xco αρχείο για υποχρεωτική εκτέλεση dll στο login
Προσθήκη παραμέτρου 'FORCENETDLL' στο APPLICATION section του αρχείου XCO. Εφόσον έχει τιμή '1', η εφαρμογή απαιτεί υποχρεωτικά τη φόρτωση των NET dll.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130620-1155-1-2387
Υπολογισμός αναδρομικών.
Κατά τον υπολογισμό αναδρομικών αποδοχών ή εισφορών εμφανιζόταν μήνυμα: Προσοχή! Πρέπει να προηγηθεί ο "Υπολογισμός αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών" για τον εργαζόμενο.

20131011-1155-7-3663
Editable πεδία σε ευρετήριο email
Σε ευρετήρια email με editable το πεδίο "utbl04", η μεταβολή του πεδίου προκαλούσε λανθασμένη μεταβολή του περιεχομένου του email.

20131014-1155-1-3679
Ευρετήριο με graph
Εμφανιζόταν σφάλμα Access violation σε ευρετήριο με ομαδοποίηση που είχε επιλεγεί να εμφανιστεί γράφημα.

20131017-1155-1-3715
Button input ποσότητας ειδών
Στον επιλογέα μαζικής επιλογής ειδών σε γραμμές παραστατικών δεν εμφανιζόταν στη σωστή θέση το button Input.

20131021-1155-7-3757
Πιστωτικά έκπτωσης σε πελάτη με απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης, όταν ο πελάτης απαλλάσσεται ΦΠΑ, εμφανιζόταν μήνυμα Module:SALDOC.Vatprovision cannot be modified στα αποτελέσματα της εργασίας.

20131021-1155-7-3767
Cash flow Qlikview
Kατά την ενημέρωση, δεν ενημερώνονταν τα δεδομένα, παρά την δημιουργία του αρχείου.

20131023-1155-1-3794
Cash flow
Εκτελώντας την εκτύπωση Cash flow παρουσιαζόταν σφάλμα ότι η εργασία δημιουργίας του αρχείου εκτελείται ήδη. Πρέπει να διαγραφεί το υπάρχον αρχείο CashFlow και στη συνέχεια να εκτελεστεί εκ νέου η εργασία δημιουργίας CashFlow.

20131023-1155-1-3795
Ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ
Διορθώθηκε λανθασμένη αντιστοίχιση στις ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ.

20131030-1155-1-3873
Επιλογή υποδείγματος email
Σε email που είχε ανοιχτεί μέσα από καμπάνια marketing δεν μπορούσε να γίνει επιλογή υποδείγματος