Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11034. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11034. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11034

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-7-3667
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια υγρών καυσίμων
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ'' σχετικό flag ''Ακυρωμένα - ακυρωτικά'' για την συμμετοχή τους ή μη στο αρχείο.

20170829-1155-2-3681
Αυτόματη δημιουργία σειρών παραστατικών
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας σειρών υποκαταστημάτων. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu παραμέτρων / εταιρείες / με όνομα ''Αντιγραφή σειρών σε υποκαταστήματα'' (COPYSERIES).

20180116-1155-2-302
Συναλλακτική κίνηση έργων
Στη συναλλακτική κίνηση των έργων, εμφανίζονται και κινήσεις από την ενότητα των παραστατικών αποθήκης.

20180216-1155-7-1141
Πλάτος της στήλης «Υποκ. συν/μένου»
Προσαρμόστηκε το πλάτος της στήλης ''υποκατάστημα συναλλασσόμενου'' στις κινήσεις συναλλασσόμενων.

20180313-1155-2-1673
Ταμειακή Ροή
Στην Ταμειακή ροή δημιουργήθηκε νέα καρτέλα ''Αξιόγραφα'' με αποτύπωση εισπρακτέων - πληρωτέων και τράπεζα.

20180320-1155-7-1875
Input επιλογέα ειδών στα παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στην ενότητα των παραστατικών αποθήκης, το κουμπί ''input'' κατά το άνοιγμα του επιλογέα.

20180403-1155-2-2160
Κατάσταση Ελεγχου Αναλυτικη [Πωλήσεις]
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, προστέθηκε το ΑΦΜ του πελάτη.

20180411-1155-2-2255
Συμψηφισμοί προμηθευτών σε φίλτρο εκτύπωσης
Προστέθηκε στο φίλτρο ''τύποι'' της εκτύπωσης ''Καρτέλες σε νόμισμα συν/γής'' οι τύποι Συμψηφισμού Προμηθευτών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171218-1155-7-5530
Τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων"
Για να παίξει σωστά το τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων" στο pivot grid, θα πρέπει τα πεδία που συμμετέχουν στον υπολογισμό να υπάρχουν στο pivot στην data περιοχή.

20171220-1155-7-5608
Advanced φόρμα εκτύπωσης και Rich Text Object
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, σε ''Text Rich object'', δεν εκτυπώνονταν όλα τα πεδία του κειμένου.

20180111-1155-2-242
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων
Φιλτράρονται σωστά πλέον οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών / πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους.

20180212-1155-7-988
Import δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Στο νέο UI δεν εμφανίζονταν τα import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180212-1155-7-994
Οριζόμενος πίνακας
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία οριζόμενου πίνακα προβολών όπου η sql εντολή είχε μεγάλο μήκος, δεν εμφανιζόταν όλο το query.

20180216-1155-7-1128
Import Excel σε δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών - NUI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονταν τα δεδομένα κατά το excel import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180222-1155-1-1236
Κινησεις έργου (γραμμές)
Στις κινήσεις των εργών (γραμμές), προστέθηκε σχετικό flag ''Έξοδα που δεν επιβαρύνουν γραμμές'' για τη συμμετοχή των εξόδων ή όχι.

20180222-1155-1-1244
Νέα εγγραφή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την δημιουργία νέου παραστατικού, ο κέρσορας πήγαινε στην ημερομηνία και όχι στη σειρά.

20180302-1155-1-1435
Αποστολή αρχειών XML μέσω CHROME
Όταν ήταν προεπιλεγμένος ο CHROME από τις παραμέτρους για την υποβολή εντύπων, δεν δηλώνονταν σωστά οι κωδικοί εισόδου στην εκάστοτε σελίδα και εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος check your internet connection.

20180305-1155-7-1488
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο UI, κατά τη δημιουργία / μεταβολή παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αλλαγή του ευρετηρίου, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα καταχώρησης της υπάρχουσας εγγραφής.

20180306-1155-1-1535
Paste from clipboard σε τιμολ πολιτικές
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν paste from clipboard σε grid, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''enable paste from clipboard'' στις ρυθμίσεις.

20180308-1155-1-1602
Παραμετροποίηση μηχανής καρτών
Στο νέο UI δεν εμφανιζόταν σωστά η οθόνη παραμετροποίησης των μηχανών καρτών.

20180308-1155-7-1595
Εκπτώσεις σε τελευταία τιμή αγοράς
Δεν εφαρμόζεται εκ νέου έκπτωση σε παραστατικά αγοράς, όταν τα προηγούμενα παραστατικά αγοράς είχαν έκπτωση και είχαν δηλωθεί να ενημερώνουν με την ανηγμένη τιμή αγοράς.

20180309-1155-1-1612
Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό
Παρόλο που είχε δηλωθεί ''Απαγόρευση'' στην ''Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό'' στον τύπο παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν η σχετική απαγόρευση.

20180309-1156-7-40
Υπενθυμίσεις και ανοιχτές καρτέλες στην έναρξη
Στο Series 5 UI κατά την είσοδο στην εφαρμογή με επιλεγμένη την επιλογή ''Popup Υπενθυμίσεων'' έπρεπε πρώτα να κλείσουν οι ενεργές καρτέλες και μετά το παράθυρο υπενθυμίσεων.

20180312-1156-7-41
Συνάρτηση X.FOCUSFIELD
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε ορθά η συνάρτηση X.FOCUSFIELD.

20180313-1155-1-1671
Active Browser
Στο νέο UI κατά την εκτύπωση ενός ευρετηρίου, δεν φίλτραρε σωστά τα αποτελέσματα μέσω active browser

20180314-1155-1-1732
Απαγόρευση σε alert
Διορθώθηκε η εσφαλμένη διατήρηση μη αποδεκτής τιμής σε συνθήκη απαγόρευσης alert.

20180315-1155-7-1756
Χαρακτηριστικά με S/N
Σε είδους που παρακολουθείται σε Χρώμα / μέγεθος και Serial numbers, κατά την συμπλήρωση των S/N δεν έκλεινε το παράθυρο εισαγωγής των S/N.

20180321-1155-1-1888
Συνάρτηση FItemCDimReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση FItemCDimReserved.

20180321-1155-1-1906
Κόμα σε εγγραφή μενού
Στο Series 5 UI δεν επιτρέπεται η χρήση '','' σε εργασία στο Menu.

20180322-1155-1-1927
Πίνακας στην μνήμη
Διορθώθηκε η εσφαλμένη εμφάνιση του primary κλειδιού, σε περίπτωση που δεν ήταν στα πεδία επιλογέα.

20180323-1155-1-1958
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, χωρίς set είδους.

20180326-1155-1-1981
Alert με αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη
Δεν λειτουργούσε η αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη μέσω alert.

20180326-1155-1-1994
Μήνας σε έντυπο ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό εντύπου ΦΠΑ, σε περίπτωση που η πρώτη χρήση της εταιρείας δεν ήταν 12μηνη, δεν αποτυπωνόταν σωστά η φορολογική περίοδος.

20180328-1155-7-2036
Αποστολή E-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή e-mail με υπόδειγμα.

20180402-1155-1-2139
Αναζήτηση με active browser
Στο νέο UI βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης μέσω active brower.

20180402-1155-1-2141
Προσθήκη κοστολογικού στοιχείου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά την προσθήκη κοστολογικών στοιχείων.

20180402-1155-1-2147
Ομάδα Συν/νου στην Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, δεν εμφανίζονταν σωστά η στήλη ''ομάδα συναλλασσόμενου''.

20180402-1155-7-2150
Οικονομικά στοιχεία Παρτίδων
Στα οικονομικά στοιχεία παρτίδων, δεν εμφανιζόταν η login χρήση.

20180403-1155-7-2151
Υποβολή εντύπων με firefox ή chrome
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή εντύπων στο taxis με προεπιλεγμένους browser Chrome & Firefox.

20180403-1155-7-2175
Δεκαδικά στο πεδίο DISCPRC στον πίνακα MTRTRN
Στην καταχώριση παραστατικού με έκπτωση γραμμής, στον πίνακα MTRTRN καταχωρούνταν πολλά δεκαδικά την τιμή του πεδίου έκπτωση.

20180404-1155-7-2201
Ελεύθερη εκτύπωση advanced με script σε event
Δεν αποθηκευόταν το script σε ελεύθερη εκτύπωση εσωτερική advanced.

20180405-1155-1-2214
Bιβλίο κοστολόγησης παραγωγής σε εταιρεία ομάδας
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, το ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα σε εταιρείες πέραν της κύριας.

20180411-1155-1-2251
Μήνυμα μέγιστης έκπτωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λάθος υπέρβαση μέγιστης έκπτωσης σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2242
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, στο διάγραμμα, εμφανίζεται και η επωνυμία συναλλασσόμενου.

20180411-1155-7-2250
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν ο έλεγχος Α.Φ.Μ, μέσω της εργασίας ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ''.